Unde a ajuns lista cu spionii ruși descoperiți de Unitatea specială UM 0110 "anti- KGB" pentru Ceaușescu. Noi dezvăluiri și demontarea unor minciuni istorice

De EVZ | evz.ro  /  

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Unde a ajuns lista cu spionii ruși descoperiți de UM 0110, unitatea Anti-KGB din cadrul Securității. Apărea acolo dosarul lui Ion Iliescu? Legătura între acesta și Virgil Măgureanu este analizată de gen. bgd. SRI (r) Aurel I. Rogojan.

Spioni ruși descoperiți de Ceaușescu, încă o versiune. Generalul magistrat Cătălin Ranco Pițu (în intervențiile avute la Antena 3, ca invitat al lui Mihai Gâdea) devoalează o nouă versiune a lui Virgil Măgureanu privind tezaurul arhivistic „strict secret de importanță deosebită” pe care l-a preluat de la locotenent-colonelul Vasile Lupu, fost adjunct al comandantului Unității Speciale  0110 -„Anti-KGB”. Și anume: „ L-a predat conducerii Frontului Salvării Naționale”.

În Evenimentul zilei nr. 8486 din 9 mai 2019 scriam un articol intitulat: „Din enigmele descifrate de rechizitoriul crimelor din decembrie 1989. Dosarele agenților Moscovei din România predate rușilor. Virgil Măgureanu a preluat în ianuarie 1990 documente de la U.M.0110 privind spionii K.G.B, din România, dar a uitat ce a făcut cu ele” . În acel articol, ne bazam pe analiza mai multor declarații ale martorilor citați în Rechizitoriul Secției Parchetelor Militare privind crimele din Decembrie 1989.

Concluzia rezonabilă, la acel moment era că declarația generalului Mihai Stan, fost prim adjunct al directorului S.R.I., Virgil Măgureanu era edificatoare. Acesta spunea că tezaurul arhivistic microfilmat, clasificat ca fiind  „strict secret de importanță deosebită” privind agenții de înalt nivel ai KGB-ului și, implicit înalt trădătorii României, ar fi fost remis, la Moscova, lui Vladimir Kriucikov, directorul Comitetului Securității Statului ( Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti -KGB).

În emisiunea „Sinteza zilei” din 18 decembrie 2023, generalul magistrat Cătălin Ranco Pițu, întrebat fiind de Mihai Gâdea despre destinația microfilmelor, a relatat că l-a audiat pe Virgil Măgureanu, care a declarat că le-a predat conducerii Consiliului Frontului Salvării Naționale. Generalul magistrat nu exclude posibilitatea ca microfilmele să fi ajuns la Moscova, dar precizează că nu s-au găsit elemente probatorii.

Spionii ruși și versiunile lui Măgureanu

Numai că putem compara diversele versiuni ale fostului director al SRI. De ce? Pentru că Virgil Măgureanu a lansat, de-a lungul anilor, mai multe intoxicări cu privire la destinația pe care a dat-o tezaurului arhivistic menționat, după cum urmează:

1. În fața procurorilor (declarație de martor, sediul SPM,24.05.2017 – vol.II – Declarații, f.88-105) a afirmat:

„(…)Bunurile găsite au fost predate structurilor de linie din cadrul organismului care se ocupa în continuare de securitatea națională, iar procesul verbal, l-am predat secretariatului instituției la care lucram. Nu am fost niciodată interesat de conținutul acelor casete care reprezentau înregistrări în cazurile operative instrumentate de către ofițerii UM 0110, astfel încât nu pot da detalii despre conținutul lor.

(…) De bună seamă, l-am informat imediat pe președintele CFSN, Ion Iliescu care a fost de acord cu măsurile luate, însă nu a manifestat vreun interes pentru conținutul casetelor.”

Nota autorului : La sfârșitul lunii ianuarie 1990 „structurile de linie” erau dizolvate, urmare a desființării Departamentului Securității Statului prin Decretul președintelui  CFSN nr. 33 din 30 decembrie 1989. Logic, legal și cutumiar respectivul fond de documente microfilmate trebuia să urmeze traseul patrimoniului unității din sediul căreia au fost ridicate. Acolo unde erau urmăriți spioni ruși…

Puterea Umbrei

2.  În „Dreptul la replică” (urmare a celor publicate de  Evenimentul zilei din 9 mai 2019) Virgil Măgureanu a afirmat că Mihai Stan ( consilierul său, ulterior prim-adjunct al directorului SRI) a predat respectivul tezaur arhivistic „ la un centru de documentare al fostei Securități”. Generalul Stan a declarat, însă, procurorilor că a fost dat afară din incinta unde a avut loc preluarea microfilmelor , iar ulterior a fost repezit când a întrebat de ele, pentru ca apoi să conchidă :„Bănuiesc faptul că, în acest moment microfilmele se află la Moscova,  deoarece știu că ulterior Virgil Măgureanu a făcut o vizită la Moscova”.

3. Generalul Vasile Lupu, fost adjunct al comandantului Unității Speciale  0110 -„Anti-KGB” în declarația sa de martor, afirmă :  (…) Nu cunosc ce s-a întâmplat cu acestea [microfilmele], dar am înțeles că au fost predate la Centrul de Informare și Documentare al fostului D.S.S., subunitate care activa în continuare”.

4. În dialogul cu Lavinia Betea   (Lavinia Betea, Virgil Măgureanu „Ce s-a întâmplat de fapt . Un dialog despre perioada postdecembristă”, Editura RAO, pag. 209 )  fără să fie întrebat, domnul Virgil Măgureanu își întinde singur o capcană, în care se prinde, afirmând în fals că lui Alex Mihai Stoenescu, la întrebarea: Ce ați făcut cu ele ? (n.n. cu microfilmele) i-a răspuns :„Păi le-am dat lui Stan !”

Iată cum suntem în prezența mai multor adevăruri, care de care mai adevărate. Exact cum am descris-o în Puterea Umbrei:

„adevărurile”contradictorii ale lui Virgil Măgureanu – a) microfilmele au fost remise la „structurile de linie ale organismului care se ocupa în continuare de securitatea națională” ; b) microfilmele le-a dat lui Mihai Stan; c) microfilmele au fost predate conducerii Frontului Salvării Naționale
 
„adevărul” generalului Mihai Stan – microfilmele ar fi ajuns la Moscova;
 
„adevărul” generalului Vasile Lupu – microfilmele au fost remise la Centrul de Informatică și Documentare, (n.n. deținătorul arhivei Securității, preluate din anul 1994 în directa subordine a lui Virgil Măgureanu, în cadrul Secretariatului General al S.R.I.).
 
Interogatoriul fatal despre spioni ruși

Despre spioni ruși. Minciuna va deveni evidentă dacă vom corobora aceste cinci versiuni cu interogatoriul fatal la care Virgil Măgureanu a fost supus de Alex Mihai Stoenescu (București, 24 martie 2008, „De la regimul comunist la regimul Iliescu. Virgil Măgureanu în dialog cu Alex Mihai Stoenescu”, Editura RAO, 2008, pag, 164-166). Cităm:

Virgil Măgureanu: „S-au extras acele microfilme, despre care eu nici astăzi nu știu ce conțineau (…) și au fost puse în mâna unităților de linie al căror obiect de activitate era tocmai acesta”.

Alex Mihai Stoenescu: Păi, dacă nu ați știut conținutul lor, cum ați știut la ce unitate să le dați?

V.M.: Iertați-mă, nu eu mă ocupam cu cercetarea directă a conținutului unui document, ci cei care erau în jurul meu.

A.M.S.: (…) Problema este că, în momentul în care spuneți că le-ați repartizat unităților…

V.M.: S-a văzut care este conținutul lor și s-au dat diviziunilor corespunzătoare.

A.M.S.: Deci s-a văzut conținutul lor! Problema este următoarea, domnule profesor: ele aparțineau structurii anti- K.G.B., iar structura aceasta era acolo, în clădirea unde microfilmele erau ascunse. Cui ați repartizat, că nu existau diviziuni anti-K.G.B. în S.R.I.? (…)

V.M.: (…) Cred că ar fi nevoie aici de expertiza lui Mihai Stan (n.n. – Pe care l-a dat afară din biroul unde s-au găsit microfilmele, pentru a nu mai fi martor la inventariere și preluare și pe care l-a repezit ulterior de fiecare dată când a mai adus problema în discuție) V-aș ruga să-l convocați, eu nu vreau. Era acolo, era desigur și cel care ne aștepta, viitorul prim adjunct al SRI, generalul Vasile Lupu, care era pe atunci locotenent-colonel sau colonel, s-a spart și s-a fotografiat tot ce s-a găsit acolo, s-a făcut un inventar și s-a trimis mai departe.(…)

A.M.S.: Nu știți unde s-au trimis mai departe.

V.M.: Nu că nu știu, dar sigur nu s-au aruncat pe stradă, nu s-au dat dușmanului de clasă și nu s-au dat pe mâna cuiva care să profite de ele (n.n. – excepția constituind-o autorul afirmației!), ci s-au trimis unităților de linie, care răspundeau de sectorul respectiv. Cel puțin asta mi s-a raportat. (n.n. – De către cine să se fi raportat, dacă Mihai Stan a cărui expetiză este invocată ca necesară, a fost trimis la plimbare și repezit ori de câte ori a adus acest subiect fierbinte în discuție?!)

Concluzie: „Unitățile de linie” nu puteau aparține decât serviciilor Moscovei și Budapestei

Cu certitudine afirmăm că la momentul respectiv „unitățile de linie” care gestionau în România problematica U.M.0110 nu puteau aparține decât serviciilor de securitate ale Moscovei și Budapestei. Spioni ruși infiltrați.

De altfel, în prima săptămână a lunii ianuarie 1990, la trei sau patru zile după ce generalul MApN Gheorghe Logofătu  a fost numit șeful Serviciului de Informații, denominația fostului Departament al Securității Statului (mai puțin Centrul de Informații Externe și structurile care au devenit S.T.S. și S.P.P.) s-a deplasat la Moscova, având cu sine duplicatul replicii electronice a tot ceea ce era informatizat la Centrul de Informatică și Documentare.

Cu certitudine afirmăm că, în repetate rânduri, generalul Mihai Stan și alți prim adjuncți ai directorului S.R.I., mai puțin generalul Vasile Lupu, mi-au cerut indicii care ar putea conduce la identificarea și recuperarea oricăror piese din dosarul (urme ale supravegherii) de către Securitate a lui Ion lliescu.

Intuiția îmi spune că Ion Iliescu nu a primit ceea ce îl interesa în cel mai înalt grad și era convins că se află în dosar, deoarece piese ale dosarului au stat la baza primei destrămări a grupului complotist, când a fost convocat și avertizat pe linie de partid, la Comitetul Central.

Piesele grele ale dosarului complotiștilor civili erau în tezaurul  arhivistic al fostei U.M. 0110. Un singur personaj din pleiada șefilor serviciilor secrete postdecembriste și-a putut permite să-l mintă și să-l sfideze pe Ion Iliescu, jinduind în taină și trăgând sfori chiar să-i ia locul: Virgil Măgureanu. Dar, n-a fost să fie. Nici Moscova și nici Washingtonul nu l-au creditat cu cariera politică pe care și-o dorea nespus de mult. Printre consecințele „dispariției” acelui tezaur de arhivă se numără și cronicizarea dependenței față de Moscova a unui important segment al clasei politice și al unor „capitaliști” de mucava. Spioni ruși…

Cine a predat acel patrimoniu de cunoștințe secrete asupra trădătorilor neamului românesc, a predat și o parte din noi, din România.

 
Parteneriat Evenimentul Zilei
Donează pentru ActiveNews!

ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.

Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.

ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.

De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
Sau direct în conturile Media Root de la Banca Transilvania:
RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei)
RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook
ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews


Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

ActiveNews România. Caută pagina noastră și pe Telegram.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Top 5 autori
VideoNews

Pr. Bogdan Florin Vlaicu, dialog cu Ileana Bauer, doctor în teologie ortodoxă, monahul Filotheu Bălan și Prof. Florin Popescu, despre calculul datei Sfintelor Paști:

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (2)
 • Nick Cohen 21.12.2023 23:01
  Pvestile astea cu agentii rusi mi se par neverosimile ! Nu pricep de ce rusii l-ar fi dat jos pe Ceausescu ? Sa intre agentii corporatiilor occidentale sa ocupe Romania !? Asa sa le faca un serviciu tovarasesc ?! Hai sa facem un exercitiu de logica , cine a beneficiat din lovitura de stat ? Cit timp o sa mai debitam fara sa gindim. Agentii sionisti, americanii, britanicii , masonii , iezuitii au facut eforturi conjugate sa infiltreze si sa destrame structurile de aparare si sa ia puterea in tara .Dupa parerea mea rusii au privit de la distanta fara sa intervina . Se incearca aruncarea in spatele rusilor a crimelor facute de agentii din vest si din ..sud.
 • viorel craciun 22.12.2023 11:13
  Urmarind , cele doua articole , mai sus precizate , ca in bancul evreisc " cu , rabinul , itzik si strul " , adica fiecare are dreptatea lui , as putea doar adauga urmatorele :
  1. domnul general ( procuror ) in cauza in emisiunea respectiva , nu putea adauga esenta " ca turistii , fosti lucratori sau actuali lucratori GRU , tocmai din statele " fratesti " astazi , adica " UKRAINA SI MOLDOVA " vorbitori de romana erau alesii prima data pentru actiunea de la " IASI " din decembrie 1989 , care nu a avut loc si apoi " au fost transferati la actiunea Timisoara , cu asa zisul " targ " local si cu actiunea care a avut loc acolo .
  2.Se cunosc numele si functiilor unor fostii lucratori GRU , din Moldova si Ukraina , unii dintre ei mai activeaza si astazi pe terit.Romaniei ( a fost dat public la antene , chiar numele unuia in cauza ) actual " operational in grupul WAGNER "
  3.S-A pomenit , numai de victimile " USLA " cele mereu cunoscute , dar mai putin de altii lucratori ai unitatii in cauza adica 0110 , ( unitatea Z , codificata ) care dupa desfiintarea ei de catre M.AP. N , prin decret presidential , au disparut , din asa zise , imbolnavirii , infract , et, etc , nu imi pot permite sa dau toate numele aici , decat cel care este public , al gen,Macri ( d-Dzeu sa il ierte " ,asa zis gazat in ambulanta de transport de la Fundeni la Elias , de catre un mare domn , atunci maior MApN , acum general in rezerva ( fost sef al unui serviciu de informatii roman ) iar lista este lunga aici , dar poate nu va fii niciodata , publica , decat cu acceptul " victimelor unitatii 0110 )
  4.DE CE A ACCEPTAT URSS , LOVITURA DE STAT ? Simplu , deoarece la vremea aceea GORBACIOV, nu credea ca va fii si el " detronat " pe aceeasi procedura ca in Romania , a " LOVITURII DE STAT ARMATA " pe modelul " DEMOCRATIEI POPULARE " cu ELTIN pe " tancuri " la fel ca " ILIESCU " pe tancuri . DAR SE PARE CA " POLITRUKUL DE GORBACIOV " a uitat la el in URSS , tocmai " ADEVARUL INFORMATIEI BIBILCE " , ADICA " NU FACE ALTUIA CEEA CE NU VREI SA ITI FACA ALTII TIE " . Se pare ca tocmai " securistul de Putin " prin refacerea " Securitatii ruse dupa 2000, cand a preluat puterea oficiala " i-a adus astazi pe rusii , acolo , unde sunt acum comparativ cu ELTIN care prin lovitura de stat militara , i-a destramat defintiv , in favoarea " PIETEI AMERICANE SI VESTICE " de la vremea aceea si dupa , ca in toate tarile EST-EUROPENE . asa zis partenere E.C si NATO , pe hartie , de forma , fara continut si decizie defintiva politica la nivel de macro-structura politica militara atat NATO cat si E.C . Se pare ca Turcia , care nu este membra E.C , decide " serios " in NATO , fata de toate asa zisele " state balcanice , membre NATO si E.C "
 1. Manuela Hărăbor spulberă filmul lui Ciprian Mega, ”21 de rubini”: ”O mizerie neo-marxistă. Mă întreb de ce nu apare în film cel care a tăiat și a spânzurat în ultimii ani în interiorul BOR-ului și care încă nu a fost înlăturat, respectiv Vasile Bănescu”

 2. Premierul Slovaciei a fost împușcat de un progresist - transportat de urgență la spital - FOTO/VIDEO. Robert Fico s-a exprimat adeseori împotriva Ucrainei lui Zelenski și a războiului susținut de NATO și a respins Tratatul OMS și ”Circul Covid”. UPDATE

 3. Filmul lui Ciprian Mega, apărat cu năduf de NEPOMENITORI, schismaticii anti-BOR. Ce cred simplii ortodocși: Filmul este o interferență a zonelor demonice. Un preot nu ar trebui să fie regizor. Trebuie să aleagă: Dumnezeu sau Mamona?

 4. Noua Ordine Mondială: Marea ofensivă din septembrie (I) - Accelerarea Agendei 2030

 5. Pr. Călin Sămărghițan: ”21 de rubini” al lui Ciprian Mega

 6. Politicianul german homosexual Martin Neumaier s-a filmat cum linge toaletele publice și se unge cu fecale pe față - VIDEO Bizar

 7. Scandal monstru la Eurovision. Reprezentanta ”non-binară” a Irlandei a făcut un show satanist care i-a pus pe fugă chiar și pe fani

 8. Cel mai controversat și discutat film al momentului: 21 DE RUBINI - VIDEO INTEGRAL

 9. Elena Dulgheru: ”21 de rubini” - tabloul social este dominat de nedreptate, din care cu greu se străvede o firidă de speranță și de har izbăvitor

 10. Parlamentarii germani propun ca dronele rusești să fie doborâte de pe teritoriul României

Ultima oră

23:03

Un palestinian creștin-ortodox oferă detalii despre calvarul pe care îl îndură creștinii din Gaza - “Există o intenție clară de anihilare a poporului palestinian” - VIDEO

22:33

Pr. Bogdan Florin Vlaicu, dialog cu Ileana Bauer, doctor în teologie ortodoxă, monahul Filotheu Bălan și Prof. Florin Popescu, despre calculul datei Sfintelor Paști, semnificația sărbătorii Învierii, manifestările lui Hristos cel Înviat – VIDEO LIVE

22:19

DNA, primele precizări despre dosarul care l-ar viza pe Nicușor Dan. Reacția primarului Capitalei

21:02

Scrisoare spre știința prim-ministrului Marcel Ciolacu și către ministra Învățământului Ligia Deca - Despre rectorul plagiator Dan Marcel Iliescu de la Universitatea Ovidius din Constanța

20:32

Focuri de armă la granița României cu Ucraina: Un bărbat care încerca să treacă ilegal granița către România a fost împușcat în cap

19:38

Dr. Ana Mihalcea prezintă o descoperire a doctoriței Geanina Hagimă: Un document oficial al SUA - “Armele biologice reprezentate de bacterii modificate genetic producătoare de amiloid pot explica cheagurile imense” la injectați

17:35

Cum se simte Florin Piersic. Ce mesaj a transmis marele actor prin medici - “O să spună lucrurile pe care nu le-a spus până acum”

15:45

Vladimir Putin susține că Rusia nu a refuzat niciodată să negocieze cu Ucraina: ”Au aruncat acordurile noastre la coșul de gunoi”

14:57

De ce un Guvern Mondial ar fi Sfârșitul Lumii

14:25

Parteneriat Opoziția: Dincolo de aparențe – conflictul din Ucraina

13:18

Președintele Slovaciei: Robert Fico a scăpat de moarte "la mustață"

12:42

Declarația comună a președinților Federației Ruse și Republicii Populare Chineze

10:37

Proprietarii de vehicule electrice spun că mașinile lor îi îmbolnăvesc - o șoferiță susține că Tesla i-a provocat sângerări nazale, dureri corporale și căderea părului

10:21

Caravana Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru prezentarea candidaților la alegerile din 9 iunie, a ajuns, joi, în Alba Iulia

09:14

Israelul anunță că trimite trupe suplimentare în Rafah și intensifică operațiunile militare