Sergiu Ciocârlan: PĂRINTELE SORIN PAUL GRECU – MĂRTURISIRE ȘI JERTFĂ

De Sergiu Ciocârlan  /  

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


După cum obișnuia să spună vrednicul de pomenire Părinte Constantin Galeriu, că „nimic nu e întâmplător, ci numai proniator”, cuvântul este potrivit pentru întâlnirea cu Părintele Sorin Paul Grecu, fost student al Părintelui Galeriu în anii ’80.

Ne-am cunoscut în 2014, cu prilejul redactării volumului „Mărturisitorul de care vă temeți”, dedicat unei părți însemnate a vieții Părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa.

Părintele Sorin Paul a fost cel care l-a descris pe fostul său diriginte din anii 1974-1978, bucuros că poate face ceva pentru omul care l-a îndrumat. Fără de mărturisirea lui amplă, neconvențională, chipul Părintelui Calciu nu ar fi fost atât de articulat și viu, căci prin cuvintele fostului elev seminarist au răzbătut tensiunea acelor vremuri, dragostea părintească a dirigintelui față de tinerii pe care-i îndruma, curajul unui om în situații de mare cumpănă, dorul de libertate și îndemnul la atitudine demnă față de toate curentele ideologice care amenință Biserica. Întâlnirea a fost proniatoare, fiindcă Părintele Gheorghe Calciu a mijlocit, fără îndoială, acest moment. 

Mărturiile Părintelui Gheorghe Calciu despre Părintele Sorin Paul sunt cele care dau legitimitate acestei restituiri. Legătura dintre ei este una adâncă și nu poate fi descrisă doar prin faptul că Părintele Calciu a vorbit despre fostul său elev ca despre un om născut din cele „7 Cuvinte către tineri” sau prin recomandarea pe care i-o face către autoritățile britanice pentru a-i acorda azil politic.

Ceea ce am descoperit la Părintele Sorin Paul a fost evlavia continuă și crescândă față de acești mari Părinți duhovnicești ai poporului nostru: Părintele Justin Pârvu și Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa. În capela amenajată în curtea casei candelele ardeau continuu, arătând veghea neîncetată a Părintelui Sorin Paul și rugăciunea către acești uriași ai Duhului.

Cu smerenie se vedea pe sine ultimul dintre cei chemați de pronia divină să spună ceva în istoria acestui neam și se simțea mereu îndatorat Părintelui său diriginte.

Tot timpul îl pomenea ca pe un Părinte de care nu se despărțise niciodată. Era „Părintele meu drag”. Îi era reper și orientare într-o societate apăsată de tăcere, amenințări, frici. „Cum ar fi reacționat Părintele Calciu?”. Aceasta era marea interogație cu care întâmpina situațiile ivite, încredințat fiind că în faptele și mărturisirea acestui Părinte sunt așezate răspunsurile lui Dumnezeu pentru el.

Pe măsură ce l-a cunoscut pe Părintele Calciu, a înțeles că Dumnezeu i-a trimis un om care să-i arate calea. Și a lucrat cu acea conștiință a cercetării de sine, ca nu cumva Părintele Calciu să se rușineze de vreo faptă de-a sa, ci dimpotrivă, să fie mândru de un om care calcă pe urmele sale.

În general, modul în care este perceput un preot cu un mecanism lăuntric reactiv bine reglat ilustrează diferite poziționări și receptări. Da, Părintele Sorin Paul era un om incomod prin faptul că spunea lucrurilor pe nume. Nu era un „diplomat”. Vorbea simplu și drept, fără să fie simplist sau vreun fanatic al „dreptății”. Dumnezeu îl înzestrase cu acea harismă a cumpătului tare, care nu se pierde oricât ar fi împrejurarea de neașteptată sau încărcată de tensiuni. Își exprima firesc punctul de vedere într-o societate aflată pe punctul de a pierde această dimensiune a firescului, lucru pentru care mulți – ierahi, clerici sau simpli mireni – l-au perceput ca obrăznicie. Într-o lume în care interlocutorii îi obligă pe semenii lor să se comporte convențional, Părintele Sorin Paul călca peste convenții și măști. Faptul acesta a suprins tot timpul pe cei din preajma sa. Dar Părintele Sorin Paul nu a dorit ca lumea în care trăiește să se transforme într-un ghetou. Căci ce altceva înseamnă rigorismul convențional, barierele unor comportamente false, ipocrizia, fariseimul, dacă nu o ghetoizare lăuntrică? 

A fost o epocă în care s-a revoltat contra ideologiei ateiste care deturna viața Bisericii de la sensul ei eclesiologic. Iar mai apoi, s-a revoltat împotriva acelor atitudini care însuflau frica și un fals respect, o falsă venerație. Reacționa vehement față de acei oameni care-și arogau merite fără să le aibă, care-și purtau la vedere toga „stăpânirii” fără să aibă autoritatea Stăpânului Hristos. Părintele Sorin Paul a considerat că autoritatea bisericească nu impune niciodată. Ea încredințează lăuntric. Așa cum era cazul Părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa sau al Părintelui Justin Pârvu, față de care a simțit nețărmurită iubire și admirație.

Dincolo de pagina de istorie care va fi ilustrată în acest volum, răzbate chipul unui preot care și-a iubit mult comunitatea, oriunde a fost, fie la Peretu, fie la Roșiori de Vede, fie în Marea Britanie. Comunitățile acestea oferă dovada unei jertfelnicii neîntrerupte, a unei părințimi duhovnicești autentice. Ele vorbesc despre chipul evanghelic al păstoririi Părintelui Sorin Paul, în care se vede și se simte că Hristos este în mijlocul lor, purtându-le durerile, frământările, crizele sufletești. Ar fi nepotrivit să insistăm doar pe dimensiunea acțiunilor mediatizate ale Părintelui Sorin Paul și să vedem doar preotul care înfruntă regimul ateist, care participă la apărarea Televiziunii Române în decembrie ’89, care declară greva foamei și dărâmă idolii comuniști sau care ia parte la manifestația din Piața Universității în aprilie-iunie 1990. Din firul întreg al biografiei sale reiese că aceste acțiuni au fost doar manifestarea până la capăt a unei mari iubiri de oameni, a trăirii preoției până la a-și da viața pentru cei încredințați lui. De aceea comunitățile parohiale l-au sprijinit. Au simțit că este un om de atitudine și curaj. Ultima parte a vieții sale, aproape necunoscută până acum, confirmă dimensiunea mărturisirii până la capăt a unui Părinte care mult a iubit. 

Părintele Sorin Paul a fost un rebel până la capăt, fiindcă a primit la sine pe toți cei pe care societatea îi arunca la periferii. A jertfit timp și energie cu fiecare dintre cei care veneau la Biserica „Sfântul Apostol Pavel și Toți Sfinții Români”, fără să caute la fața omului. Astfel, această iubire necondiționată a atras o comunitate uriașă și felurită. Atât familii românești așezate, dar și țigani, musulmani, drogați, homosexuali, lesbiene, prostituate, pușcăriași, care veneau la scaunul de spovedanie erau întâmpinați cu delicatețe sufletească. Toți acești oameni, considerați scursura societății, se refugiau la un Părinte pe care-l simțeau al lor, care nu-i repezea, care nu-i condamna, care-i aștepta cu răbdare, fără să-și întoarcă fața de la vreunul dintre ei. Stârnea nedumerirea multora cu această avalanșă de proscriși, dar conștiința lui era limpede: „Hristos mă va întreba de ce nu i-am primit”. Și-i primea în inima lui nobilă. Și el a fost un proscris și a trăit în mijlocul controverselor ucigașe ale societății. Și el s-a lovit în repetate rânduri de neînțelegerea oamenilor, a suferit stigmatul unei lumi care nu l-a considerat ca fiind al ei. Toată această experiență a marginalizării a devenit mai apoi un argument pentru iubire necondiționată față de tot omul. Și față de copiii abandonați cărora le-a dăruit atât de multe, cercetându-i continuu. 

În fața atâtor dovezi de iubire toate acțiunile Părintelui Sorin Paul dobândesc un sens nou, pe care mulți nu l-au cunoscut. Implicarea aceasta hotărâtă în istoria poporului român a fost din durere și din dragoste. A iubit într-atâta, încât a vrut să se jertfească pentru oameni. Și poate că regretul său cel mai mare a fost acela că Domnul nu l-a chemat la cununa muceniciei. Dar Domnul, într-adevăr, nu l-a chemat în modul acela, ci într-un altul nespus de minunat. Avea mii de numere de telefon și păstra legătura cu oamenii pe care-i îndruma duhovnicește, spovedind ore întregi și împărtășind ore întregi. Aceasta era jertfa lui și mucenicia zilnică într-o comunitate românească tot mai lărgită la periferia Londrei. Tot timpul era cu grijă față de sfântul lăcaș și față de oameni, fiind un Părinte căruia îi păsa cu adevărat de viața văzută dar și de cea nevăzută a Bisericii, dornic și nerăbdător să simtă continuu pulsațiile unui organism eclesial uriaș care era și viața lui. Își apăra familia aceasta lărgită cu care-l dăruise Domnul, suferind tot timpul amenințări, injurii, batjocuri din partea celor răuvoitori. Ba chiar amenințarea cu moartea. 

Toate aceste fapte vorbesc de la sine despre un Păstor căruia Domnul i-a încredințat turma Sa, iar el a făcut ceea ce-i stătea în putință pentru a se ridica la această învrednicire. Socoteala sa era directă cu Dumnezeu. Nefiind un om cu dublă măsură, Părintele Sorin Paul știa ce primise și cum trebuie să răspundă înaintea Domnului pentru tot ce i s-a încredințat. Așa că atitudinea lui a fost întotdeauna una de asumare. Și-a asumat tot omul care a venit înaintea lui trimis de Dumnezeu. Aceasta îi era conștiința. Omul este trimis de Dumnezeu la Părintele duhovnicesc. Comunitatea este un dar al lui Dumnezeu. Un preot, oricât s-ar strădui el, nu poate închega o comunitate. Conștient că Domnul a lucrat astfel, s-a nevoit continuu să fie la înălțimea acestei lucrări de iubire a lui Dumnezeu pentru om. 

Așa l-am cunoscut pe Părintele Sorin Paul.

Fragment inedit din PĂRINTELE SORIN PAUL GRECU – MĂRTURISIRE ȘI JERTFĂ, de Sergiu Ciocârlan, Editura Egumenița, 2022

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews

Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

Top 5 autori
ActiveNewsTV

MOARTE SUBITĂ - FILMUL DOCUMENTAR, TRADUS ÎN ROMÂNĂ

MOARTE SUBITĂ ȘI ÎN ROMÂNIA:

REMEMBER PLANDEMIA: „COLEGII” DE LA REALITATEA PLUS AU CERUT ARESTAREA ȘI ELIMINAREA NOASTRĂ. ALEXANDRA PĂCURARU FEAT VASILE BĂNESCU:

Ion Cristoiu: TOPUL CIOCLILOR APOCALIPTICI și Învingatorii lor între care și ActiveNews

O ALTĂ OPINIE: E timpul să-i băgăm pe toți acești nenorociți la închisoare. Nu iertăm nimic! Au omorât oameni!

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (0)

Sprijină ActiveNews ca site-ul să poată continua mai departe lupta pentru ceea ce a avut mai scump poporul nostru peste veacuri: Țara, Credinţa şi Libertatea!

ActiveNews și noi, jurnaliștii lui, îl mărturisim pe Dumnezeu, pentru că-L iubim şi ne încredem în El. ActiveNews crede în România, în ceea ce am fost şi am putea fi ca popor.

ActiveNews este un site deținut în totalitate de acționari români. Dar de fapt ActiveNews este deţinut de fiecare cititor.

Dacă crezi în ceea ce credem și noi, sprijină ActiveNews ca acesta să poată lupta in continuare, pentru Adevăr, pentru România!

Susține ActiveNews


  1. LISTA TUTUROR VACCINIȘTILOR DIN ROMÂNIA. O inițiativă a cititorilor ActiveNews

  2. AU CERUT ARESTAREA ȘI ELIMINAREA NOASTRĂ pentru că devoalam Minciuna Covid. Acum vor amnistie și ne dau lecții de antivaccinism. Să nu uităm să iubim Cioclii Plandemiei: Alexandra Păcuraru și Vasile Bănescu la REALITATEA PLUS. VIDEO

  3. Dacă doriți să revedeți: Propagandă vaccinistă cu vedete, acum ascunsă de Ministerul Sănătății. Joacă: Victor Rebengiuc, Oana Pellea, Medeea Marinescu, Andreea Căpâlnă Moldovan, Pr. Francisc Doboș, Adi Despot și Irina Nistor. Bonus: Anca Alexandrescu

  4. Studiu halucinant: Nevaccinații sunt scoși vinovați de Sindromul Morții Subite

  5. MIRAREA CIOCLILOR APOCALIPTICI. Cititorii ActiveNews despre LISTA VACCINIȘTILOR: Probabil așa se mirau și naziștii când a fost deschis procesul de la Nuremberg. Tic-Tac...

  6. Până la urmă a murit: India s-a rugat în van pentru actrița Aindrila Sharma, de 24 de ani, cu cheaguri de sânge în creier. Zbor întrerupt: un pilot a decedat. Rapper mort în somn. Italiancă căzută la pământ, polițist american și un activist, morți subit

  7. A VENIT BOMBA: Documente oficiale demonstrează că Anthony Fauci și Bill Gates sunt responsabili pentru dezvoltarea virusului COVID-19 într-un biolaborator. CRONOLOGIA FAPTELOR

  8. Nemaivăzut! În China se scandează pe străzi: Jos Xi Jinping! Jos Partidul Comunist! (VIDEO)

  9. VIDEO: DIN CE ÎN CE MAI MULȚI ROMÂNI MOR SUBIT. AUTORITĂȚILE TAC. Christa Todea Gross: NU Există Sindromul Morții Subite!

  10. Marius Mioc: O persoană inteligentă (medic de meserie) care a dat ortul popii recent. Minim 3 doze, deci va ajunge în rai

Ultima oră

21:30

Povestea de Seară și Rugăciunea către Maica Domnului - Istorioara cu Tâlc la ActiveNews plus Ghicitoarea Serii. Povești pentru copii spuse de copii. AUDIO

21:10

Un profesor emerit de la Universitatea Kyoto avertizează că miliarde de vieți ar putea fi în pericol din cauza vaccinurilor anti-Covid. Prof. Dr. Sucharit Bhakdi spunea același lucru. VIDEO

20:55

Două cutremure slabe azi în România dar unul mai neobișnuit, în zona lacului Amara, la o adâncime de doar 8 km

20:03

Semne de Pace? - Biden este gata să discute cu Putin despre Sfârșitul Războiului – Build Back Better în Poligonul de Încercare Ucraina

20:00

Tânărul medic stomatolog Iulian Juncănaru a murit subit în urma unui infarct

19:25

CDC și CNCAV au mințit cu privire la faptul că miocardita provocată de vaccinuri este o problemă minoră: Un studiu german dovedește că 20% din morțile subite sunt cauzate de miocardită

19:05

După ce Zelenski a interzis Biserica Ortodoxă Rusă și SBU a percheziționat biserici și mănăstiri din Regiunea Transcarpatia, Biserica Ortodoxă Română este întrebată de CASD cum ajută credincioșii români din zonă

18:50

Părintele Benedict Cuciureanu a murit subit la numai 56 de ani. Cel mai probabil a decedat în urma unui infarct

17:40

Gafă sinistră: Ciucă l-a botezat pe părintele Cleopa - Cleopatra. Tăpălingeclanțele de la G4Media au schimbat repede Cleopatra cu Cleopa

17:30

Câteva ambasade ucrainene din Europa susțin că au primit pachete care conțin ochi de animal

17:14

Senatorul Rand Paul: Fauci are mâinile pline de sânge... A provocat moartea a 7 milioane de oameni... Nu va scăpa! (VIDEO)

16:50

Brad William Henke, actorul din serialul Orange is the New Black a murit în somn la vârsta de 56 de ani

16:30

Cum se mai promovează vaccinul anticovid la Viena. Primăria postează videoclipuri cu o persoană în costum de vaccin care îi atacă pe cei nevaccinați. VIDEO

16:10

NUMĂRUL DECESELOR CREȘTE: 93 de medici canadieni COMPLET VACCINAȚI au MURIT SUBIT - În acest moment, este o mușamalizare. Și este o neglijență criminală. FOTO/ VIDEO

15:51

Șeful diplomației spaniole, vaccinat regulamentar, a fost testat pozitiv la Covid-19, după ce a dat mâna cu toți oficialii europeni la întrunirea NATO de la București. Sorin Roșca Stănescu: Sunt foarte curios ce reprezentanți au contractat boala