Instanța și ActiveNews spulberă MAE în scandalul Canalului Bâstroe declanșat exact acum un an. Tribunalul București obligă Ministerul Afacerilor Externe să ne spună cine a semnat pentru Afacerea Bâstroe. Adică CINE A TRĂDAT - DOCUMENT

De ActiveNews  /  

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Pentru cei care au uitat, în urmă cu un an exploda scandalul celei mai mare minciuni a Ministerului de Externe din 2023 - și nu numai a lui - privind construcția și adâncirea Canalului Bâstroe. ActiveNews nu uită.

Exact acum un an, pe 19 februarie 2023, publicam: UCRAINA MINTE DE ÎNGHEAȚĂ APELE DIN CHILIA ȘI BÂSTROE. Aurescu se mută la Kiev? În timp ce MAE susține că nu știe nimic despre Canalul Bâstroe, o SCRISOARE DURĂ ÎMPOTRIVA UCRAINEI zboară spre Comisia Europeană, de la Reprezentanța României la UE.

După cum s-a dovedit rapid ulterior, nu numai Ucraina mințea ci și responsabilii României, din Ministerul de Externe și Președinție. În realitatea, toți știau că Canalul se adâncește barbar și ilegal, sfidându-se toate acordurile bilaterale și tratatele internaționale.

În bătaie de joc, la finele anului trecut, tupeiștii la putere în Ucraina și România au anunțat că „au rezolvat o dispută veche de 20 de ani – Canalul Bâstroe”. Ministerul Mediului din România a declarat că „Ucraina poate continua lucrările la canalul navigabil Bâstroe”. Chipurile, cu condiția ca Ucraina să respecte Convenția de la Espoo asupra zonelor umede, pentru protejarea Biosferei Delta Dunării. Iar delegația ucraineană a zis că da, așa va face. Mai ridicol nu se putea, după ce adâncirea s-a perfectat în unele locuri și până la 8,5 metri, permițând de-acum tranzitarea unor nave cu un tonaj ridicat prin mijlocul Deltei, vizibile cu ochiul liber pe orice motor public de monitorizare online a vaselor de transport.

Românii nici acum nu înțeleg nivelul adânc al trădării naționale în acest caz, pentru că operațiunea din care am ieșit vânduți nu s-a discutat în public pe toate coordonatele ei. Trădătorii României din presă și sistem au încercat să îngroape canalul sub mormane de dezinformări mediatice de joasă speță.

Pentru această tradare unii au fost recompensați cu funcții și mai mari. Respectiv, după ce a fost dat afară de la conducerea MAE de Marcel Ciolacu din cauza Afacerii Bâstroe, Bogdan Aurescu - nume de cod „Trabucel” - s-a întors cu coada între picioarele stăpânului lui de la Cotroceni pentru ca apoi să fie suit tocmai în copacul Curții Internaționale de Justiție de la Haga, supranumită și Curtea Mondială. El și-a depus jurământul de credință față de Haga exact la un an de la izbucnirea scandalului Bâstroe în rarisima presă liberă de la București.

ActiveNews nu uită și nici nu se lasă orbit de poleiala strălucitoare cu care a fost învelit spre vânzare ca o delicatesă rahatul numit trădare.

Pentru aceasta, după ce am solicitat informații exacte asupra trădării, care, evident, în pofida legii, nu ne-au fost oferite, în numele opiniei publice românești am dat în judecată Ministerul Afacerilor Externe, ca să aflăm exact cine a avizat trădarea națională.

Și am câștigat.

Instanța, spre cinstea ei, ne-a dat dreptate întru totul, obligând Ministerul să ne spună adevărul.

Iertători din fire, am așteptat un răstimp de la data comunicării Hotărârii pentru a ni se transmite răspunsurile solicitate încă de acum aproape un an, în martie 2023. Am crezut degeaba în posibila pocăință a unor trădători patentați. Răspunsurile politrucilor din MAE n-au venit nici până azi, după o lună de zile, ceea ce ne obligă să-i facem de râs chiar cu Hotărârea Instanței, care vorbește de la sine. Mulțumim pe această cale magistraților care ne-au dat dreptate!

Mai așteptăm puțin pentru primirea răspunsurile cuvenite. Nu foarte mult însă. Ceasul ticăie.

Să nu credeți că uităm. Noi nu uităm. Nu uităm nimic.

ROMANIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
BD. UNIRII NR. 37, SECTOR 3
BUCUREȘTI
SECȚIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

VICTOR RONCEA

Redacția ActiveNews 

DOSARUL NR. 13325/3/2023
Materia: Contencios administrativ și fiscal
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: comunicare informații de interes public (Legea Nr.544/2001)
Complet: c14 fond-ca

COMUNICARE
HOTARÂRE CIVILĂ

NR. 5680/2023 DIN DATA DE 07 Noiembrie 2023

Stimată doamnă/Stimate domn,
vă comunicăm, alăturat, copia hotărârii civile nr. 5680/2023, pronunțată la data de 07 Noiembrie 2023,
de către TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL.

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI

SECȚIA A II-A CONTECIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL
SENTINȚA CIVILĂ NR 5680
TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREȘEDINTE: DINU BOGDAN JUSTIN

GREFIER: SEVASTRE MARIUS FRANCISC

Pe rol se află soluționarea acțiunii în contecios admnistrativ privind pe reclamantul Roncea Victor, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Afacerilor Externe, având ca obiect comunicare informații de interes public (Legea nr. 544/2001)

La apelul nominal de efectuat în ședință publică, la prima și a doua strigare a cauzei, au lipsit părțile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședințp, după care:

Instanța îți verifică din oficiu competența, în temeiul art. 131 C. proc. civ. și, prin raportare la art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, reține că Tribunalul București - Secția a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal este competent general, material și teritorial să procedeze la soluționarea prezentei cauze.

Instanța respinge excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiatăm având în vedere că, prin cererea introductivă se invocă refuzul nejustificat de soluționare a cererii de furnizare informații publice, neputându-se pune astfel problema neparcurgeii procedurii prealabile.

În temeiul disp, art 258 C. pr. civ, coroborat cu disp. art 255 apreciind-o ca fiind utilă, pertinentă și concludentă cauzei, instanța încunviințează ăentru ambele părți proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Instanța declară dezbaterile închise și reține cauza în pronunțare.

TRIBUNALUL:

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 12.05.2023, reclamantul Roncea Victor a solicitat obligarea Ministerului Afacerile Externe la comunicarea informațiilor de interes public solicitate prin cererile din 3.03.2023 și 30.03.2023; la plata unei penalități de întârziere în cuantum de 100 de le pe zi de la data hotărârii definitive și până la punerea ei în executare, precum și la plata sumei de 1500 lei cu titlu de despăgubiri pentru daune morale.

În motivarea cererii, a arătat că, în calitate de redactor șef al publicației ActiveNews, a solicitat pârâtului să îi comunice următoarele informații de interes public:

1. Să îi transmită Conținutul/Textul Acordului excepțional dintre România și Ucraina, din iulie 2022, prin care partea română, respectiv Ministerul Afacerilor Externe, și-a dat consimțământul cu privire la tranzitarea canalelor Chilia și Bâstroe de către nave sub pavilion terț încărcate cu cereale. 

2. Să menționați, în cazul în care aceste detalii nu se află în textul Acordului, care au fost datele tehnice specifice privind tonajul acestor vase și perioada pentru care s-a discutat conferirea acestui acord. 

3. Cine a purtat aceste discuții și cine a semnat Acordul de ambele părți.

4. Să precizeze dacă înainte de a se acorda acest consimțământ pârâtul s-a consultat cu responsabilii din Ministerul Transporturilor și Ministerul mediului și care au fost observațiile acestora.

5. Să îl informeze pârâtul dacă a anunțat Comisia Dunării înainte de a oferi acest acord cât și alte organizații internaționale de mediu și în mod special Rezervația Biosferei Delta Dunării.

6. Care au fost măsurile de observație pe pârâtul le-a impus în cadrul discuțiilor cu partea ucreineană privind respectarea convențiilor internaționale și a cadrul legal billateral existent pe această temă.

7. Cum interpretează pârâtul faptul că în ciuda cerințelor MAE din 16, respectiv 20 februarie a.c., partea ucraineană a continuat lucrările pe canalul Bâstroe și nu a permis nici până astăzi accesul navelor românești pentru a efectua măsurătorile firești.

Conform Legii nr. 544/2001, MAE, era obligat să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

Prin adresa din 28.03.2023, MAE i-a comunicat reclamantului că îi transmite în anexă răspunsul la solicitarea de presă. În fapt adresa respectivă nu conținea răspunsul la solicitările precise ale reclamantului ci o informare de ordin general transmisă și altor publicații în aceeași zi.

Drept urmare, reclamantul a revenit cu o nouă solicitare, la data de 30.03.2023, atrăgând atenția că respectiva informare nu răspunde întrebărilor sale și subliniind că prin acord el înțelege orice material scris, transmis părții de la Kiev, fizic sau electronic.

Pârâtul Ministerul Afacerilor Externe a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată. Pe fond a solicitat respingerea cererii ca rămasă fără obiect.

În motivare a arătat că, în perioada 03 martie 2023-28 martie 2023, direcțiile din cadrul MAE au formulat o propunere de răspuns, avizată, transmisă domnului Victor Roncea chiar în data de 28 martie 2023. La data de 30 martie 2023, reclamantul a confirmat primirea răspunsului din partea MAE, răspunzând în sensul în care, punctul de vedere oferit de pârât nu corespunde întrebărilor formulate.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis public, la data de 13 iulie 2022, un comunicat de presă (disponibil și pe pagina web a MAE), în care se specifică următoarele aspecte:

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la tranzitarea canalelor Chilia și Bâstroe de către nave sub pavilion terț încărcate cu cererale, Ministerul Afacerilor Externe precizează că a transmis părții ucrainene, pe canale diplomatice, acceptul în acest sens.

Decizia autorităților române vine în contextul eforturilor șării noastre de sprijinire a Ucreinei în vederea reducerii consecințelor agreiunii premeditate, ilegale și nejustificate a Federației Ruse asupra acestui stat.

Acordul părții române pentru folosirea canalului Bâstroe în scopul tranzitării navelor cu încărcătură cerealieră are o natură excepțională, fiind avută în vedere importanța diversificării și fluidizării căilor de transport utilizate pentru exporturile ucrainene de cereale.

Odată cu acordul părții române a fost subliniată, de asemenea, menținerea poziției de principiu a României privind proiectul dezvoltării pentru navigație a canalului Bâstroe, precum și necesitatea ca acesta să respecte prevederile dreptului internațional aplicabil, inclusiv reglementările în materile de protecție a mediului.”

În răspunsul transmis reclamantului la data de 28.03.2023, MAE precizează în mod clar, printre altele, faptul că nu există un decret sau tratat/acord semnat privind permisiunea României pentru tranzitarea bratului Chilia și a  canalului Bâstroe de către navele sub pavilion tert încărcate cu cereale.

Astfel, MAE, prin răspunsul transmis reclamantului și-a îndeplinit obligațiile legale de a furniza toate informațiile existente la acel moment cu previre la solicitarea cu care a fost sesizat.

Comunicarea primită ulterior din partea reclamantului, la data de 30 martie 2023, nu poate fi considerată o nouă solicitare, așa cum acesta susține în mod eronat în cuprinsul cererii de chemare în judecată, având în vedere că reiterează prin aceasta toate solicitările la care MAE și-a îndeplinit obligația de a răspunde.

În ședinta din data de 07.11.2023, instanța a respins excepția inadmisibilitățli, invocată de pârât, ca neîntemeiată.

Instanța a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisurile aflate la dosar.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, prin cererea comunicată prin email la data de 03.03.2023 și înregistrată sub nr. H1/147/3.03., reclamantul i-a solicitat pârâtului să îi furnizeze următoarele informații:

1. Să îi transmită conținutul/textul acordului excepțional dintre România și Ucraina din iulie 2022, prin care partea română, respectiv Ministerul Afacerilor Externe și-a dat consimțământul cu privire la tranzitarea canalelor Chilia și Bâstroe de către nave sub pavilion terț încărcate cu cereale.

2. Să menționeze, în cazul în care aceste detalii nu se află în textul acordului, care au fost datele tehnice specifice privind tonajul acestor vase și perioada pentru care s-a discutat conferirea acestui acord.

3. Cine a purtat aceste discuții și cine a semnat acordul de ambele părți.

4. Să precizeze dacă înainte de a se acorda acest consimțământ pârâtul s-a consultat cu responsabilii din Ministerul Transporturilor și Ministerul mediului și care au fost observațiile acestora.

5. Să îl informeze pârâtul dacă a anunțat Comisia Dunării înainte de a oferi acest acord cât și alte organizații internaționale de mediu și în mod special Rezervația Biosferei Delta Dunării.

6. Care au fost măsurile de observatie pe pârâtul le-a impus în cadrul discuțiiilor cu partea ucraineană privind respectarea convențiilor internaționale și a cadrul legal billateral existent pe această temă.

7. Cum interpretează pârâtul faptul că în ciuda cerințelor MAE din 16, respectiv 20 februarie a.c., partea ucraineană a continuat lucrările pe canalul Bâstroe și nu a permis nici până astăzi accesul navelor românești pentru a efectua măsurătorile firești.

La data de 21.03.2023, pârâtul Ministerul de Externe i-a răspuns reclamantului că va primi informațiile în termen de 30 de zile. Nu a fost oferită nicio explicație pentru nerespectarea termenului de răspuns prevăzut la art. 7 alin. 1 din legea nr. 544/2001, de 10 zile.

De altfel, așa cum s-a dovedit, termenul de răspuns transmis de pârât reclamantului a transformat doar excepția prevăzută de legiuitor (justificată de o eventuală complexitate, dificultate ori volum deosebit de lucrări documentare), în regulă, în condițiile în care adresa comunicată la data de 28.03.2023, în cele 3 paragrafe, pârâtul nu a inclus niciun răspuns concret la solicitările reclamantului.

Astfel, punctul 1 al solicitărilor se referea la textul acordului prin care România și-a dat consimțământul pentru tranzitarea navelor Chilia și Bâstroe de către nave sub pavilion terț încărcate cu cereale.

Răspunsul pârâtului a fost în sensul în care nu ar exista niciun decret sau tratat/acord semnat privind permisiunea României pentru tranzitarea brațului Chilia și a canalului Bâstroe de către nave sub pavilion terț încărcate cu cereale.

Ignorarea esenței întrebării și răstălmăcirea termenilor utilizați de reclamant, constituie doar o mostră de rea credință din partea pârâtului.

Astfel, acesta susține inclusiv în cuprinsul întâmpinării că România, pe canale diplomatice, și-a dat acordul pentru folosirea canalului Bâstroe în scopul tranzitării canalului Bâstroe de nave cu încărcătură cerealieră, însă în relația cu reclamantul informațiile s-au oprit la semantica termenilor utilizați în cuprinsul întrebării, cu denaturarea sensului acesteia, pârâtul înțelegând doar să sancționeze utilizarea de reclamant a unui termen neadecvat realității (ce nu era cunoscută de reclamant, acesta fiind motivul formulării întrebării).

În plus, pârâtul a refuzat să răspundă întrebărií chiar și atunci când reclamantul a explicat, prin adresa din data de 30.03.2023, că prin acord a înțeles orice material scris, transmis prin orice modalitate părții de la Kiev.

Cea de a doua întrebare se referea la detaliile acordului dat de România pentru tranzitarea canalului, tonaj,  perioadă, făra niciun răspuns din partea pârâtului.

Cine a semnat documentul constând în acordul României și cine a purtat discuțiile preliminare cu Ucraina, a reprezentat cea de-a treia intrebare, de asemenea fară raspuns din partea pârâtului.

Dacă au existat consultări cu celelalte ministere (Ministerul Transporturilor și Ministerul Mediului) și care a fost răspunsul acestora - cea de-a patra întrebare - ignorată total de către pârât.

Cea de-a cincea întrebare, referitoare la anunțarea Comisiei Dunării sau a Rezervației Biosferei Delta Dunării cu prívire la acordul de tranzitare, nu a primit níciun răspuns.

În același mod a tratat pârâtul și cea de-a cincea întrebare, ce se referea în esență la eventualele condiții pe care le-a presupus acordul de tranzitare, în concret.

Cea de-a șasea întrebare a reclamantului a fost doar răstălmăcită de către pârát, adresa din 28.03.2023, cuprinzând doar informații echivoce, fără niciun element concret.

Nu a fost exprimat niciun punct de vedere cu privire la situația semnalată de reclamant privind accesul navelor românești în vederea efectuării măsurătorilor.

În drept, instanța reține că potrivit art. 6 alín. 1 și 2 din Legea nr.544/2001: „(1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public. (2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.”

Conform art. 7 alin. 1 și 2 din același act normativ: „(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public in termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgenta solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile,
răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia Inștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. (2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petitiilor.”

Raportând ansamblul dispozițiilor legale anterior citate la situația de fapt din speța dedusă judecății, tribunalul reține în primul rând că Legea nr. 544/2001 recunoaște oricărei persoane, fizice sau juridice, dreptul de solicita și obține informații de interes public de la autoritățile și instituțiile publice, solicitantul nefiind obligat să-și justifice în vreun fel cererea.

Informațiile solicitate de către reclamant se încadrează în categoria informațiilor de interes public. de vreme ce acestea vizează și rezultă din activitatea instituției publice pârâte.

Reținând și că informațiile solicitate de către reclamant nu fac parte din categoriile de informații expres și limitativ prevăzute de legiuitor ca fiind exceptate de la accesul liber al cetătenilor, reclamantul fiind îndreptățit să le solicite, iar pârâtul având obligația de a i le pune la dispozițic, constatând totodată întrunite condițiile art. 22 alin. I din Legea nr. 544/2001, instanța va admite primul capăt al cererii reclamantului și va obliga pârâta sã-i furnizeze toate informațiile solicitate.

Tribunalul va respinge solicitarea reclamantului de obligare a pârâtului la plata unei penalități de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere în executarea hotărârii.

Dispozitiile art. 18 alin. 5 din Legea nr. 554/2004, cât și cele ale art. 24 alin. 2 și 3 din Legea 554/2004 au aceeași finalitate, anume constrângerea debitorului la îndeplinirea obligației tocmai prin presiunea exercitată asupra acestuia de penalitățile de întârziere calculate pe zi, procedurile instituite de aceste texte legale suprapunându-se.

Cum creditorul are întotdeauna deschisă, în temeiul art. 24 alin. 2 și 3 din Legea nr. 554/2004, posibilitatea de a apela la mijlocul de constrângere reprezentat de penalităti/amendă în faza executării silite, rezultă că acesta poate uza de prevederile art. 18 alin. 5 sau 6 din Legea nr. 554/2004 și obține stabilirea unei amenzi sau plata de penalități chiar prin hotărârea de soluționare a fondului litigiului de contencios administrativ doar în situații de excepție, în care imprejurările cauzei indică că debitorul nu țși va executa în termen obligația stabilitā prin hotărâre. Or, în speță tribunalul nu a putut constata existența unor astfel de împrejurări.

Așa fiind, tribunalul nu consideră că se justifică acordarea de penalitați în acest cadru procesual, în ipoteza neexecutării hotărârii în termenul prevăzut de lege, reclamantul având posibilitatea de a solicita aceste penalități printr-o cerere distinctă în faza executării silite, dacă va fi cazul. (...)

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte cererea formulată de reclamantul Roncea Victor, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Afacerilor Externe al României, CUI 4266863, cu sediul în București, Aleea Modrogan nr. 14, sector 1.

Obligă pârâta să furnizeze reclamantului informațiile solicitate prin cererea din data de 03.03.2023, astfel cum a fost precizată prin cererea formulată la data de 30.03.2023.

Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Cererea de recurs se depune la Tribunalul București - Secția a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței azi, 07.11.2023.

Președinte,
Dinu Bogdan Justin

Grefier,
Sevastre Marius Francisc

4ex./27.12.2023

Nota: ActiveNews: Comunicarea Hotărârii a fost primită la redacție pe 17.01.2024. Deja de mai bine de o lună. Ce ziceți: îi executăm, silit? Le-am zis că nu-i uităm...

PS: Tot așa cum nu uităm că același „Trabucel” încerca, în urmă cu 18 ani, să ne „influențeze pozitiv” ca să nu mai continuăm campania pentru salvarea Fundației Gojdu, pentru că ar fi mai bine pentru România ca Ungaria să o preia cu tot cu moștenirea lăsată de marele mecena românilor.

Ca un făcut, și această trădare a căzut în Comisia Juridică de la Camera Deputaților tot într-un făurar, mai precis pe 22 februarie, în 2006, acum 18 ani, pentru a se mai zbate și la Senat, în iunie 2006 și a cădea definitiv în martie 2008, după o campanie de trei ani dusă de Ziarul ZIUA.

Pentru istoria nescrisă a României și a Bisericii Ortodoxe Române, amintim aici că Fundația Gojdu a fost salvată de la furt internațional, pentru BOR și poporul român, de o mână de ziariști.

ZIUA a primit în februarie 2008 medalia bicentenarului Gojdu pentru campania de sprijinire a moștenirii marelui mecena.

Întâmplător, tot noi ne-am ocupat și de Afacerea Bâstroe de acum 20 de ani, din 2004. Suntem vechi. 

Citiți și COMISIA DUNĂRII confirmă pentru ActiveNews că Ucraina a mințit în lanț: NU A FOST CONSULTATĂ pentru adâncirea Canalului Bâstroe la 7 m! NU A ȘTIUT NIMIC! La fel ca România. EXCLUSIV

Donează pentru ActiveNews!

ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.

Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.

ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.

De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
Sau direct în conturile Media Root de la Banca Transilvania:
RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei)
RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook
ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews


Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

ActiveNews România. Caută pagina noastră și pe Telegram.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Top 5 autori
VideoNews

Vlad Țăranu, elevul prigonit pentru Basarabia, la ActiveNews:

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (11)
 • Constantin Stefan 19.02.2024 08:08
  Felicitări! Să vedem câte alte site-uri de media, așa zis independente, vor prezenta știrea.
 • Quintessence 19.02.2024 08:20
  Bâstroegate...Watergate în varianta mioritică.
 • vasile grozav 19.02.2024 08:51
  Felicitări ActiveNews, pentru perseverenta și atitudine.
 • Arcas 19.02.2024 11:17
  Slavă lui Dumnezeu pentru reușită! Binecuvântarea lui Dumnezeu peste cei ce s-au ostenit pentru a afla adevărul! Despăgubirile se cuvine să fie plătite de cei responsabili din MAE nu de instituție!
 • Dorel Timpa 19.02.2024 12:04
  Jigodia de aurescu trabucel a scăpat, e la cij acum
  Cine să-l mai condamne?
 • Davinci 19.02.2024 14:10
  Ei si voi acum! Dece agutati spiritele atit de tare?! Pai cine sa fi făcut asta? Nu cumva bolnavul, sinucisul, ucisul, cancerosul, paralizatul, tiranul, cretinul, distrugătorul, nebunul de PUTIN? Nu cumva el? Pai la noi in romanica doar libelule, lebede si păuni . Nu vezi tu o cioara, o dropie, un uliu. Sintem neamuri de fluturi de poezie de iubire doar ca mai trădăm din cind in cind prin locurile astea mici dar ...esențiale. Sa fi existat vreo tara din Europa care să-și trădeze semenii sau aliații sau sa lase la liber bogățiile țării chipurile păzite de lupii de la stina? V-a fost vreodată sila si scirba de confrați? Îmi aduc aminte ca am citit cum Antonescu a dorit sa bage pedeapsa cu moartea pentru ca se fura de peste tot oriunde si oricind. Se vezi tu cum alogenii de fapt in numele libertății fura si vind mai tare ca autohtonii si sint ridicatii cu laude pe la toate posturile de tv avind afaceri " curat murdare" precum "teologul" Voiculescu Dan plus alții ce mai ieri lingeau tălpile conducătorilor pentru a primi case din fondul RAPPS cu toate ca avea parcat un BMV maiestos in preajma? Nu-i așa Ciutacule? Dar tu Țiriac care urăști poporul ăla atdindu-l cu degetul si citind de alte trei orientate către tine? Fugeai pe 21 dec cu Năstase voi generalii pielii..... la sfatul geniului care citește noaptea si a doua zi ne da citate anume Cornel Dinu nepasind nimănui ca a doua zi vor muri copii si nu numai. Sa fi mers voi pe la cimitirul eroilor in ultimul timp? i=ați văzut pe șmecheri pe acolo ? știți cau au casele in doliu înainte de Crăciun de vreo 35 de ani? Sint singur ca nu va pasa. Din păcate nici bomba nucleara nu va. va face sa dispăreți pentru ca va inmuliti aritmetic prin haaaaaa " metempsihoza" sinteti imuni la inteligență la suflet nu stiiti sa plingeti pentru ca sinteti făcut din kkt..... MI-e sila de voi de lașitatea voastră tu popor care te uiti in gura păcătosului Dan Puric care l-ați lăsat pe Coldea pe Udrea pe Voiculescu si alți Iliesti , Constaninesti si Basesti sa va calce in picioare. S-au întors toate valorile interbelicului in gropi. Ultima reușită sa distrugeți a stat in Paul Goma. el nu este pe pereții televiziunilor in special la Nashul tv unde apare licheaua inteligență milionara de Adrian Păunescu nu tu Calciu sau Vasile Voiculescu sau Gyr sau VUlcanescu.... Nu. Va meritați soarta cu Grindeanu cu tot si poate veți avea șansă cu mila de la Kiev ca in acest canal sa se facă si ceva stranduri. Nu va agitați ! O sa cistigati pentru citteva ... stații de mașina pentru ca trădarea la romani este meniul zilei
 • Ioan Nicolae 19.02.2024 19:48
  ActiveNews, mulțumim mult!
  Dumnezeu să vă dea putere de muncă și Maica Domnului să vă ocrotească!
  Felicitări! Doamne ajută!
 • Rusi 19.02.2024 21:46
  Toti acesti trădători ai României trebuie bagati in puscarie.
 • Nata 20.02.2024 09:53
  Tradatorii - la puscarie pentru a fi executati. Asta este plata tradatorului. Numai lichele sunt in frunte de 30 de ani si romanii dorm si sunt mandrii ca ii kk toti veneticii, strainii si vecinii.
  Iliescu a lasat Basarabia la rusi,"independenta" si nu a reclamat tezaurul nostru care sta la rusi. In 1997 Constantinescu a cedat Bukovina, Hertza, etc. la Ucrainieni - scarba!; Basescu da rezervatia naturala din muntii Retezat la o p... de austriaca (daca nu ma insel) ca sa se dovedeasca de fapt ca aia a mintit; astazi nemernicii continua sa distruga Delta - bratul Chilia pt un Barstoe al Ucrainei "moderne", o tara care pluteste in rahat american. Dulapul semneaza tot ce se poate semna pt a avea organizatii straine "mondiale" la care de fapt nu a aderat tot mapamondul, dar nenorocitul semneaza oricum ca ei sa ia decizii pt noi, sa ne forteze sa executam ordinele lor: OMS, UE -tot ce se decide acolo, fara niciun fel de protectie pt tara, ONU; nu stiu ce face cu Forumul Economic Mondial - si asta "mondial"!.... Astia trebuie adunati si terminati - cu sau fara judecata.
 • NDorin 22.02.2024 07:48
  Dacă Statul nu respectă legea noi de ce să o respectăm! Înțelegem că legea este pentru cei drepți iar pentru lichele nu contează! V-or veni în curând să ne spună haideți la război, țară , dreptate , justiție .... hai sictir , doar mort!
 • Mircea Dragan 23.02.2024 11:45
  ''Autoritatile'' au facut masuratori si urmeaza sa comunice ''interpretarea'' lor. Asteptam de peste 1 an.
Ultima oră

21:42

Un interviu profetic din 2002 - dr. Michael Crichton, în dialog cu celebrul prezentator Charlie Rose: Virusul X și pericolul biotehnologiilor avansate - “ingineria genetică poate provoca mult mai multă distrugere decât bombele atomice” - VIDEO

20:20

CJ Hopkins: Miliția Gândirii, în acțiune - Congresul pentru Palestina, organizat la Berlin, epicentrul “democrației” europeane, a fost suprimat de ”Poliția pentru Combaterea Urii!”

19:30

Un profesor le scrie colegilor săi de la liceul George Barițiu din Baia Mare: Rușine, Domnilor Profesori! Scuipați-vă de trei ori pe zi. Dați-vă pumni! Dați-vă cu capul de pereți, doar s-o îndura Dumnezeu să vă dea un grăunte de minte. PENTRU VLAD ȚĂRANU!

18:26

Doliu în lumea muzicii de petrecere: S-a stins din viață Adriana Avramovici, supranumită “Piranda de la Timișoara”

17:41

Eșec?! Nici vorbă: Atacul Iranului este un Semn că s-a schimbat Lumea!

16:52

Sydney: Episcop, cunoscut pentru poziția fermă împotriva vaccinurilor Covid, a fost atacat cu cuțitul în timpul unei slujbe. Incidentul vine după ce sâmbătă a avut loc un alt atac violent cu cuțitul, în care au fost ucise șase persoane - VIDEO

15:55

Valerian Stan: De când sunt încârdășite la guvernare, PSD și PNL s-au dovedit pasive în mod premeditat în a aduce în țară fugarii condamnați pentru fapte grave de corupție

15:22

Sfidarea românilor la Carei. Primarul udemerist Kovacs menține inscripția cu strofa din imnul Ungariei în fața primăriei

14:21

Johnson & Johnson continuă să lanseze pe piață produse cu impact nociv asupra sănătății copiilor. După pudra de talc cancerigenă și după șamponul de păr pentru bebeluși contaminat cu azbest, a lansat siropul mortal, pentru piața din Africa

14:00

Mărturia celebrului medic cardiolog Aseem Malhotra, fost vaccinist, ștearsă de YouTube: Tatăl meu a murit în urma unui atac de cord pentru că AMBULANȚELE ÎNTÂRZIAU DELIBERAT în astfel de cazuri. Testimony delivered in the Helsinski District Court - ENG

13:20

Cutremur în lumea interlopă: Costel Corduneanu, zis Ștefan cel Mare al Moldovei, s-a stins din viață la numai 54 de ani

13:00

Capturile Conspiraționiste ale Zilei. Lemne de foc doar pentru dulăi

12:30

Zoe Dantes: Când te întorci din morți!

11:20

”Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”. Israelul promite să se răzbune după atacul Iranului

11:05

Dronele iraniene lansate sâmbătă seara au fost doborâte și de avioanele Typhoon staționate în România