Iohannis a rămas fără „educație sexuală”. Vasile Bănescu explică în 10 puncte de ce proiectul COTROCENI-USR-PLUS-ONG-urile soroșiste este o tentativă ideologizant-alienantă de a ambala în poleială o manipulare asiduă, respinsă de părinți și BOR

De Alesandru Anghel  /  

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Plenul Senatului a respins marți, 22 iunie, cererea președintelui de la Cotroceni, Klaus Iohannis, de reexaminare a legii privind educația sanitară. USR-PLUS susținerea introducerea „educației sexuale” în școli, ca materie separată, fără solicitarea acordului părinților, transmite Știripesurse.

Legea a fost adoptată din nou în forma inițială.  Disciplina se va numi "educație sanitară", iar cei care doresc sa ia parte la curs trebuie să facă o cerere în acest sens. De asemenea, forma votată de parlamentari este cea în care este nevoie de acordul scris al părinților pentru ca elevii să participe la ore.

Legea merge la Camera Deputaților, care este cameră decizională în acest caz.

Vasile Bănescu, Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a transmis marți mai multe precizări legate de „așa-zisa ‹educație sexuală› devenită obiectul unor mari presiuni ong-istice și partinice pentru introducerea ei într-o programă școlară deja asfixia(n)tă, ignorându-se sau sfindându-se inclusiv voința părinților și drepturile lor constituționale de a decide asupra educației propriilor copii”, informează Basilica.

Vasile Bănescu amintește de la început că există deja în școlile din România materii (în afară de Biologie) al căror conținut este perfect adecvat predării noțiunilor necesare elevilor pe teme legate de sexualitate (Consiliere și dezvoltare personală, Educație pentru sănătate; Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate; Adolescență și autocunoaștere; Mai întâi caracterul.).

„Patriarhia Română, dar și celelalte Biserici din România, pledează ferm pentru disocierea programelor școlare de orice tip de ideologie, precum ‹ideologia de gen› sau de ‹recomandările› ideologizant-alienante cuprinse în Documentul Biroului Regional OMS pentru Europa și BZgA, intitulat ‹Standarde pentru educația sexuală in Europa – un cadru pentru factorii de decizie politică, specialiști și autorități din domeniul educației și sănătății›”.

„Ideologizarea informațiilor transmise elevilor în cadrul școlar, care trebuie sa rămână unul curat și neutru ideologic, inclusiv pe teme legate de sexualitate, este în totală contradicție cu scopul real și ultim al educației: formarea omului în spiritul celor mai înalte valori morale și al eticii virtuții ca expresie a echilibrului și normalității”, precizează Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei.

Adevăratele cauze ale statisticilor triste

El spune că dincolo de sofismul, adică de minciuna ambalată „credibil”, prin care se transmite obsesiv-compulsiv ideea că „avem cel mai mare număr de mame minore din Europa, cel mai mare număr de tineri infectați cu HIV din Europa, cea mai tânără bunică din lume” DIN CAUZA absenței din programa școlară a unei materii obligatorii numite „educație sexuală”, dincolo de această asiduă încercare de manipulare se află, în realitate, adevăratele cauze ale acestor triste, prin nefirescul lor, statistici:

1.) disoluția familiei;
2.) abandonul școlar.

„Niciunul dintre vehemenții apostoli ai sexualizării vieții copiilor de la vârste cât mai fragede, inclusiv prin propagarea în școli a aberantei, toxicei  „ideologii de gen” (a se vedea detestabilul moralmente „Document al Biroului Regional OMS pentru Europa și BZgA, intitulat „Standarde pentru educația sexuală în Europa”), nu pare interesat de remedierea acestor cauze reale ale începutului precoce al unei vieți sexuale dezordonate cu consecințe dramatice pentru copii și adolescenți, ci doar de introducerea cu orice preț în școli, chiar fără acordul părinților (locuiți de „himere medievale”), a unei materii dovedit ideologiza(n)te, deci deformatoare de firesc și de realitate”.

Poziția Bisericii Ortodoxe Române

Poziția Bisericii Ortodoxe Române, care a susținut permanent caracterul opțional în școli al orelor de „educație pentru viață”, poziție împărtășită din câte știu și de celelalte culte religioase, adică de autentica societate civilă, a cărei existență nu se restrânge la câteva ong-uri zgomotoase confiscate ideologic, se rezumă la următoarele argumente realiste:

 1. Constituția României prevede: „părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine” (art. 29, alin. 6); de asemenea, „libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale” (art. 29, alin. 1); așadar, nu există niciun temei obiectiv pentru ca Statul să impună un model ideologic în educația copiilor, peste acordul și convingerile părinților.
 2. Totodată, în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului se arată: „părinții copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educației care urmează să fie dată copiilor lor” (art. 51, alin. 2).
 3. Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, „educația și formarea profesională a copiilor, a tinerilor și a adulților au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții” (art. 4); așadar, finalitatea nu este conectarea minții elevilor la ideologii invariabil nocive, fapt probat constant în istoria contemporană a umanității.
 4. Potrivit art. 65, alin. 4 și 5 din Legea educației naționale nr. 1/2011, „Planurile-cadru și programele școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învățământul preuniversitar sunt elaborate de către instituțiile și organismele abilitate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Curriculumul la decizia școlii se constituie atât din pachete disciplinare opționale ofertate la nivel național, regional și local, cât și din pachete disciplinare opționale ofertate la nivelul unității de învățământ. Consiliul de administrație al unității de învățământ, în urma consultării elevilor, părinților și pe baza resurselor disponibile, stabilește curriculumul la decizia școlii.” Așadar, Planurile-cadru și programele școlare sunt elaborate de către Ministerul Educației, nu prin lege adoptată de Parlamentul României.
 5. În planul curriculumului școlar formal, responsabilitățile educaționale nu pot fi atribuite decât personalului didactic, certificat în acest sens.
 6. Considerăm că încadrarea în mod obligatoriu a elevilor în programe de educație sexuală reprezintă un atentat asupra inocenței copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească și marcându-i pe aceștia pentru întreaga viață. În acest sens, mai multe studii realizate în diferite țări au demonstrat că o astfel de abordare a educației copiilor a avut ca urmare începerea vieții sexuale mai devreme, cu implicațiile de rigoare, fără vreo îmbunătățire în plan social.
 7. În unele state ale Uniunii Europene, educația sexuală este organizată în cadrul altor discipline școlare (Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania), iar în altele, ca disciplină distinctă, neavând caracter obligatoriu (Bulgaria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia, Lituania, Polonia).
 8. În România, studierea temelor specifice educației pentru viață și sănătate se realizează în cadrul disciplinei școlare obligatorii Consiliere și dezvoltare personală, căreia i se alocă deja o oră/săptămână în Planul-cadru pentru învățământul gimnazial. De asemenea, în sistemul public de învățământ românesc există deja discipline opționale, ofertate la nivel național, care abordează aspecte privind educația pentru viață: Educație pentru sănătate; Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate; Adolescență și autocunoaștere; Mai întâi caracterul.
 9. În țara noastră, numeroase și reprezentative asociații din societatea civilă și-au exprimat îngrijorarea față de efectele educației sexuale asupra copiilor. Aceste asociații și-au prezentat poziția în mod public și au propus soluții alternative, în care accentul cade pe educația pentru familie. Considerăm că pregătirea pentru viața intimă și de familie trebuie să fie lăsată în primul rând în sarcina familiei care poate aprecia corect și obiectiv stadiul de dezvoltare psiho-fizic, intelectual și emoțional al copilului.
 10. Potrivit raportului Sarcina la adolescente în România, realizat de Reprezentanța UNICEF în România și de Asociația SAMAS în anul 2020, „persoanele cu cel mai scăzut nivel de educație au cele mai multe sarcini (31,7%), de peste trei ori mai mare decât cele care au absolvit învățământul obligatoriu sau ani de liceu”. În acest sens, precizăm că, din anul 2009, Patriarhia Română a inițiat și a dezvoltat Proiectul Alege Școala!, în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a combaterii abandonului școlar, prin implementarea unor programe de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație. Grupul țintă, înregistrat și monitorizat, cuprinde peste 33.000 de copii vulnerabili, la care se adaugă un număr cel puțin egal de copii care au beneficiat indirect de activitățile desfășurate. Acest proiect educațional, apreciat în România și la nivelul instituțiilor europene, reprezintă un model de parteneriat Familie – Biserică – Școală. Proiectul Alege Școala! a ajuns la cea de-a zecea etapă pe parcursul a două programe operaționale (Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – POSDRU și Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – POCU), valoarea totală a finanțării fiind de aproximativ 20 de milioane de euro.
Donează pentru ActiveNews!

ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.

Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.

ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.

De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
Sau direct în conturile Media Root de la Banca Transilvania:
RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei)
RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook
ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews


Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

ActiveNews România. Caută pagina noastră și pe Telegram.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Top 5 autori
VideoNews

Înmormântarea Părintele nostru Justin Pârvu

Primul film documentar despre Mihai Eminescu

Mihai Eminescu - Marturie despre mine însumi

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (11)
 • INJECTIA FINALA 23.06.2021 04:18
  Vaxxul-tun : BUM, BUM

  Bravo, nu l'ai ucis prin avort
  Dar, inconstient, il ucizi acum
  Il faci praf si scrum

  Nu vezi c'au vaxx asasin
  Si orgi ucigase de tip Stalin ?
  Si, mascat, sub orice halat
  E un ucigas cu'un tun
  Ce face bum, bum
  La comenzi de la Seful nebun ?

  BUM, BUM, BUM !

  Iti ucizi singur copilul sarman
  Ce poate se zbate,' ngrozit
  Sa scape de omorul cumplit

  Hai , taticule, desteptarea
  Ne' asteapta viata si marea
  Sa'i aducem Domnului cantarea !

  O, ce mult vreau sa traiesc
  Cu voi, ca va iubesc
  Si pe Cerescul Tata sa'L slavesc !
 • INJECTIA FINALA 23.06.2021 04:24
  Macelul nevinovatilor copii

  Nu e crima mai mare
  Uriasa oroare
  Galactica masacrare

  A copiilor, fara aparare

  Nu'i mai mare sfidare
  Stiind ca se moare
  Prin vaccinare

  Sa'ti lasi copilul sub topoare

  Toti guwernantii vor fi spulberati
  Vor umple iadul, turbati,
  Urland vesnic, demonizati

  Nu vor scapa, sunt blestemati !

  +++


  Dar copiii vaccinati
  Vor fi de Soare privati
  Si'n morminte abisale
  Vor plange crimele TALE
  Parinte inconstient
  C'ai ales, in mod dement
  Sa'ti ucizi progenitura
  Si nu ai inteles ura
  Monstruosului dusman
  Ce ne vrea ucisi, ca neam !
 • INJECTIA FINALA 23.06.2021 05:19
  STRIGATUL MUT SI VAXXUL

  Ati vazut Strigatul mut
  Cu avorturi, la'nceput
  Cand intra cutitu'n mama
  Fatul se umfla de teama
  Si cata, cu disperare
  Sa scape de moartea
  INGROZITOARE

  Copilul ce s'a nascut
  Si'ar fi parintilor scut
  Contrôlant de tata, mama
  Iar traieste alta drama

  Tata'l duce la'ntepare
  Ca'nghitit manipulare
  Si copilul poarta lupta
  Se ia cu dracul la tranta

  Printre tepe criminale
  Vaccinuri, teste letale
  Tunuri ce improasca moartea
  A uitat viata si cartea

  Simte ca seringa-tun
  Il va transforma in scrum

  Tata, de ce nu m'ai salvat
  De'acest infern blestemat ?
 • INJECTIA FINALA 23.06.2021 06:08
  Copilul cand se trezeste
  Soarelui lung ii zambeste
  Apoi fuge prin gradina
  Scanteietoare'n lumina

  Azi, tatal i'a comandat
  Sa iasa iute din pat
  Ca'l va duce la taiere
  La macelari cu hangere
  Cu pumnale-seringi-moarte
  Cum scrie Pharma in carte

  Copilul s'a razvratit
  Pistolul si'a lustruit
  Si'a fugit in munti, haiduc
  Sa scape de'al lui tatuc

  Bun doar pentru balamuc !

  Si'acum pustiul liber este
  In padure de poveste
  Si ridica oaste mare
  De pasari si animale

  Tara vor elibera
  Pe guwernanti, alunga
  Pustiul va fi domnitor
  Al unui viteaz popor !
 • INJECTIA FINALA 23.06.2021 07:11
  Pentru cei care nu sunt inca la curent: Testele sunt la fel de periculoase ca Vaccinurile. Dr Vernon Coleman, erou al razboiului contra tiraniei planetare in dezvoltare, afirma pe vernoncoleman.org ca testele anticovid pot ucide si pot fi folosite pt a vaccina :

  The PCR Test Can Kill You and Can Be Used to Vaccinate You
  9th February 2021
  … We all know now that PCR tests are useless for finding cases of covid-19 … is that the PCR tests are dangerous and can, if 4 improperly, cause excrutiating pain. …
  https://vernoncoleman.org/videos/pcr-test-can-kill-you-and-can-be-used-vaccinate-you

  +++
  Virusul covid 18 poate fi ucis in primele trei zile de la aparitie prin inhalarea de aburi de apa foarte calzi, la 70 de grade. Cat puteti suporta de fierbinti, afirma un Doctor Indiana.

  +++

  Exista un remediu anti-Covid, anti proteina Spyke, folosit de "Elita" :
  Ceaiul de pin silvestru

  Antidote de l'elite
 • __ 23.06.2021 11:16
  Nu se lasă:
  "Ministrul Cîmpeanu a arătat că [...] părinții vor opta expres, în scris, pentru a-și retrage copiii de la modulul de Educație sexuală"

  La gimnaziu.

  EU le-aș preda educație sexuală LOR, maturilor de la conducere. Le-ar coveni? E vreunul strălucit, cu familie frumoasă, de invidiat p-acolo?! Că la asta e bun sexul.

  E vorba de intimitatea persoanei elevului și a familiei acesteia, molăilor.
 • o.c. 23.06.2021 11:45
  votul final îl dau deputații.
  denumirea de ”educație sanitară” mi se pare o înșelătorie. părinții mai puțin informați or să creadă că e vorba despre lecții legate de sănătatea copilului și or să-și dea acordul.
 • __ 23.06.2021 14:18
  contracepția și avorturile sunt contra sănătăți, contra-sanitare, contra (sănătății) familiei și contra sănătății personale. Abordarea e greșită, ținta e eatată, elevul e pus pe căi greșite, deprimante, de sistemu de învățământ, de pe care trebuie să iasă singur la adevăr. Asta e mai grav decât să îi oferi adevărul curat și să aleagă el, chiar dacă greșește. Educația asta e, deci, nesanitară, denumirea corectă e, evident, ori educație pentru familie, ori pentru persoană, cu sau fără termenul "sănătate" intercalat. Iar "educație pentru viață" e prea idilic, utopic, pretențios pentru o biată materie școlară,
 • Orizont 23.06.2021 12:39
  https://www.stiripesurse.ro/mihai-fifor-psd-dezgustat-orele-educatie-sexuala_1859004.html

  "Mihai Fifor (PSD), DEZGUSTAT de orele de educație sexuală: 'Se străduiesc din răsputeri să ne-o bage pe gât Barna, Cioloș și neo-marxiștii lui'"
 • Cristache 23.06.2021 16:57
  Daca ar fi fost macar tata, iohanniSS ar fi putut avea, cel mult, o opinie despre subiectul educatia sexuala a elevilor..
  Cum insa, nici cu aceasta calitate nu l-a inzestrat Dumnezeul lui, nici drept la vreo opinioe, in domeniu, nu are.
  Prin urmare, in inalta functie publica pe care poporul roman i-a acordat-o, nu are decat dreptul constitutional de a confirma decizia Parlamentului Romaniei. Ca primarul...
  Gata cu jocul de-a ping-pong - ul cu Parlamentul Romaniei, cetatene de origine saseasca, iohanniSS!
 • DANA Q 24.06.2021 16:44
  Celor ce insinsta cu atîta cinism pt.aceasta educatie sexuala,le recomand cu caldura sa le faca aceasta educatie copiilor lor (celor care au)Am auzit ca sotia acestui barna,ar fi însarcinata.Pai,sa faca bine acest inivid,sa/i faca educatie sexuala copilului lui,din momentul în care iese din gaoace,asta pentru a /si racorii creierii atat de încinsi.
 1. Dispărută de la Crăciun, Prințesa Kate, lovită de cancer la 42 de ani, și-a făcut prima reapariție - VIDEO

 2. Pentru prima oară de la începutul războiului, Putin și-a prezentat condițiile de pace cu Ucraina

 3. O știre care lipsește cu desăvârșire din întreaga mass-media: ”Opriți Genocidul! - Miting și Marș la București pentru eliberarea Palestinei de sub ocupația Israelului” - VIDEO

 4. 16 iunie: 11 ani de la trecerea la Domnul a sfântului Părinte Justin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă. ”Vor veni vremuri în care numai cei ce vor simți harul lui Dumnezeu vor putea distinge binele de rău. Cu mintea omenească va fi cu neputință de ales”

 5. A fost odată o fată frumoasă... și vaccinată: Anca Molnar

 6. Prăznuirea Voievodului Ortodoxiei Românești, Părintele Justin de la Petru Vodă - 11 ani de la înveșnicire. FOTO-REPORTAJ și OMAGIU VIDEO

 7. 135 de ani de la asasinarea lui Mihai Eminescu. MARTOR OCULAR: ”Mâna îmi era plină de sânge”. Eminescu a cântat “Deșteaptă-te, Române!” cu câteva clipe înainte de a muri și a strigat ”România liberată!” când a fost internat

 8. Mama tuturor Teoriilor Conspirației validată de "Știință": "EI sunt printre NOI" – Între Mântuitorul Cosmic și Putiniștii Galactici

 9. Mărturia medicului care a primit creierul lui Eminescu: Mutilarea și profanarea moaștelor acestui martir nu a fost românească. Prof. Constantin Barbu: Eminescu a fost ucis pentru Transilvania și credința ortodoxă. DOCUMENTE: Interogatoriul și Autopsia

 10. 30 DE ANI de ZIUA și o anchetă celebră: LIICHEANU

Ultima oră

01:10

16 iunie: 11 ani de la trecerea la Domnul a sfântului Părinte Justin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă. ”Vor veni vremuri în care numai cei ce vor simți harul lui Dumnezeu vor putea distinge binele de rău. Cu mintea omenească va fi cu neputință de ales”

00:30

16 iunie: Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești; Sf. Ier. Tihon, Episcopul Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, Episcopul Apoloniadei

23:45

Dispărută de la Crăciun, Prințesa Kate, lovită de cancer la 42 de ani, și-a făcut prima reapariție - VIDEO

23:28

Prăznuirea Voievodului Ortodoxiei Românești, Părintele Justin de la Petru Vodă - 11 ani de la înveșnicire. FOTO-REPORTAJ și OMAGIU VIDEO

23:10

Pr. Ioan Istrati: Despre Eminescu nu poți gândi decât în două cu lacrimi

22:35

O știre care lipsește cu desăvârșire din întreaga mass-media: ”Opriți Genocidul! - Miting și Marș la București pentru eliberarea Palestinei de sub ocupația Israelului” - VIDEO

22:00

ADEVĂRUL DESPRE ROMÂNUL ABSOLUT: MIHAI EMINESCU - MĂRTURIE DESPRE MINE ÎNSUMI. Mărturisesc: Vladimir Beliș, Dimitrie Vatamaniuc, Ion Filipciuc, Theodor Codreanu, Nae Georgescu, Ilie Bădescu, Mihai Ungheanu, PF Patriarh Teoctist

21:30

O zi întreagă de manifestări omagiale pentru Eminescu în Arhiepiscopia Tomisului - VIDEO

21:00

OPERA POLITICĂ a Românului Absolut, disponibilă tuturor online într-un portal unic: Mihai-Eminescu.Ro. Academia Română și NeamUnit oferă și aplicația gratuită Mihai Eminescu - Întreaga Operă

20:20

Istoria celor patru fotografii cunoscute ale lui Eminescu și primul film documentar despre Românul Absolut, realizat în 1914. GALERIE FOTO / VIDEO

19:45

George Simion: "Am luat decizia de a candida pentru funcția de Președinte al României!"

19:19

Pentru prima oară de la începutul războiului, Putin și-a prezentat condițiile de pace cu Ucraina

18:00

30 DE ANI de ZIUA și o anchetă celebră: LIICHEANU

17:00

Prof. Ilie Bădescu: 15-16 Iunie – Ziua nașterii în Cer a Dreptului Eminescu. ”De din vale de Rovine/ Grăim, Doamnă, către Tine…”

16:00

Moarte subită în fotbal la doar 26 de ani: Matija Sarkic, portarul naționalei Muntenegrului. Tot azi, a murit la 54 de ani, "după o scurtă boală", Kevin Campbell, fost atacant pentru Arsenal