Situația reactivării Mitropoliei Tomisului a ajuns la Parlamentul European: Mitropolia ortodoxă a Tomisului este mai veche și decât Mitropolia Kievului și decât Mitropolia Moscovei

De Prof. Constantin Barbu  /  

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Scrisoare tradusă:
 
Stimată Doamnă Roberta Metsola, Președintă a Parlamentului European

Stimați coordonatori ai Comitetului pentru Cultură și Educație din Parlamentul European,

Tomasz FRANKOWSKI (EPP)

Massimiliano SMERIGLIO (S&D)

Laurence FARRENG (Renew)

Diana RIBA I GINER (Greens/EFA)

Christine ANDERSON (ID)

Elżbieta KRUK (ECR)

Niyazi KIZILYÜREK (GUE/NGL)

Știm cu toții că în anul 2025 Biserica Ortodoxă va sărbători 1700 de ani de la vestitul Sinod de la Niceea, sinod care s-a ținut în anul 325.

La Niceea a fost o teribilă gigantomahie între doctrina deoființimii exprimată de Athanasie cel Mare prin conceptul homoousia și doctrina lui Arie eprimată prin conceptul homoiousia.

A învins doctrina deoființimii a lui Athanasie cel Mare și istoricii religiei ortodoxe și filosofii europenității consideră că la Niceea s-a așezat fundamentul adevărat al Europei.

Între marii ierarhi care au participat la Sinodul de la Niceea din anul 325 s-a aflat și Mitropolitul Marcus al Tomisului (oraș grecesc întemeiat în secolul VI î.Hr., Constanța de astăzi).

Timp de 1000 de ani Tomisul a avut mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi vestiți.

Începând cu Evangelicus, episcop la anul 298, până la Iachint de Vicina, când s-a fondat Mitropolia Țării Românești, la Curtea de Argeș, în anul 1359, Tomisul a fost o metropolă cu o istorie strălucită.

În aceste locuri străvechi a predicat Evaghelia Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Filip, ucenici ai lui Iisus Hristos însuși.

Ierarhii Tomisului au fost prezenți la Sinoadele ecumenice de la Niceea (325) și de la Constantinopol (381) când s-a statornicit Crezul.

Lista mitropoliților, arhiepiscopilor și episcopilor Tomisului are nume celebre în istoria ortodoxiei străvechi.

Le amintim în ordine cronologică:

- Evangelicus (298-304), pontifex

- Anonimus (308-324), episcop

- Marcus (325-), mitropolit

- Bretanion (368-369), episcop

- Gerontius (381-391), episcop

- Theotimus I (390-407), episcop; (399-400), episcop, mitropolit

- Anonim (sec. IV-V), episcop

- Timotheus (431), episcop

- Ioan (445-448), episcop

- Alexander (448-451), episcop

- Theotimus II (458), episcop, mitropolit

- Petrus (496), episcop

- Anonim (sec V-VI), episcop

- Paternus (498-520), episcop

- Stefanus (sec. VI), episcop

- Valentinianus (550-553), episcop

- Anonim (sec. VII), arhiepiscop autocefal

- Anonim (sec. VIII), arhiepiscop autocefal

- Anonimi (sec. IX), arhiepiscopi autocefali

- Anonim (sec. IX), Tome metropolis

- Anicetus (sec. X-XI), metropolite Tomeos

- Vasile (sec. XI), metropolite Tomeos

În Tomis și în Sciția sunt cunoscuți martirii creștini între care îi amintim pe Zoticos, Atalos, Kamasis, Filipos, Chiril, Chindeas, Tasius, Epictet, Astion, Macrobiu, Gordian, Heli, Lucianm Zotic, Valerian, Frații Argeu, Narcis, Marcelin, Pasicrat, Valentin, Marcian și Nicandru, Emilian, Quintilian, Maxim și Dadas.

Tomisul a dat și mari cărturari precum Ioan Cassian și Dionysius Exiguus, care sunt sfinți atât în calendarul catolic cât și în calendarul ortodox.

Din Sfântul Ioan Cassian sunt manuscrise (probabil originale) la Autun în Franța, apoi în toate marile arhive occidentale (din Vatican, Roma, Milano, Torino, Paris, Reims, Fulda, Berna, Oxford, Cambridge, Koln, Berlin, München, Madrid, Viena ...).

Aveți în imagine (foto sus st) prima filă din Ioan Cassian din Institutiones, manuscris (secolul V) aflat în Bibliothéque Municipale din Autun (Franța):
 
Dionysius Exiguus este cel ce a tradus, din greacă în latină, colecțiile canonice, în Corpusul Sinodului de la Niceea adăpostind și lista marilor ierarhi care au luat parte la vestitul Sinod din anul 325.

Încă de la Sinodul din anul 325 Tomisul avea Mitropolit, pe numele său Marcus, așa cum mărturisesc câteva dintre cele mai vechi și mai celebre manuscrise ale lui Dionysius Exiguus. Manuscrisele cu lista ierarhilor participanți la Niceea, între care Mitropolitul Marcus al Tomisului, au aparținut împăraților merovingieni și împăratului Charlemagne, ele aflându-se la Köln și Reims. Alte rescripturi se află în Vatican, Oxford, Fulda ...

Filele în care apare numele lui Marcus, Mitropolit al Tomisului sunt în documentele:

Köln, Erzbischöfliche Diözesan - und Dombibliothek, Cod 212, Secolele VI-VII

Bibliothèque Carnegie de Reims. Ms. 671, Anul 801

Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 7222, Anii 800-850

Oxford, Bodleian Library, Laud misc. 421 (S.C. 893), Anul 875

Julius Maximilians Universität Würzburg, M. p. th. f. 72, Fulda, anul 851
 
Vedeți imagini la CUVÂNT Pentru Reactivarea Mitropoliei Tomisului

Așadar, în anul 2025 se vor sărbătorii 1700 de ani de la Sinodul de la Niceea din anul 325.

Până la sărbătorirea celor 1700 de ani, în anul 2025, preasmeritul Arhiepiscop al Tomisului, IPS Teodosie, a pus la cale tipărirea a 1000 de volume din Monumenta Romaniae Historica, cărți în care patriarhii, mitropoliții, arhiepiscopii și episcopii bisericii noastre strămoșești sunt așezați în mare cinste și înviază.

Am tipărit din colecția Monumenta Romaniae Historica peste 800 de volume cu manuscrise în facsimil color, manuscrise care se găsesc în cele mai vestite și mai mari arhive și biblioteci ale Europei: Vatican, Paris, Reims, Madrid, Roma, Neapole, Milano, Torino, Heidelberg, Koln, Berlin, München, Oxford, Cambridge, Berna, Zurich, Fulda, Viena etc.

Cu toate dovezile scripturale că Tomisul multimilenar a fost mitropolie încă din anul 325, Patriarhul Daniel, capul Bisericii Ortodoxe Române, nesocotește în chip irațional toată marea tradiție cărturărească a Europei. Nici faptul istoric că Sfântul Apostol Andrei a călcat pământurile Tomisului și ale vechii Sciții înconjurătoare nu-l impresionează pe Patriarhul Daniel. Nici manuscrisele (pe care le credem originale, cele de la Autun și din Berna) lui Ioan Cassian și Dionysius Exiguus, sfinți atât în Biserica Catolică cât și în Biserica Ortodoxă, nu îl fac mai smerit pe patriarhul ortodoxiei române. Nici sfinții și nici martirii, Tomisul și Sciția înconjurătoare fiind sfințite de martiri din toate secolele. Nici martirii par a nu-l mai impresiona pe Patriarhul Daniel. Martirii Epictet și Astion se odihnesc întru sfințenie chiar în Catedrala Sfinții Petru și Pavel din Constanța.

Nu vreau să amintesc acum cu vreo rea intenție tinerețea lui Dan Ilie Ciobotea (ajuns acum Patriarhul Daniel) când era coleg de studii în Elveția cu Chiril, actualul patriarh de la Moscova. Oare Patriarhul Daniel nu vrea să recunoască străvechimea Mitropoliei Tomisului pentru simplul fapt istoric că Mitropolia ortodoxă a Tomisului este mai veche și decât Mitropolia Kievului și decât Mitropolia Moscovei ?

Stimată Doamnă Roberta Metsola, Președintă a Parlamentului European

Stimați coordonatori ai Comitetului pentru Cultură și Educație din Parlamentul European,

Vă rugăm să judecați cum se cuvine, în orizontul spiritual al europenității, faptul că Patriarhul Daniel, capul Bisericii Ortodoxe Române, nesocotește cinstea și strălucirea religioasă a poporului român. Nesocotește totodată fundamentele religioase ale europenității care au răsărit odată cu celebrul Sinod de la Niceea din anul 325.

La Sinodul de la Niceea a participat primul Mitropolit al Tomisului pe numele său Marcus.

Dinastia Merovingienilor are un rescript din Dionysius Exiguus din secolele VI-VII, rescript în care apar numele Mitropolitului Marcus (Köln, Erzbischöfliche Diözesan - und Dombibliothek, Cod 212, Secolele VI-VII). Rescriptul trebuie să fi aparținut Împăratului Clotaire I, sau urmașilor săi.

Numele Mitropolitului Marcus al Tomisului apare și într-un rescript care i-a aparținut Împăratului Charlemagne, rescript aflat la Reims (Bibliothèque Carnegie de Reims. Ms. 671, Anul 801).

Stimată Doamnă Roberta Metsola, Președintă a Parlamentului European

Stimați coordonatori ai Comitetului pentru Cultură și Educație din Parlamentul European,

Întreb, evident retoric: poate cineva, fie el Patriarhul Daniel de la București, să nesocotească scrierile Sfântului Dionysius Exiguus, numele și faptele Mitropolitului Marcus al Tomisului, participant și semnatar al Canoanelor stabilite de Sinodul de la Niceea, unde, în anul 325, s-a fondat simbolic chiar Europa.

Fondarea simbolică a Europei la Sinodul de la Niceea, când împărat la Constantinopol era însuși Constantin cel Mare, a fost tratată ca fondare memorabilă de marele filosof român Constantin Noica (din generație cu Mircea Eliade și Emil Cioran) în cartea De dignitate Europae.

V-aș ruga, Excelențele Voastre, să luați în seamă și să cumpăniți importanța Sinodului de la Niceea din anul 325, fiindcă în anul 2025 se vor împlini 1700 de ani de la fondarea simbolică a Europei. Acolo a participat și celebrul Mitropolit al Tomisului, pe numele său Marcus.

Este bine și obligatoriu să respectăm tradiția simbolică și religioasă a ortodocșilor europeni, ortodocși care au participat prin marii lor ierarhi religioși la fondarea simbolică a Europei. Și să-i atrageți atenția, într-un fel sau altul, Patriarhului Daniel, capul Bisericii Ortodoxe Române, că este obligat să respecte tradiția multimilenară a credinței. Că este obligat să respecte Mitropolia Tomisului, veche încă din anul 325, mitropolie care este de aproape 2000 de ani arborele vieții religioase a străromânilor și românilor.
 

Acad. Constantin Barbu                                                     12 iunie 2023, Constanța

Membru titular al                                                             

Academiei Europene de Științe, Arte și Litere din Paris
 
Citiți și RĂZBOI LA PATRIARHIE. EXCLUSIV: Răspunsul oficial prin care se ”clasează” cererea de reactivare a Mitropoliei Tomisului chiar înainte de lucrările Sfântului Sinod, în timp ce agenților Bisericii Paralele li se acceptă petiția contra Sfintelor Paști. DOC

Donează pentru ActiveNews!

ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.

Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.

ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.

De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
Sau direct în conturile Media Root de la Banca Transilvania:
RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei)
RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook
ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews


Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

ActiveNews România. Caută pagina noastră și pe Telegram.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Top 5 autori
VideoNews

Pr. Bogdan Florin Vlaicu, dialog cu Ileana Bauer, doctor în teologie ortodoxă, monahul Filotheu Bălan și Prof. Florin Popescu, despre calculul datei Sfintelor Paști:

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (3)
 • Patriot Roman 04.07.2023 00:18
  E posibil ca o racolare a varfurilor preotimii romane sa fie racolate de westul ateu inca din anii 80.Toti preotii cu sanse de avansare reala in ierahie au facut vizite in Elvetia, Franta, Germania de west pina-n anii 90! Ciubotea Daniel e unu dintre ei. La referendumul pt. familie nu a miscat, ca si Dragnia, iar acum prin lipsa de actiune, de pozitionare in favoarea reactivarii Mitropolieei Tomisului ale cui interese le reprezinta? Nicidecum ale bisericii ortodoxe romane milenare. Sa avem acte inca din timpul anului 325 de la Nicea ,de la Charlemagne, regii Merovingieni carora li se atribuie fondarea Frantei ca tara, nu oricine are in Europa si in lume..
 • Constantinescu Valentin-Ionut 04.07.2023 20:49
  Se poate face fara probleme
 • INJECTIA FINALA 05.07.2023 17:33
  Când de Tomis auzi
  Patriarhu'îngălbeni
  Pe Bănescu îl chemă
  Și cu ciudă îl certă

  Misiune eu ți-am dat
  Să distrugi neapărat
  Tomitana mitropolie
  Că nu mai pot de furie

  Auzi, ce pretențiune
  S'apelezi la națiune
  Și apostolul Andrei
  Ca istoric, sfânt temei

  Lui Marcu mitropolitul
  I'ai măsurat gabaritul ?
  Râd Apusul, Răsăritul
  Aș da iute cu cotitul

  Tu nu iți faci datoria :
  Spulberă Mitropolia
  Dobrogeana, în formare
  Și'ti voi da pâine și sare

  Mândru vei porni călare
  Să cutreieri lumea mare
  Să-ți gătești spânzurătoare
  Pentru faptele'ți murdare

  Iară eu voi accepta
  Sa'mi ia locul altcineva
  Și cu păcatele mele
  Cele multe, cele grele
  Voi suferi sub zăbrele

  Pocaindu'mă de ele!

  +++


  Uluitor, tot ce'a descoperit fratele Constantin Barbu, cu mare trudă, din Istoria milenara a Dobrogei, despre Mitropolia Tomisului, despre importanta capitală a acestei mitropolii pentru Biserica noastra străveche și contemporană...
  Primează, desigur, geografia spirituală a acestui pământ sfințit de sângele mucenicilor și a eroilor, dar fosta și viitoarea, în curând, mitropolie a Tomisului prezintă, cum a subliniat genialul nostru frate, și o importanță națională, economică, militară, culturală...
  Dunărea cu Delta ei minunată și Marea Neagră potențează plenar anvergura României , o proiectează magnific pe harta lumii și fac din Dobrogea sacra un teritoriu al demnității și bucuriei noastre.

  +++

  Banescu'i un nostalgic ceaușist,
  Si'un agent al ocultei, comunist,
  Pe piept are diavolul tatuat
  Care il torturează ne'ncetat

  Ochii, două săgeți îi sângerează
  În vene, sângele vampirizat pulsează
  Inima'l doare, simte sfârșitul
  Rog, dați'i benzină, ȘI chibritul

  Ciorile croncăne'n deal, sună
  Clopotul pentru gura'i nebună
  Intr'un acces, Daniel îi dă vânt
  Și sparge purtătorul de cuvânt !

  +++

  Unde ne aflăm, în ce țară
  Bănescu delirează, iară și iară
  Insultă tot Neamul, biserica toată
  Va sfârși, vai, pe roată

  Limba'i vicleană a dus la pieire
  Copii și părinți, omenire
  Ce'a crezut în a lui amăgire

  Dracul l'a prins în cercuri fetide
  Pentru viețile de vaxxuri strivite
  Cazanele sunt pregătite!
 1. Manuela Hărăbor spulberă filmul lui Ciprian Mega, ”21 de rubini”: ”O mizerie neo-marxistă. Mă întreb de ce nu apare în film cel care a tăiat și a spânzurat în ultimii ani în interiorul BOR-ului și care încă nu a fost înlăturat, respectiv Vasile Bănescu”

 2. Premierul Slovaciei a fost împușcat de un progresist - transportat de urgență la spital - FOTO/VIDEO. Robert Fico s-a exprimat adeseori împotriva Ucrainei lui Zelenski și a războiului susținut de NATO și a respins Tratatul OMS și ”Circul Covid”. UPDATE

 3. Pr. Călin Sămărghițan: ”21 de rubini” al lui Ciprian Mega

 4. Filmul lui Ciprian Mega, apărat cu năduf de NEPOMENITORI, schismaticii anti-BOR. Ce cred simplii ortodocși: Filmul este o interferență a zonelor demonice. Un preot nu ar trebui să fie regizor. Trebuie să aleagă: Dumnezeu sau Mamona?

 5. Noua Ordine Mondială: Marea ofensivă din septembrie (I) - Accelerarea Agendei 2030

 6. Scandal monstru la Eurovision. Reprezentanta ”non-binară” a Irlandei a făcut un show satanist care i-a pus pe fugă chiar și pe fani

 7. Cel mai controversat și discutat film al momentului: 21 DE RUBINI - VIDEO INTEGRAL

 8. Elena Dulgheru: ”21 de rubini” - tabloul social este dominat de nedreptate, din care cu greu se străvede o firidă de speranță și de har izbăvitor

 9. Parlamentarii germani propun ca dronele rusești să fie doborâte de pe teritoriul României

 10. Politicianul german homosexual Martin Neumaier s-a filmat cum linge toaletele publice și se unge cu fecale pe față - VIDEO Bizar

Ultima oră

23:03

Un palestinian creștin-ortodox oferă detalii despre calvarul pe care îl îndură creștinii din Gaza - “Există o intenție clară de anihilare a poporului palestinian” - VIDEO

22:33

Pr. Bogdan Florin Vlaicu, dialog cu Ileana Bauer, doctor în teologie ortodoxă, monahul Filotheu Bălan și Prof. Florin Popescu, despre calculul datei Sfintelor Paști, semnificația sărbătorii Învierii, manifestările lui Hristos cel Înviat – VIDEO LIVE

22:19

DNA, primele precizări despre dosarul care l-ar viza pe Nicușor Dan. Reacția primarului Capitalei

21:02

Scrisoare spre știința prim-ministrului Marcel Ciolacu și către ministra Învățământului Ligia Deca - Despre rectorul plagiator Dan Marcel Iliescu de la Universitatea Ovidius din Constanța

20:32

Focuri de armă la granița României cu Ucraina: Un bărbat care încerca să treacă ilegal granița către România a fost împușcat în cap

19:38

Dr. Ana Mihalcea prezintă o descoperire a doctoriței Geanina Hagimă: Un document oficial al SUA - “Armele biologice reprezentate de bacterii modificate genetic producătoare de amiloid pot explica cheagurile imense” la injectați

17:35

Cum se simte Florin Piersic. Ce mesaj a transmis marele actor prin medici - “O să spună lucrurile pe care nu le-a spus până acum”

15:45

Vladimir Putin susține că Rusia nu a refuzat niciodată să negocieze cu Ucraina: ”Au aruncat acordurile noastre la coșul de gunoi”

14:57

De ce un Guvern Mondial ar fi Sfârșitul Lumii

14:25

Parteneriat Opoziția: Dincolo de aparențe – conflictul din Ucraina

13:18

Președintele Slovaciei: Robert Fico a scăpat de moarte "la mustață"

12:42

Declarația comună a președinților Federației Ruse și Republicii Populare Chineze

10:37

Proprietarii de vehicule electrice spun că mașinile lor îi îmbolnăvesc - o șoferiță susține că Tesla i-a provocat sângerări nazale, dureri corporale și căderea părului

10:21

Caravana Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru prezentarea candidaților la alegerile din 9 iunie, a ajuns, joi, în Alba Iulia

09:14

Israelul anunță că trimite trupe suplimentare în Rafah și intensifică operațiunile militare