Marea Resetare: Reîntoarcerea Fascismului

De Redacția  /  

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Corporatismul, pe care păturile globaliste urmăresc să îl implementeze în vederea Noii Ordini Mondiale, seamănă frapant cu tipul de societate propus de Hitler și Mussolini.

Un editorial de Jeffrey A. Tucker de la The Brownstone Institute pe care l-am tradus pentru cititorii ActiveNews.

*

În Statele Unite și în Marea Britanie, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, fascismul a devenit un cuvânt de ocară.

A rămas așa și după aceea, astfel încât a fost complet golit de conținut. Nu mai este vorba de un sistem politic, ci de o insultă.

Însă dacă ne întoarcem în timp cu un deceniu înainte de război, descoperim că situația era total diferită. Citiți toate scrierile elitelor între 1932 și 1940 și veți descoperi un consens în privința faptului că libertatea și democrația, precum și liberalismul secolului XVIII, de tip „iluminist”, sunt condamnate.

Ele trebuiau înlocuite de o versiune a ceea ce era numită societatea planificată, fascismul fiind una dintre opțiuni.

O carte purtând exact acest nume, Societatea planificatăa fost publicată în 1937 de către prestigioasa editură Prentice-Hall, conținând contribuții ale unor universitari și personalități influente de înalt nivel.

Cartea a fost salutată de toate mediile respectabile din acea vreme.

Toți cei citați în carte explicau că viitorul va fi construit de spiritele cele mai strălucite, care vor gestiona economia și societatea exercitând puteri depline.

De exemplu, toate locuințele și hrana urmau să fie asigurate de guvern, însă cu cooperarea corporațiilor private.

Acesta pare să fie consensul în carte.

Fascismul a fost tratat ca o cale legitimă. Până și cuvântul „totalitarism” era evocat fără oprobriu, ci mai degrabă cu respect.

Evident, cartea a fost pusă la index, deoarece era prea incomodă.

De remarcat că secțiunea despre economie include contribuții ale lui Benito Mussolini sau Iosif Visarionovici Stalin. Da, ideile și guvernarea lor politică au făcut parte din dezbaterile predominante.

În carte este un eseu, redactat probabil de profesorul Giovanni Gentile, ministrul Educației Publice din Italia, în care este pomenită acestă declarație concisă a lui Mussolini:

„Denumirea mai corectă a Fascismului este de Corporatism, deoarece reprezintă fuziunea perfectă a puterii de stat și a celei corporative.”

Toate acestea au devenit destul de jenante după război, așa că în mare parte au fost făcute uitate.

Dar afecțiunea pe care multe sectoare ale clasei conducătoare americane o aveau pentru fascism era încă în vigoare. Pur și simplu acesta a căpătat nume noi.

Drept urmare, lecția războiului, conform căreia SUA trebuia să sprijine libertatea mai presus de orice, respingând în același timp fascismul ca sistem, a fost în bună măsură îngropată.

Iar generațiile următoare au fost învățate să considere fascismul doar ca pe un sistem excentric și eșuat al trecutului, păstrând acest cuvânt doar ca pe o etichetă infamantă, bună să fie aplicată pe tot ce era considerat reacționar sau demodat, ceea ce este absurd.

Există o literatură valoroasă pe această temă, care merită citită. O carte deosebit de pătrunzătoare este The Vampire Economy de Günter Reimann, un finanțist din Germania care a relatat despre schimbările dramatice ale structurilor industriale petrecute sub regimul nazist.

În numai câțiva ani, din 1933 până în 1939, o națiune de întreprinzători și mici comercianți a fost transformată într-o mașinărie dominată de corporații, care a lichidat clasa de mijloc și a cartelizat industria în vederea pregătirii de război.

Cartea a fost publicată în 1939, înainte de invadarea Poloniei și de începerea războiului în întreaga Europă, și reușește să transmită realitatea sumbră de dinaintea declanșării iadului.

Ca o notă personală, am discutat cu autorul (numele său real este Hans Steinicke) cu puțin timp înainte de a muri, pentru a obține permisiunea de a publica cartea, și a fost uimită că se mai arăta cineva interesat de ea.

Reiman a scris:

„Corupția în țările fasciste rezultă inevitabil din inversarea rolurilor deținute de capitalist și de stat, ca deținători ai puterii economice.”

Naziștii nu erau ostili afacerilor, în general, ci doar se opuneau afacerilor tradiționale, independente, familiale, mici, care nu ofereau nimic obiectivelor reconstruirii țării și planificării războiului.

Instrumentul esențial pentru ca acest lucru să se petreacă a fost instituirea Partidului Nazist ca regulator central al tuturor întreprinderilor.

Întreprinderile mari aveau resursele necesare pentru a se conforma și mijloacele necesare pentru a dezvolta relații bune cu stăpânii politici, în vreme ce întreprinderile mici, subcapitalizate, au fost presate până la dispariție.

Potrivit reglementărilor naziste, puteai să înființezi o bancă, dar cu condiția să pui regimul înaintea clienților.

Reimann scrie:

„Într-o economie totalitară, majoritatea oamenilor de afaceri se simt mai în siguranță dacă au un protector în birocrația de stat sau de partid.

„Ei plătesc pentru protecția lor, așa cum făceau țăranii neajutorați în perioada feudală.

„Cu toate acestea, era inerent în acea dispunere a forțelor ca funcționarul să fie adesea suficient de independent pentru a lua banii, dar a eșua în a oferi protecție.”

Reimann a scris despre „declinul și ruina omului de afaceri cu adevărat independent, care era stăpânul întreprinderii sale și își exercita dreptul de proprietate”.

„Acest tip de capitalist este pe cale de dispariție, însă un alt tip de capitalist prosperă. El se îmbogățește prin legăturile pe care le are cu partidul: el însuși este un membru de partid devotat Führerului, favorizat de birocrație, întărit de relațiile de familie și de afilierile politice.

„Într-o serie de cazuri, averea acestor capitaliști de partid a fost creată prin exercitarea puterii exclusive a partidului. Era în avantajul acestor capitaliști să întărească partidul care i-a întărit pe ei.

„Uneori, se întâmpla ca ei să devină atât de puternici încât să ajungă un pericol pentru sistem, moment în care erau lichidați sau epurați.”

Acest lucru a fost valabil în special în cazul editorilor și distribuitorilor independenți. Falimentul lor treptat a dus la naționalizarea efectivă a tuturor instituțiilor media care au supraviețuit și care știau că este în interesul lor să se facă ecoul priorităților Partidului Nazist.

Reimann scrie:

„Rezultatul logic al unui sistem fascist este că toate ziarele, serviciile de știri și revistele devin organe mai mult sau mai puțin directe ale partidului și statului fascist.

„Acestea sunt instituții guvernamentale asupra cărora capitaliștii individuali nu au nici un control și foarte puțină influență, cu excepția faptului că sunt susținători loiali sau membri ai partidului atotputernic.”

„În fascism sau în orice alt regim totalitar, un editor nu mai poate acționa independent. Opiniile sunt periculoase. El trebuie să fie dispus să tipărească orice „știre” emisă de agențiile de propagandă de stat, chiar și atunci când știe că este complet în dezacord cu faptele, și trebuie să elimine știrile reale despre înțelepciunea conducătorului.”

Și:

„Editorialele sale pot diferi de cele din alte ziare doar în măsura în care exprimă aceeași idee într-o altă formă. Nu există opțiune între Adevăr și Minciună, deoarece editorul nu este decât un funcționar de stat pentru care „adevărul” și „onestitatea” nu există ca problemă morală, ci se identifică cu interesele Partidului.”

O trăsătură importantă a acestei politici era controlul agresiv al prețurilor. Acesta nu a permis eliminarea inflației, dar a avut o utilitate politică.

Scrie Reimann:

„În aceste circumstanțe, aproape orice om de afaceri devine practic un infractor în ochii guvernului. Nu există producător sau comerciant care, intenționat sau nu, să nu încalce decretele privind prețurile. Ceea ce ar duce la slăbirea autorității statului.

„Pe de altă parte, aceasta face ca autoritățile statului să fie mai temute, deoarece nici un om de afaceri nu știe când va fi sancționat.”

În această privință, Reimann povestește multe istorioare amuzante – dar dătătoare de frisoane – precum cea a crescătorului de porci care, confruntat cu plafonul de prețuri pentru produsul său, l-a ocolit vânzând un câine cu un preț mare împreună cu un purcel ieftin, după care câinele i-a fost restituit.

Acest gen de operațiune devenise o obișnuință.

Nu pot decât să recomand călduros această carte, care face lumină asupra modului de funcționare al unei întreprinderi într-un regim de tip fascist.

În cazul Germaniei, fascismul a luat o turnură radicală și antievreiască în scopul unor epurări politice.

În 1939, nu era încă evident că aceasta va duce la o exterminare în masă și țintită, la o scară uriașă.

Atunci, sistemul german semăna mult cu cel italian, care era un fascism fără ambiții de epurare etnică.

În acest caz, el merită examinat ca model al manierei în care fascismul se poate manifesta în alte contexte.

Cea mai bună carte pe care am citit-o despre situația din Italia este clasica As We Go Marching a lui John T. Flynn din 1944,

Flynn era un ziarist, istoric și erudit foarte respectat în anii 1930, dar a fost în mare parte neglijat după război din cauza activității sale politice.

Însă erudiția sa excepțională rezistă trecerii timpului.

Cartea sa analizează istoria ideologiei fasciste din Italia, cu o jumătate de secol înainte, și explică etosul centralizator al sistemului, deopotrivă în politică și în economie.

După un studiu savant al principalilor teoreticieni, Flynn propune o excepțională sinteză.

Fascismul, scrie Flynn, este o formă de organizare socială în care:

1. Guvernul nu recunoaște nici o limită a puterilor sale – totalitarismul.

2. Guvernul fără limite este condus de un dictator – principiul conducerii.

3. Guvernul este organizat pentru a profita de pe urma sistemului capitalist și a-i îngădui acestuia să funcționeze în cadrul unei birocrații imense.

4. Societatea economică este organizată după modelul sindicalist, adică prin grupuri producătoare constituite în categorii meșteșugărești și profesionale, sub supravegherea statului.

5. Guvernul și organizațiile sindicaliste exploatează societatea capitalistă pe principiul planificat, autarhic.

6. Guvernul se consideră responsabil de asigurarea națiunii cu o putere de cumpărare adecvată, prin cheltuieli și împrumuturi publice.

7. Militarismul este folosit conștient ca un mecanism al cheltuielilor guvernamentale.

8. Imperialismul este inclus ca o politică ce decurge inevitabil din militarism, precum și din celelalte elemente ale fascismului.

Fiecare dintre aceste puncte merită un comentariu mai lung, totuși să ne concentrăm în special asupra punctului 5, cu accent pe organizațiile sindicaliste.

În acele vremuri, existau mari corporații unde se punea accent pe organizarea sindicală a forței de muncă.

În vremurile noastre, acestea au fost înlocuite de o supraclasă managerială în domeniile tehnologic și farmaceutic, cu mare influență asupra guvernului, și care a dezvoltat legături strânse cu sectorul public, fiind interdependente una de celălalt.

Aici găsim esența care face ca sistemul actual să fie numit corporatist.

În mediul politic polarizat de astăzi, Stânga continuă să fie speriată de capitalismul neîngrădit, în timp ce Dreapta se teme de inamicul reprezentat de socialismul total.

Fiecare tabără a redus corporatismul fascist la o chestiune istorică asemănătoare cu rugurile pe care erau arse vrăjitoarele: total depășită, dar utilă ca referință istorică pentru a fi folosită ca o insultă contemporană împotriva celeilalte tabere.

În consecință, și folosindu-se pe post de sperietori de niște „bêtes noires” partizane, care nu prezintă nici un pericol real, toți cei care sunt angajați politic și activ sunt pe deplin conștienți că nu este nimic nou cu adevărat în ceea ce se numește Marea Resetare.

Este vorba de un model corporatist – o combinație a celor mai proaste variante de capitalism și socialism fără limite – care privilegiază elita în detrimentul celor mulți, fapt care explică de ce operele lui Reimann și Flynn ne par atât de familiare astăzi.

Și totuși, dintr-un motiv bizar, realitatea palpabilă a fascismului – nu insulta, ci sistemul politic – este atât de puțin cunoscută, deopotrivă în cultura populară și cea academică.

Ceea ce face cu atât mai ușoară reimplementarea unui asemenea sistem în epoca noastră.

Donează pentru ActiveNews!

ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.

Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.

ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.

De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
Sau direct în conturile Media Root de la Banca Transilvania:
RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei)
RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook
ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews


Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

ActiveNews România. Caută pagina noastră și pe Telegram.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Top 5 autori
VideoNews

ÎMPUȘCAREA LUI TRUMP. TRANSMISIE LIVE:

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (13)
 • cm1 06.05.2024 20:40
  Foarte grav: https://contramanipularii.wordpress.com/2024/05/06/urmatoarea-plandemie
 • Carbid 06.05.2024 20:48
  O societate bolnavă creată de bandiți tămpiți se vroia schimbată cu una si mai bolnava creată de alți bandiți tămpiți!
 • Passagero 06.05.2024 21:05
  Marea Resetare nu are nimic de a face cu fascismul, ci cu bolsevismul marxist-leninist ale carui teze de instaurare a societatii COMUNISTE se regasesc in ceea ce propaga azi corifeii MR.
  Nu veti poseda nimic si veti fi fericiti zice mesteru' $chwab versus "va fi un belsug de bunuri materiale care se vor distribui fiecaruia dupa necesitati, iar statele vor dispare" - asta ne spunea in anul III de liceu profu de Economie Politica Socialista.
 • Gabi 1611 07.05.2024 10:06
  Pai ce era partidul lui hitler, ce era nazismul? NAZI = nazional SOCIALIST!! Ca de-aia s-au si inteles la inceput atat de bine hitler cu stalin - pana acolo incat stalin l-a invatat pe hitler cum sa construiasca lagare de concentrare (experienta siberiana de pe vremea tarilor citire) si sa-i construiasca masinile de razboi - pe care Germania era obligata prin tratatul de pace de dupa primul razboi mondial sa nici nu viseze sa le dezvolte - si s-au luat la bataie doar cand au inceput sa se calce fiecare pe bataturi (Kaliningrad fiind doar pretextul). Si daca te intrebi cine a impins lucrurile spre razboi si cine l-a finantat pe hitler... te pomenesti pe Wall Street!
 • Tic ► Gabi 1611 07.05.2024 13:05
  Si in Elveția!
 • Bizzu 06.05.2024 21:32
  De mai mult timp am atras atenția (și aici) că ecuația pe care o trăim este ”nazism + comunism + satanism = globalism”. Partea referitoare la comunism a fost tratată magistral de James Lindsay în expunerea sa din parlamentul european ”Woke is communism” (a se căuta pe internet materialul video de 30 min.). Articolul de mai sus aduce dovezi aproape exhaustive în ceea ce privește nazismul. Iar dacă este să vorbim despre satanism, legătura lui cu globalismul cred că nu mai este nici un secret pentru cititorii acestui site.
 • viorel craciun 06.05.2024 23:06
  Un adevarat , articol de informare " publica " cu referinta la doua manuscrise din anii " interbelici " poate aici , ar trebui sa venim si cu o simpla carte , de a noastra a romanilor , scrisa de Nicolae Iorga , numita " POPOARELE TURANICE PARAZITARE " in anii 1938-1940 o completare la cele doua carti " privind notiunea veche " turanica " de fascism si noua " ordine mondiala " statal-coorportista " condusa " DE ALESII FINANCIARI - CORPORATSTI " PRIN " STABILIATEA DEMOCRATCA ( DICTATORIALA " A STATULUI . Este " ideologia TURANICA " DIN ANII 1800 , cand s-au inceput asa zisele " miscari ideologice " revolutionare , cand " MAREA DEZVOLTARE INDUSTRIALA " SI ACUMULAREA PRIMITIVA DE CAPITAL " AVEA NEVOIE DE O DEMOCRATIE LIBERALA " SI DE " O FORTA DE MUNCA ieftina CONDUSA DEMOCRATIC " Se practica si in Europa si de Vest si de Est ( dupa anii 90 ) odata cu desfiintarea " asa zisului bloc comunist " DAR articolul in sine prezinta o sinteza trecuta , prezenta si viitoare ,a evolutiei socitetatii omenesti , de la 1800 incoace , incat cuvintele altora , sunt fara rost . FELICITARI PENTRU PUBLICARE ARTICOL , se spune ca " cu o floare nu se face primavara " dar " nici iarna numai este " , ma refer la o prima informare adevarata a societatii in care traim de vreo 150-180 de ani incoace.
 • Gugulanu 07.05.2024 04:05
  Vai ce prostii si ce confuzie mintala. Nu tot ce vine din gura "conservatorilor" nord americani este si inteligent. Daca cineva crede ca influenta corporatiilor transnationale actuale are cea mai mica legatura cu corporatismul fascist inseamna ca habar nu are despre ce vorbeste. Fascismul era in favoarea patriilor independente nu a unui guvern mondial. Fascismul nu se opunea religiei crestine chair daca era agnostic , pe cand actuala "democratie globala" in plina expansiune incearca cu orice pret sa distruga crestinismul si sa-l perverteasca. Fascismul nu se opunea proprietatii particulare sau familiare pe cand actualii stapani zic pe fata ca "You will own nothing and be happy" (Klaus Schwab)., etc. etc. Marea Resetare nu e o intaorcere la fascism, fenomen prost cunoscut azi si prezentat in mod deformat de catre invingatorii ultimului razboi mondial. Marea Resetare este continuarea fireasca spre comunismul universal, dirijat de o clica nomadica si satanic mesianica, desavarsirea unui proces inceput cu camataria evului mediu si care a declansat o prima resetare cu Revolutia Franceza, inca o resetare cu revolutia bolsevica si acum se apropie de final. Nici o proprietate particulara in viitor,, doar cea a conducatorilor din umbra, nici o urma de crestinism autentic, nici o tara independenta cu granitele sale, nici o populatie distincta rasial sau etnic. Prin urmare nici vorba de fascism ! Comunism oameni buni, treziti-va si lasati aiurelile despre fascisti si nazisti. Esti roman, lasa Brownstone Institute si chestii de acestea, citeste pe Nichifor Crainic, Mihail Manoilescu, si alti mari romani care au trait atunci si au inteles ce era in jurul lor.
 • Tic 07.05.2024 13:26
  Subscriu.
 • Passagero 07.05.2024 23:30
  Corect si detaliat la ce am spus mai inainte
 • Davinci 07.05.2024 10:53
  Tot. ce se intimpla este cu josul in sus. Diavolul are internii bune mereu si a pegmatit si drumul spre iad pavat cu internii bune. Toți ne vor binele... si ne vor atit de mult bine incit nu mai știm cind ne face rău fiind anesteziați cu multe alte probleme lăsînd sa ne scape detalii. Azi se spune ca era rău in comunism si se moare mai tare ca atunci. Puterea de cumpărare a scăzut, credință este in cădere si ea , momentul si nimic mai mult are importanta. Educația nu își mai are rostul pentru ca spune de ceva timp cântecul " nu avem nevoie de educație si nici de pastile anticoncepționale pentru ca tot ce sintem , siintem o alta cărămidă in zid." Pink Floyd. Glasul lui Roger Waters a fost puternic dar putini au înțeles mesajul lui. Azi mesajele de la ăla zis Urangutanul, Salam, Minune, Bendea , actori de tot rasul si mințile luminate care se enervează imediat ce sint atacați ca in cazul lui Puric căruia Anca Alexandrescu ieri l-a întrebat in urma scrisorilor primite dece Puric vorbește cu citate? De ac colo s-a rupt filmul unui neica nimeni ce se vrea spiritul de verf al sociestatii el cu grade la secu si membru la grupul de la Monaco. Îmi este sila. Așa si cu filmul 21 de rabini dat de Realitatea care m-a deceptioat. Un film prost , jucat prost umilitor. Cineva primul film cu care a apărut România in SUA a fost după Balanța lui Baesu " Stejarul" si eram întrebat de americani consternați vezind cum înjură un prelat in film. Sigur ca nu intri așa pe piață americana ca un jeg. Si tot așa vor sau nu vor se acuza biserica sau o mișcare legionară de care nu se știe si nu se dorește adevarul . Dece Eliade nu s-a lepădat pina la moarte de legiune? PEtre putea care ne spunea de cele 3000 de uniforme verzi venite de la MOscova sau de cartea lui Goma Saptamina Roșie de care nu știe nimeni. Pai sa fi făcut un film cu Calciu cu Cleopa cu mării oameni de biserica ar fi fost altceva. Mărgineanu a făcut cu Hossu si este de tot respectul. Se vorbește de fascism si sistem trimiși acolo pe cind nu are nimeni curajul sa spună motivele. Sau cum SUA folosea legionarii din munți sa lupte împotriva bolșevismului adus in rusia de evrei ca mai apoi sa fie parasatutai in câmpurile comuniste ca sa fie omoriti.

  Iata ce spune. Aleksandr Solzhenitsyn

  Trebuie să înțelegeți că principalii lideri bolșevici care au preluat Rusia nu erau ruși.
  I-au urât pe ruși.
  I-au urât pe creștini.

  Conduși de ura rasială, au torturat și au sacrificat milioane de ruși fără nici cea mai mică remușcare.
  Revoluția din octombrie nu a fost ceea ce voi numiți „Revoluția Rusă”.
  A fost invazia și cucerirea populației ruse.
  Mulți dintre compatrioții mei au suferit crime oribile pe care niciodată în întreaga istorie a umanității nu au trebuit să le sufere popoarele sau națiunile.
  Acest fapt nu poate fi subestimat.

  Fără evrei nu ar fi existat bolșevism.
  Pentru un evreu, nimic nu este mai jignitor decât adevărul.
  Din 1918 până în 1957, teroriștii evrei însetați de sânge au ucis 66.000.000 de oameni.

  Bolșevismul a efectuat cel mai mare masacru uman din toate timpurile.
  Faptul că cea mai mare parte a lumii ignoră astăzi această realitate este o dovadă că media globală în sine este în mâinile ucigașilor.
  .
  Aleksandr Solzhenitsyn - Two Hundred Years Together

  Sa fi fost totul prost la Nae Ionescuu, Vulcanesc u , Antonescu? STeinhardt ev reu de ev reu creștin ortodox ce s- a c destinat in pusa aria luată după ce nu a mințit la procesul lui Noica cum ii cereau comuniștii spunea ca "ANtonescu nu a omorit niciun evreu. Niciunul."

  Traun momente perverse pe cind se vede cinismul evreiesc. din Gaza unde mor copii. Știm bine cum evreii ne-au deformat istoria prin Koller prin khazaarii de la putere de la Ana Pauker Ro bonshon la Teohari Georgescu pe numele adev arat de Burah Tescovici . Cum nevasta lui Bruckner Brucan Saul condamna la moarte lotul ziariștilor condus de Pamfil Seicaru si Radu Gyr.... SI atunci?

  Dorim adevarul si un nou proces al Comunismului mai cu seama ca in Cartea Neagră a comunismului apărută in Franța se vor peste despre cum au fost uciși pe timp de pace in Europa populară peste 100 de mil de oameni prin crime , surghiunuri, pavilioane de nebuni, inssceari si in pușcării. De luat aminte. ... pina atunci mă gindesc. daca va mai avea loc vreodată procesul Pacificului unde Japonia a ucis zeci de milioane de chinezi si cine nu dorește ca acest adevărat genocid sa nu fie cunoscut. Doamne ajuta!!!
 • Davinci 07.05.2024 10:55
  Tot. ce se intimpla este cu josul in sus. Diavolul are internii bune mereu si a pegmatit si drumul spre iad pavat cu internii bune. Toți ne vor binele... si ne vor atit de mult bine incit nu mai știm cind ne face rău fiind anesteziați cu multe alte probleme lăsînd sa ne scape detalii. Azi se spune ca era rău in comunism si se moare mai tare ca atunci. Puterea de cumpărare a scăzut, credință este in cădere si ea , momentul si nimic mai mult are importanta. Educația nu își mai are rostul pentru ca spune de ceva timp cântecul " nu avem nevoie de educație si nici de pastile anticoncepționale pentru ca tot ce sintem , siintem o alta cărămidă in zid." Pink Floyd. Glasul lui Roger Waters a fost puternic dar putini au înțeles mesajul lui. Azi mesajele de la ăla zis Urangutanul, Salam, Minune, Bendea , actori de tot rasul si mințile luminate care se enervează imediat ce sint atacați ca in cazul lui Puric căruia Anca Alexandrescu ieri l-a întrebat in urma scrisorilor primite dece Puric vorbește cu citate? De ac colo s-a rupt filmul unui neica nimeni ce se vrea spiritul de verf al sociestatii el cu grade la secu si membru la grupul de la Monaco. Îmi este sila. Așa si cu filmul 21 de rabini dat de Realitatea care m-a deceptioat. Un film prost , jucat prost umilitor. Cineva primul film cu care a apărut România in SUA a fost după Balanța lui Baesu " Stejarul" si eram întrebat de americani consternați vezind cum înjură un prelat in film. Sigur ca nu intri așa pe piață americana ca un jeg. Si tot așa vor sau nu vor se acuza biserica sau o mișcare legionară de care nu se știe si nu se dorește adevarul . Dece Eliade nu s-a lepădat pina la moarte de legiune? PEtre putea care ne spunea de cele 3000 de uniforme verzi venite de la MOscova sau de cartea lui Goma Saptamina Roșie de care nu știe nimeni. Pai sa fi făcut un film cu Calciu cu Cleopa cu mării oameni de biserica ar fi fost altceva. Mărgineanu a făcut cu Hossu si este de tot respectul. Se vorbește de fascism si sistem trimiși acolo pe cind nu are nimeni curajul sa spună motivele. Sau cum SUA folosea legionarii din munți sa lupte împotriva bolșevismului adus in rusia de evrei ca mai apoi sa fie parasatutai in câmpurile comuniste ca sa fie omoriti.

  Iata ce spune. Aleksandr Solzhenitsyn

  Trebuie să înțelegeți că principalii lideri bolșevici care au preluat Rusia nu erau ruși.
  I-au urât pe ruși.
  I-au urât pe creștini.

  Conduși de ura rasială, au torturat și au sacrificat milioane de ruși fără nici cea mai mică remușcare.
  Revoluția din octombrie nu a fost ceea ce voi numiți „Revoluția Rusă”.
  A fost invazia și cucerirea populației ruse.
  Mulți dintre compatrioții mei au suferit crime oribile pe care niciodată în întreaga istorie a umanității nu au trebuit să le sufere popoarele sau națiunile.
  Acest fapt nu poate fi subestimat.

  Fără evrei nu ar fi existat bolșevism.
  Pentru un evreu, nimic nu este mai jignitor decât adevărul.
  Din 1918 până în 1957, teroriștii evrei însetați de sânge au ucis 66.000.000 de oameni.

  Bolșevismul a efectuat cel mai mare masacru uman din toate timpurile.
  Faptul că cea mai mare parte a lumii ignoră astăzi această realitate este o dovadă că media globală în sine este în mâinile ucigașilor.
  .
  Aleksandr Solzhenitsyn - Two Hundred Years Together

  Sa fi fost totul prost la Nae Ionescuu, Vulcanesc u , Antonescu? STeinhardt ev reu de ev reu creștin ortodox ce s- a c destinat in pusa aria luată după ce nu a mințit la procesul lui Noica cum ii cereau comuniștii spunea ca "ANtonescu nu a omorit niciun evreu. Niciunul."

  Traun momente perverse pe cind se vede cinismul evreiesc. din Gaza unde mor copii. Știm bine cum evreii ne-au deformat istoria prin Koller prin khazaarii de la putere de la Ana Pauker Ro bonshon la Teohari Georgescu pe numele adev arat de Burah Tescovici . Cum nevasta lui Bruckner Brucan Saul condamna la moarte lotul ziariștilor condus de Pamfil Seicaru si Radu Gyr.... SI atunci?

  Dorim adevarul si un nou proces al Comunismului mai cu seama ca in Cartea Neagră a comunismului apărută in Franța se vor peste despre cum au fost uciși pe timp de pace in Europa populară peste 100 de mil de oameni prin crime , surghiunuri, pavilioane de nebuni, inssceari si in pușcării. De luat aminte. ... pina atunci mă gindesc. daca va mai avea loc vreodată procesul Pacificului unde Japonia a ucis zeci de milioane de chinezi si cine nu dorește ca acest adevărat genocid sa nu fie cunoscut. Doamne ajuta!!!
 • viorel craciun 07.05.2024 18:00
  Apoi , urmarind comentariile in cauza , putem trage o concluzie " COMUNISMUL " ca si " FASCISMUL " ca si " MAREA DEMOCRATIE MONDIALA LIBERAL CAPITALISTA " a functionat si va " functiona pe banul corporatist " LA COMUNISTI ( sub conducerea unica de partid ) , la FASCISTI ( sub conducerea unica de partid ) , la MAREA DEMOCRATIE LIBERALA ( sub asa zisa conducere pluri-partid , dar tot cu un " SEF UNIC . Apoi , dupa vorba , ramane " fapta " DIN DATE OFICIALE , ROMANIA DUPA COMUNISM ARE CEL MAI MARE PROCENT DE PROPRIETARI LOCUINTE DIN LUME , adica ( 95% din total populatie ) , acum ca o fi bine , ca o fi rau totusi SA AI CASA TA SI PROPRIETATEA TA IN CARE SA STAI SI SA STEA URMASII , URMASILOR TAI , ZIC EU " ca cetatean simplu , de la tara " CA " CORPORATIA COMUNISTA " a lasat " ceva pentru acest popor "cu toate " TARELE EI " ramane de vazut urmatorii , prin " MAREA RESETARE , FASCISTA , DEMOCRATICA , RELIGIOASA , TEHNICA , etc, etc , CE VA LASA PENTRU " URMASII , URMASILOR LOR "
Ultima oră

17:33

Shannen Doherty, starul din Beverly Hills, a murit la doar 53 de ani

17:32

Fotograful Evan Vucci, omul potrivit, la locul potrivit

16:10

Cei mai importanți ideri mondiali au exprimat solidaritate după tentativa de asasinare a lui Trump

16:01

Doi ani de la Experimentul Philadelphia: Atacul asupra lui Trump a deschis vraiște Porțile Iadului

15:59

Profitând de haosul din America, rușii au început să atace Ucraina cu bombe de trei tone

15:39

Rapperul Wiz Khalifa și-a aprins joint-ul în fața copiilor, la Costinești. VIDEO de la festivalul de drogăngeală Beach, Please!

15:31

De-a prinsa pe cocoțate cu ANI

15:25

OVIDIU PAPADIMA – o Flacără a „GÂNDIRII” românești

15:06

Adrian Onciu: Autorii morali ai tentativei de asasinat

14:15

Rusia, reacție tăioasă la tentativa de asasinat a lui Donald Trump: Mai bine ați finanța poliția americană cu banii pe care îi trimiteți în Ucraina

13:25

Zelenski se declară ”îngrozit” de atentatul împotriva lui Donald Trump

12:35

Conducerea Secret Service, chemată să dea explicații în Parlament după tentativa de asasinat asupra lui Trump

12:13

Un susținător al lui Trump spune că a avertizat Serviciile Secrete despre prezența unui bărbat înarmat cu câteva minute înainte de atac: ”De ce nu l-au scos de pe scenă?”

12:01

Biden condamnă tentativa de asasinat asupra lui Trump și îndeamnă la unitate

07:00

Mefistonescu