Prof. Constantin Barbu: Istoria Bisericii Tomitane. Început și fundament al vieții creștine pe teritoriul țării noastre (II). Întru Mulți Ani, Înaltpreasfințite Părinte Teodosie!

De Prof. Constantin Barbu  /  

IPS Teodosie și palimpsestul de la Torino, un manuscris Ioan Cassian de la anul 501

IPS Teodosie și palimpsestul de la Torino, un manuscris Ioan Cassian de la anul 501

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


În Istoricul Bisericii Ortodoxe Române aflăm din capitolul Creștinismul în Dacia, următoarele:

„În anul 106, împăratul Traian a cucerit o parte din teritoriul fostului stat al geto-dacilor, condus de regele Decebal, care a fost transformat în provincie romană (Transilvania, Banatul, Oltenia și o parte din Muntenia de mai târziu). În urma acestor schimbări de ordin politic-teritorial s-au creat condiții favorabile pentru propagarea noii învățături și în nordul Dunării. Se poate vorbi de anumiți "misionari neoficiali" recrutați dintre coloniști, soldați din armata romană, negustori sau sclavi, care îmbrățișaseră credința creștină înainte de a veni în Dacia.

În secolul al III-lea numărul acestor misionari "laici" a sporit prin anumiți captivi creștini - pe care goții - stabiliți atunci în teritoriile nord-dunărene - îi aduceau aici din Asia Mică, unde creștinismul era cunoscut din "veacul apostolic". Din rândul lor, unii erau hirotoniți ca episcopi, horepiscopi, preoți și diaconi.

Trebuie menționat că predicarea Evangheliei în cuprinsul Imperiului Roman a întâmpinat multe greutăți, datorită faptului că până în anul 313 - când împăratul Constantin cel Mare (306-337) i-a acordat libertate prin cunoscutul "Edict de la Mediolanum" (azi Milano) - era considerată ca "religio ilicita" (neadmisă). După retragerea administrației și a legiunilor romane din provincia Dacia, prin anii 271/275, s-au creat premise favorabile pentru răspândirea creștinismului în spațiul carpato-dunărean. La aceasta a contribuit și faptul că în timpul lui Constantin cel Mare Câmpia munteană a reintrat în stăpânirea imperiului, deci legăturile permanente ale locuitorilor de aceeași limbă de pe ambele maluri ale Dunării au contribuit la răspândirea masivă a învățăturii creștine."

Acest mic capitol din Istoricul Bisericii Ortodoxe Române este, din nefericire, sărac informat și grăbit scris.

Într-un compendium absolut esențial vom veni cu câteva documente, însemnând papirusuri și manuscrise privitoare la câteva fapte memorabile care au avut loc pe teritoriul României în primele secole din mileniu I. Toate aceste documente se află acum strânse în colecțiile Academiei Tomitane.

Republicăm acum Papirusul lui Traian, el fiind scris de Isidoros în 16 iunie 106, timp în care marele rege Decebal trăia.

Am publicat, grație Arhiepiscopului Teodosie, acest papirus în volumul 420 din Monumenta Romaniae Historica.

Acolo scriam:

Papirusul lui Isidoros, din 16 iunie 106, este memorabil și grăitor pentru istoria străveche a Daciei. Este un papirus din vremea marelui rege Decebal, când era încă în viață și cel de-al doilea război daco-roman (105-106) îmcă nu se terminase definitiv. Împăratul Traian poartă titlul de Caesar Nerva Trajan Augustus Germanicus Dacicus. Papirusul este scris pe recto, pe verso fiind alb. Dimensiunile sale sunt 8,1 x 7,5 cm. Conservarea este completă. Originea papirusului este Karanis, Herakleidou meris, Arsinoites (Egipt).

Isidoros scrie papirusul în limba greacă. Apar numele proprii ale împăratului Traian și Ptolis (fiul lui Pamenes, nepotul lui Tithoes a cărui mamă este Tanephremmis). Semnează Isidoros.

Transcrierea papirusului s-a făcut în O.M. Pearl, Aegyptus 31, 1951, p. 223:

„ἔτου[ς ἐν]άτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα

Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ εἴργ(ασται) ἐφ ἡ(μερῶν)(*)

πέντ[ε](*) [ὑπ(ὲρ)] χ̣ω(ματικῶν) ἔργ(ων) τοῦ αὐτ(οῦ) θ (ἔτους)

(hand 2) ἐν τῇ και(νῇ) ἑξαθ(ύρῳ)(*) Παῦ(νι)(*) ιη ἕω(ς) κβ

Καραν[ί]δος Πτόλλις Παμένο(υς)

το(ῦ) Τ[ι]θοείο(υς) (μητρὸς) Τανεφρέ(μμεως).

Ἰσίδωρος σεση(μείωμαι)"

Traducerea papirusului este următoarea:

„The ninth year of the Emperor Caesar Nerva Trajan Augustus Germanicus Dacicus. Has worked for five days in fulfillment of his obligation of the same ninth year for work on the embankments, (2nd hand) in the new six-gate sluice from Pauni 18 to 22, (on behalf of) Karanis, Ptollis, son of Pamenes, grandson of Tithoes, whose mother is Tanephremmis. I, Isidoros, have signed it."

Papirusul se află în Biblioteca Ann Arbor, inventarierea fiind P. Mich. inv. 5307.

 În anexă publicăm Epistulae imperatorum pontificum aliorum inde ab a. CCCLXVII usque ad. A DLIII datae, Avellana quae dicitur collectio, ed. Otto Guenther, pars II, Epistulae CV - CCXXXXIIII. Appendices. Indices, Praga, Viena, Leipzig, 1898.

Un papirus datat 106-107, anume Papyrus 291 din British Library, face parte din colecția rară de papirusuri în care Traian are și numele de Dacicus.

Iată-l într-o imagine rară.

Datele cele mai importante despre papirusurile în care Traian își ia numele de Dacicus se află în P. J. Sijpesteijn, ‘Traianus Dacicus and the Papyri’, Mnemosyne. Fourth Series 36 (1983), pp. 359-366.

Un alt papirus cu Trajanus Dacicus este P.Mich.inv. 5917.

Un papirus Traianus Dacicus este și papirusul din 21 septembrie 111 aflat în  Michigan University, Library P. 3756.

κ̣α̣ὶ εἰς̣ λυχναψί(αν) τοῦ αὐτοῦ ἱεροῦ ἑκάστ[η]ς̣ ἡμέ-

10ρα̣ς ἐλαίου κοτύλης ἥμισυ αἳ̣ τοῦ ἐνι̣[αυτοῦ κο]τύ̣λαι

ρπβ???? (γίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ρη αἳ (πυροῦ) (ἀρτάβαι) κ̣β̣ ???? η´ κ̣[αὶ   ̣  ̣  ̣] (πυροῦ) (ἀρτάβη) α δ´

ἡ κα  ̣[  ̣ ̣  ̣]ρουσα τοῖς ἐν τ̣ῷ ἱερῷ ἁγ[νεύο]υσι

παστο̣φ̣όροις εἰς διατροφὴν καὶ ὀμνύομεν

τὴν Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ

15[Σ]εβαστοῦ Γερμανικο̣ῦ̣ Δ̣α̣κικοῦ τύχη̣ν ἀ̣λ̣ηθῆ

ε̣ἶναι̣ τὰ προ[δε]δηλωμένα καὶ μηδ̣ὲν διεψεῦσθ(αι)

[ἢ] ἔνοχοι εἶμ̣ε̣ν̣ τῷ ὅρ(κῳ).

(ἔτους) ιε Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ

[Σεβαστοῦ] Γερμανικοῦ Δακικοῦ Θὼθ κ̣γ̣."

De asemenea, papirusul aflat în P.Mich.inv. 5838c, datat 27 august 116, provenit din Egipt.

Transcrierea papirusului:

„ἔτους ἕνδ[ε]κ̣[άτο]υ̣ Αὐ̣τοκράτο̣ρ̣ο̣ς̣ Κ̣αίσαρος

Νέρουα Τραι(*)[α]ν̣[οῦ] Σεβαστοῦ Γερ̣[μ]α̣νικοῦ

Δακικοῦ εἴργ(ασται) ἐφʼ ἡ(μέρας) ε ὑπ(ὲρ) χωμ(ατικῶν) ἔρ̣γ(ων) τοῦ

α(ὐτοῦ) ια̣ (ἔτους) ἐν καιν̣ῇ̣ ἑξα̣θ(ύρῳ) Παῦνι κθ

5ω  ̣ι̣ς̣ ἕ̣ω̣(ς) Ἐπεὶφ γ Καρανίδος

Κράτης Σωκρά̣(του) τοῦ Μύσθου

μ̣η̣(τρὸς) Θαήσιος.

Ἰσί̣δωρο̣ς̣ σεσ̣η(μείωμαι)."

 

În celebra colecție Monumenta Romaniae Historica, istoricii români vor găsi cele mai bine documente pentru istoria străveche și veche a României. Chiar și pentru istoria contemporană. Chiar istoricii Bisericii Ortodoxe Române vor găsi colecții unice în istoria oricărei biserici naționale. Ceea ce a întemeiat Arhiepiscopul Tomisului echivalează cu o fundamentare prin documente atât pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române cât și pentru istoria României.

De la papirusul lui Traian până la Tratatul de la Trianon (tratat care până la publicarea de către noi nu era scanat, tratat care are un punct fulminant pentru istoria României, de care istoricii și politicienii nu sunt conștienți) o sumă impresionantă de acte și documente capitale se află în colecțiile Academiei Tomitane conduse de IPS Teodosie.

ÎnScriptores Historiae Augustae (Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 899) există două pagini despre un strănepot al lui Decebal însuși care a devenit primul împărat al Romei de origine dacă. Eminescu însuși avea extrasă propoziția principală despre Regalianus, anume Regalianus este gentis Daciae, Decibali ipsius ut fertur (în Ms 2257, fila 342r).

Am publicat, împreună cu Arhiepiscopia Tomisului și IPS Teodosie, acest manuscris din secolul IX. Acolo scriam în scurta prezentare.

„Cele două file despre Regalianus, primul împărat al Romei de origine dacă, strănepot al lui Decebal însuși se publică din manuscrisul Bibliotecii Apostolice a Vaticanului, Pal. lat.899 (f. 164-165), secolul IX.

        Ceea ce este foarte grăitor: Eminescu își notează (MS 2257 f. 342r) cuvintele esențiale din Scriptores Historiae Augustae despre Regalianus: gentis Daciae, Decibali ipsius ut fertur. De  memorat că în poemul Rugăciunea unui Dac Eminescu rememorează sfârșitul tragic al strănepotului lui Decebal. Eminescu avea datele istorice dintr-o carte a lui Duruy, aflată în biblioteca sa.

        Regalianus a fost proclamat împărat, în anii lui Gallielus, când dacii și sarmații din Panonia l-au ales împărat și el a înălțat-o în rangul de augusta pe soția sa Sulpicia Dryantilla. Chiar numele său făcea trimitere la rangul de rege, așa cum citim în  Triginta Tyranni din Historiae Augustae. Tot aici se află scrisoarea lui Claudius către Regalianus. Regalianus a bătut monedă cu chipul său și al împărătesei (descendentă dintr-un senator roman), în monetăria Carnontum din Panonia (azi Austria). În cartea lui Acherman, A descriptive catalogue of rare and unedited roman coins ( London, vol. 2 p. 80) sunt descrise mai multe monezi cu chipul lui Regalianus. Ele se află în cabinetul imperial de la Viena și numele strănepotului lui Decebal este însoțit de titlul de Augustus, precedat de Imperator:

REGALIANUS.

 

[Regalianus was a Dacian, and general of the army of Gallienus in Illyria, in the year of Rome 1014. He defeated the legions who had proclaimed Ingenuus, and was in his turn saluted emperor by the army of Moesia ; but he died, as is supposed, by the hands of those who had raised him to the empire].

 

Style : - IMP. C. P. REGALIANVS. AVG.

        Silver - - - -- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R8

        The coins of this usurper, if really antique, are of the first rarity; beside the types described below, there is another quoted by Mionnet. It is in the cabinet of Vienna, and appears to have been struck on a coin of Caracalla. The obverse bears the legend, . . . . c. p. c. reqalianvtori. with the radiated head of Regalianus ; on the reverse, con. antoninvs. piv A woman standing, and the remains of the laureated head of Caracalla. The coin originally bore on the obverse, antoninvs. pivs. avo. brit.—and on the reverse, marti. PACATORI.

 

       Regalianus (258-268) este extrem de important pentru istoria strămoșilor noștrii, fiindcă:

        a. este primul împărat dac al Romei, strănepot al lui Decebal însuși;

        b. este împărat în Panonia (astăzi Austria), peste poporul său dac (ceea ce ne arată întinderea teritoriului dacilor, buna supraviețuire după anul 106);

        c. retragerea lui Aurelian, în anul 274, din Oltenia este doar un eveniment parțial (negrăitor pentru destinul poporului dac).

 

*

        Academia de Științe din Viena i-a dedicat un excepțional volum de studii istorice: Regalianus und Dryantilla. Dokumentation. Münzen, Texte, Epigraphisches. Böhlau, Graz-Wien-Köln 1970.

        În Iordanes există și o listă a regilor Daciei.

        Iordanes este celebrul got romanizat (trăitor în Moesia la mijlocul secolului al VI-lea). El a scris două cărți: Romana și De origine actibusques Getarum.

        Am publicat De origine actibusques Getarum în facsimil color inedit, executat după originalul aflat în Biblioteca Apostolică a Vaticanului, Pal. lat. 920. Lucrarea este importantă pentru datele istorice privitoare la nume vestite din istoria strămoșilor noștri: Burebista, Diurpaneus, Scorilo.

        Manuscrisul Pal. lat. 920 este executat în Abația imperială de la Lorsch, în prima parte a secolului al IX-lea 

 

Se înțelege acum de ce este atât de importantă celebra colecție de documente, acte și mărturii scripturale din Monumenta Romaniae Historica, 1000 de volume tipărite prin grija și cu sprijinul direct oferite de Arhiepiscopul Teodosie, unul dintre cei mai mari slujitori ai ortodoxiei românești?

Cu prilejul primului Simpozion internațional organizat de Academia Tomitană au participat mai mulți scriitori celebri care au cunoscut istoria Tomisului și opera marelui poet Ovidius, cel care a trăit în Tomis și a scris Tristiași Pontica. Atunci s-au conferit și două mari premii simbolice care consistă în Cocoșul lui Brâncuși (din bronz aurit, reconstituit de sculptorul Rodion Gheorghiță) și Coroana lui Ovidius (bronz aurit). Au participat mari personalități din Mongolia, Italia, Senegal, Argentina, Chile, Columbia, Mexic, SUA și România.

Atunci s-au prezentat și vreo 30 de volume din manuscrisele marelui poet Ovidius.

Câțiva mari scriitori care au participat la acest prim Simpozion internațional de poezie de la Constanța au scris scrisori revelatoare despre atmosfera și înălțimea acestui prim simpozion de poezie organizat de Academia Tomitana și Academia Universalis Poetarum.

Îmi face mare plăcere să public câteva dintre aceste scrisori.

Iată ce scrie Fernando Salazar Torres din Mexic:

Al Excelentísimo académico TEODOSIE PETRESCU,

Presidente de la Academia Tomitana,

Arzobispo de la Arquidiócesis de Tomis

 

            Durante las fechas del 21 al 30 de junio del presente año 2023 se dieron cita en Constanza poetas, traductores, investigadores, profesores, presidentes de distintas Academias de Literatura de América y Europa, para realizar el Primer Simposio de la Academia Tomitana, en la antigua Tomis, dedicado al poeta latino Ovidio. Procedentes de distintas regiones como: Mongolia, Italia, Senegal, Argentina, Chile, México, Colombia, Estados Unidos, Rumanía, el arzobispo Teodosie Petrescu inauguró el evento con unas palabras de bienvenida, reuniéndose con los autores invitados para comer y cenar en el Arzobispado. También, rodeado siempre de extraordinaria gente, tiene a su alrededor personas de gran calidad humana, investigadores, profesores, sacerdotes, monjes con los que promover los valores morales-cristianos en el mundo. El arzobispo también entrego dos distinciones de enorme valía, por parte de la Academia Tomitana y la Academia Universalis Poetarum, el Diploma como miembro Titular de la Academia Universalis Poetarum y el premio 'Coroana de aur Ovidius' (La corona de oro Ovidio). La pieza está bañada en oro y es obra del artista Rodion Gheorghitã. Además en un acto sacro frente al pueblo rumano se entregó la medalla "Dionysius Exiguus". 

Gracias por el programa especial que nos ofreciste: conferencias y presentaciones en power point, lanzamientos de libros y peregrinaciones a lugares santos. tuvimos la oportunidad de conocer esta tierra de Dobrogea, llena de historias, tradiciones religiosas y multiculturalismo, enriqueciendo nuestro conocimiento, a la luz de la fe ortodoxa, basada en los valores cristianos de: fe, amor, esperanza, bondad, verdad, belleza y.o.

Le deseamos buena salud para que pueda continuar liderando los destinos de la ACADEMIA TOMITANA, cuyo impresionante tesoro de documentos y libros publicados que contienen estas pruebas de identidad nos ha impresionado particularmente. Felicitaciones a usted y a sus colaboradores y le deseamos más cumplimientos y logros.

 

Fernando Salazar Torres (Mexic)

 

 

Cunoscuta poetă sârbă Jovanka Božić trimite o sensibilă scrisoare plină de căldură:

Predsedniku Akademije TOMITANA

Arhiep. Akad. Prof. Univ. Dr. + TEODOSIU Petresku

 

Vaše visokopreosveštenstvo Teodosije,

Imala sam čast da budem pozvana na Prvi međunarodni poetski simpozijum, Akademije Tomitana Arhiepiskopije Tomitana, u junu 2023. Vaš blagoslov i upoznavanje sa Vašom božanskom duševnošću, delom i likom - ozario mi je dušu uzvišenom neobičnom svetlošću.

Liturgija ispred Crkve Sv. Petra i Pavla, ispunila mi je dušu. Poseta manastiru Sv. Andreja, kulturni programi u porti manastira Dervent, pozorišni i poetski program u Ovidiusu - sadržaji su koji su, ne samo mene, već i sve učesnike simpozijuma  - oduhovili i uzvisili.

Upoznali ste nas sa vrednostima rumunske kulture i stvaralaštva, ali i podigli duhovne mostove među prisutnim ljudima i narodima koje su predstavljali. To prožimanje različitih kultura i religija - otkrivalo je veličinu Vaše ljudskosti kojom ste nas obogaćivali.

Omogućili ste mi da se, na najlepšem mestu, u Akademiji i Arheepiskopiji, upoznam, družim se i sarađujem sa vrednim i uglednim stvaraocima, umetnicima iz najudaljenijih zemalja sveta. To sama nikada ne bih mogla sebi da priuštim. Saradnja sa njima, poštovanje različitih umetničkih i kulturoloških osobenosti - otvarala je i put ka sopstvenosti - sagledavanje sebe u liku i delu drugih. To je nesvakidašnja privilegija.

Za vremne boravka u Tomisu u Akademiji Tomitana pri Arhiepiskopiji Tomitana - Vašoj plemenitosti zahvaljujući - upoznala sam mnogo dobrih ljudi, Vaših saradnika. Sem plejade pesnika - svojim prisustvom i delanjem - sadržaje koji se ne zaboravljaju - pružali su mi: dramski umetnici, vajari, prevodioci, osoblje. Svi su posvećeni i dobro obučeni, strasveni istraživači, ljubazni i gostoprimljivi.  Doživela sam samo  poštovanje, svih sa kojima sam imala prilike da delim svaki dragocen  dan.

Zahvaljujem Vam na blagoslovu i mogućnosti da Vašu svetost upoznam, slušam Vaše vrhunske besede, služenje Bogu i svakodnevno budem deo programa koji ste Vi  blagoslovili.

Shvatila sam da je identitet naših sestrinskih pravoslavnih crkava večno ukorenjen u naša bića.

Hvala Vam na svemu što je moju dušu obogatilo i vidike stvarnosti propoširilo!

Vašoj Visosti uzvraćam najodanijim poštovnjem,

                                                                          Jovanka Božić

                                                                                Valjevo

                                                                                 SERBIA

                                                                        Naselje oslobodioci Valjeva 29 stan 4

SERBIA, Valjevo,  22. 7. 2023.

 

Președintele Academiei Hispanoamericana de Buenas Letras, academicianul Guillermo Eduardo Pilia scrie, împreună cu poeta Angela Gentile, o scrisoare de mulțumire plină de afecțiune:

 

Redăm scrisoare și în limba română:

 

Academia Hispanoamericana de Buenas Letras

 

Madrid, 24 iulie 2023

Înaltpreasfinției Sale

Teodosie

Arhiepiscop al Tomisului

 

Dorim să vă exprimăm prin aceste cuvinte simple profunda noastră recunoștință pentru ospitalitatea pe care ne-ați oferit-o cu ocazia celebrării Simpozionului Academiei Tomitana și al Academiei Universalis Poetarum din acel oraș Constanța.

Au fost zile minunate de schimb cultural care ne-au oferit, de asemenea, ocazia de a vedea religiozitatea profundă a poporului român și generozitatea sa enormă. Nu ne-am simțit niciodată atât de bine tratați și îngrijiți ca în acea țară extraordinară.

Am trăit, de asemenea, o uimire enormă să verificăm tezaurul de documente adăpostit în biblioteca Academiei Tomitana ca urmare a activității impresionante a Centrului de Arhive. Toate acestea vor fi subiectul unei discuții pe care o vom avea în august în Argentina și în octombrie la acest sediu al Academiei Hispanice Americane din Madrid.

L-am salutat pe Monseniorul Jorge González, Episcop de Alesia și auxiliar de La Plata, pentru a transmite Monseniorului Víctor Manuel Fernández, care este pe punctul de a-și încheia activitatea de arhiepiscop de La Plata pentru a-și asuma funcția de Prefect al Congregației Credinței la Sfântul Scaun, misiune cu care Sfântul Părinte Francisc l-a onorat,  ridicându-l și la rangul de cardinal. Fiți siguri că acum aveți un nou prieten și frate în Hristos la Scaunul Romei.

Sperăm să vă întâlnim din nou pe Eminența Voastră anul viitor și să continuăm să aprofundăm constelația academiilor, care a fost un act transcendent printre multele care au avut loc la Constanța. Între timp, îi cerem lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a umplut prin persoana dumneavoastră cu nenumărate bunuri materiale și spirituale, să vă păstreze în sănătate și cu credință reînnoită în exercitarea apostolatului dumneavoastră.

 

Cu afecțiune filială,

 

Angela Gentile                                                     Guillermo Eduardo Pilίa

Academician cu drepturi depline                           Președintele Academiei

 

 

Nu vreau să închei acest al doilea mic capitol fără să amintesc, cu modestie, că IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului este membru al mai multor academii importante din America, Europa, Africa și Asia.

De asemenea, Arhiepiscopul Tomisului, un cărturar bibliofil, trăitor și iubitor al Cărții, a primit de asemenea mai multe premii internaționale importante.

Cred că începem să înțelegem că istoria la Tomis este importantă pentru cartea românească, pentru poporul român, pentru Biserica Ortodoxă Română.

Donează pentru ActiveNews!

ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.

Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.

ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.

De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
Sau direct în conturile Media Root de la Banca Transilvania:
RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei)
RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook
ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews


Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

ActiveNews România. Caută pagina noastră și pe Telegram.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Top 5 autori
VideoNews

Pr. Bogdan Florin Vlaicu, dialog cu Ileana Bauer, doctor în teologie ortodoxă, monahul Filotheu Bălan și Prof. Florin Popescu, despre calculul datei Sfintelor Paști:

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (1)
 • INJECTIA FINALA 13.12.2023 14:22
  IPS Teodosie
  La Mulți Ani!

  Zilnic, IPS Teodosie
  (Cel mai dulce decât o ambrozie)
  Liturghisește, spre mântuirea noastră
  Ne oferă Pâinea Cerească

  Hrana unică, dumnezeiască

  Că plouă, că ninge
  Sau soarele arde
  IPSFINTITUL citește din Carte
  Credința străbună și mărețele Fapte

  Ne'ndeamnă , frățește, la trezvie și luptă
  Să rezistăm eroic la Ocultă
  Pentru Sfântul Andrei, Neam și Țară
  Să devenim Mișcarea Exemplară!
 1. Manuela Hărăbor spulberă filmul lui Ciprian Mega, ”21 de rubini”: ”O mizerie neo-marxistă. Mă întreb de ce nu apare în film cel care a tăiat și a spânzurat în ultimii ani în interiorul BOR-ului și care încă nu a fost înlăturat, respectiv Vasile Bănescu”

 2. Premierul Slovaciei a fost împușcat de un progresist - transportat de urgență la spital - FOTO/VIDEO. Robert Fico s-a exprimat adeseori împotriva Ucrainei lui Zelenski și a războiului susținut de NATO și a respins Tratatul OMS și ”Circul Covid”. UPDATE

 3. Filmul lui Ciprian Mega, apărat cu năduf de NEPOMENITORI, schismaticii anti-BOR. Ce cred simplii ortodocși: Filmul este o interferență a zonelor demonice. Un preot nu ar trebui să fie regizor. Trebuie să aleagă: Dumnezeu sau Mamona?

 4. Noua Ordine Mondială: Marea ofensivă din septembrie (I) - Accelerarea Agendei 2030

 5. Pr. Călin Sămărghițan: ”21 de rubini” al lui Ciprian Mega

 6. Politicianul german homosexual Martin Neumaier s-a filmat cum linge toaletele publice și se unge cu fecale pe față - VIDEO Bizar

 7. Scandal monstru la Eurovision. Reprezentanta ”non-binară” a Irlandei a făcut un show satanist care i-a pus pe fugă chiar și pe fani

 8. Cel mai controversat și discutat film al momentului: 21 DE RUBINI - VIDEO INTEGRAL

 9. Elena Dulgheru: ”21 de rubini” - tabloul social este dominat de nedreptate, din care cu greu se străvede o firidă de speranță și de har izbăvitor

 10. Parlamentarii germani propun ca dronele rusești să fie doborâte de pe teritoriul României

Ultima oră

23:03

Un palestinian creștin-ortodox oferă detalii despre calvarul pe care îl îndură creștinii din Gaza - “Există o intenție clară de anihilare a poporului palestinian” - VIDEO

22:33

Pr. Bogdan Florin Vlaicu, dialog cu Ileana Bauer, doctor în teologie ortodoxă, monahul Filotheu Bălan și Prof. Florin Popescu, despre calculul datei Sfintelor Paști, semnificația sărbătorii Învierii, manifestările lui Hristos cel Înviat – VIDEO LIVE

22:19

DNA, primele precizări despre dosarul care l-ar viza pe Nicușor Dan. Reacția primarului Capitalei

21:02

Scrisoare spre știința prim-ministrului Marcel Ciolacu și către ministra Învățământului Ligia Deca - Despre rectorul plagiator Dan Marcel Iliescu de la Universitatea Ovidius din Constanța

20:32

Focuri de armă la granița României cu Ucraina: Un bărbat care încerca să treacă ilegal granița către România a fost împușcat în cap

19:38

Dr. Ana Mihalcea prezintă o descoperire a doctoriței Geanina Hagimă: Un document oficial al SUA - “Armele biologice reprezentate de bacterii modificate genetic producătoare de amiloid pot explica cheagurile imense” la injectați

17:35

Cum se simte Florin Piersic. Ce mesaj a transmis marele actor prin medici - “O să spună lucrurile pe care nu le-a spus până acum”

15:45

Vladimir Putin susține că Rusia nu a refuzat niciodată să negocieze cu Ucraina: ”Au aruncat acordurile noastre la coșul de gunoi”

14:57

De ce un Guvern Mondial ar fi Sfârșitul Lumii

14:25

Parteneriat Opoziția: Dincolo de aparențe – conflictul din Ucraina

13:18

Președintele Slovaciei: Robert Fico a scăpat de moarte "la mustață"

12:42

Declarația comună a președinților Federației Ruse și Republicii Populare Chineze

10:37

Proprietarii de vehicule electrice spun că mașinile lor îi îmbolnăvesc - o șoferiță susține că Tesla i-a provocat sângerări nazale, dureri corporale și căderea părului

10:21

Caravana Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru prezentarea candidaților la alegerile din 9 iunie, a ajuns, joi, în Alba Iulia

09:14

Israelul anunță că trimite trupe suplimentare în Rafah și intensifică operațiunile militare