Irina Bazon: Adevăratul război este între Dumnezeu și diavol și se poartă pe tărâmul inimilor noastre

De Irina Bazon  /  

Ilustrație: Miguel Cabrera (spiritualdirection.com)

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Iată-ne la începutul Postului Mare, perioadă de pregătire sufletească pentru întâmpinarea Învierii Domnului, în care intrăm, însă, cu sufletele tulburate. Starea aproape continuă de panică în care am fost ținuti timp de doi ani pentru a accepta o dictatură biometrico-medicală în numele sănătății și „siguranței” - de parcă panica permanentă ne-ar putea face mai sănătoși sau ne-ar crea vreun sentiment de siguranță – ne-a slăbit și mai mult puterile sufletești, capacitatea de a ne păstra echilibrul interior și discernământul. 

Mai mult, strategia antagonizării, cultivarea unei mentalități de tip „ori/ori” (alb-negru) – fiind una dintre tehnicile esențiale ale propagandei  – ne-a adus într-un război unii împotriva celorlalți (vacciniști versus „anti-vacciniști”, oamenii cu mască versus cei care au optat să respire liber, oamenii „responsabili” versus protestatarii „iresponsabili” etc.), într-o perioadă în care unitatea și calmul, încurajarea, menținerea judecății raționale și a echilibrului emoțional erau mai necesare decât oricând. Însă tocmai acestea au fost stările cel mai puțin cultivate în pandemie.

Pe acest fond de psihoză colectivă, declanșată și întreținută mediatic, s-a făcut intrarea într-o nouă „pandemie”, menită să ne destabilizeze și mai mult psihic, emoțional, dar și material: cea a terorii războiului. Mașinăria mediatică a început să fie din nou activată la turații maxime, devenind un adevărat pericol pentru stabilitatea psihică și emoțională a populației expuse acesteia. Noianul de emoții negative, combinate cu provocarea la ură și dezbinare ne transformă, de fapt, în masa de manevră într-un război care nu e al nostru. 

Este firească și umană starea de îngrijorare, precum și cea de compasiune față de cei afectați de acest conflict condamnabil, însă la pacea pe care toți o dorim nu se poate ajunge prin dezbinare, prin ură, nici prin manipularea emoțiilor sau fake-news-uri, nici prin teroarea întreținută mediatic, care nu poate decât să ne întunece mințile și inimile.

Într-o carte de mare folos duhovnicesc, „Inima în marele post”, Sf. Nicolae Velimirovici scrie: „De aceea s-a zis: «Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzește-ți inima, căci din ea izvorăște viața.» Izvorăște viață dacă o păzești; iar, de nu o vei păzi, va izvorî toată urâciunea. Așadar, păzește și păstrează izvorul vieții din tine, ca să nu se tulbure. (…) Adu-ți aminte de înfricoșatele, dar adevăratele cuvinte al Mântuitorului tău despre inima pe care nu o călăuzește Dumnezeu și de toate cele ce se ies din această inimă.” 

Suntem liberi să-I dăruim Domnului inima noastră spre călăuzire, sau să ne-o predăm acestei culturi, cu totul necreștine, a fricii și a învrăjbirii, pe care ecranele și canalele media principale o propagă neîncetat, bombardându-ne simțurile și confiscându-ne emoțiile.

Inima ne-o călăuzim și ne-o strunim cu mintea, pe care trebuie să o păstrăm așa cum o avem de la Dumnezeu: limpede, trează, înțeleaptă și liberă – nu înrobită simțurilor sau emoțiilor. Într-un articol pe care l-am tradus mai demult despre metodele de creare a psihozei în masă, articol publicat inițial pe blogul – supus unei cenzuri dure – al medicului american Joseph Mercola, autorul scria: „«Menticidul» este un termen care înseamnă «uciderea minții» și constituie un mod de a controla masele prin uciderea sistematică a spiritului uman și a gândirii libere. (...) O societate este pregătită pentru menticid prin inocularea deliberată a fricii.” 

Neorânduiala din lumea noastră lăuntrică ne înrobește inima – care, astfel, devine o pradă ușoară a acestui torent de emoții fabricate mediatic – și aduce dezordine și în mintea noastră, care nu mai poate distinge între adevăr și minciună și care și-a pierdut ancora în Adevăr.

Atunci, inima nu ne mai poate fi călăuzită de Dumnezeu – călăuzire care nu poate avea loc decât printr-o minte curățată și eliberată din vâltoarea tuturor acestor iluzii și senzații inoculate mediatic, care ne fac să ne pierdem judecata rațională. Nu spun că toate canalele media contribuie la crearea de mase psihotice, însă, pentru a distinge, în tot acest haos, unde este adevărul, este nevoie de menținerea unei judecăți limpezi, a echilibrului sufletesc și a stăpânirii asupra propriilor emoții. Tot ceea ce ne face să ne pierdem această stăpânire de sine și judecată, tot ceea ce ne aruncă într-o extremă sau alta și în vâltoarea emoțiilor destabilizante mai degrabă ne îndepărtează de adevăr și ne creează o stare sufletească din care a fost alungat duhul iubirii și al liniștii, care trebuie să sălășluiască într-o inimă dispusă a fi călăuzită de Dumnezeu.

Noam Chomsky spunea mai demult că „anual se cheltuie sute de miliarde de dolari pentru a controla mințile oamenilor”. În acest mod „menticidul” devine un fenomen răspândit la nivel de mase. Acest fenomen duce nu numai la confiscarea emoțiilor noastre, dar și la uciderea gândirii libere, a gândirii critice, a conștiinței libertății și demnității și a curajului de a lupta pentru apărarea drepturilor și libertăților noastre. Astfel ni se confiscă puterea gândirii, iar oamenii nu mai au curajul de a gândi cu propria lor minte, fiindcă nu mai au libertate interioară. În acest mod se dezvoltă de fapt, cum avertiza Orwell, „crimăgânditul”

Devenim, fără să ne dăm seama, înțeleniți într-o „gândire unică”, inoculată treptat, prin metode subtile, și absorbiți într-o uniformizare totalitară, în care căutăm cu orice preț „scăparea” din fața atâtor pericole cu privire la care suntem avertizați prin acest bombardament informațional neîncetat.

Inconștient, este perceput drept un pericol însuși curajul de a gândi cu propria minte, de a-ți pune întrebări, de a avea o altă opinie față de viziunea unică acceptată și promovată autoritar prin canalele media principale, fiind interzise și excluse din dezbatere orice analiză sau argument în dezacord cu singura realitate care trebuie să existe – cea [re]definită de discursul unic. 

La aceasta autocenzură se ajunge, însă, prin menținerea noastră permanentă într-o stare de frică paralizantă. Pentru a ne recăpăta puterea gândirii, pentru a ne dezrobi inima de sub jugul emoțiilor răvășitoare și al urii dintre noi, cultivate mediatic, e necesar să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze înlăuntrul nostru. 

De asemenea, pentru vremurile pe care le traversăm, consider foarte necesară lectura acestor două cărți esențiale: „Războiul și Biblia” de Sf. Nicolae Velimirovici și „Tratat de dezinformare”, de Vladimir Volkoff.

Prima carte, „Războiul și Biblia”, ne arată că nu există nicio altă carte mai actuală despre război și despre cauzele lui decât Biblia. Războiul dintre noi și dintre popoare și starea de înrobire materială și sufletească a unui popor au cauze mult mai profunde, constând în înrobirea omului față de păcat, războiul omului împotriva lui Dumnezeu – care duce la războiul dintre noi și din inima noastră și la distrugerea comuniunii între membrii aceluiași popor și a bunei înțelegeri între popoare – și șubrezirea credinței (ceea ce are drept efect subjugarea noastră prin frică).

„Pacea fără Dumnezeu e leagănul războiului. … Misiunea Europei era să trăiască creștinește și să ajute fraților săi, popoarelor păgâne, să se ridice la Hristos. În loc de asta, Europa a căzut ea însăși în închinarea la idoli. (…) Robia exterioară a unui popor este simbolul înrobirii lui duhovnicești premergătoare. (…) Păcatul omului față de om apare că urmare a păcatului omului față de Dumnezeu. Războiul omului împotrivă omului apare ca urmare a războiului omului împotrivă lui Dumnezeu”, scrie Sf. Nicolae Velimirovici în cartea sa profetică.

Oare pacea propovăduită mult timp în Europa de către UE a fost o pace cu Dumnezeu sau cu excluderea Lui? Excluderea din Constituția UE a oricărei referiri la Dumnezeu și la tradiția creștină, pe care se întemeiază Europa, înlocuirea creștinismului cu libertinajul hedonist, cu ideologia neomarxistă, cu nihilismul, agnosticismul și ateismul și atacul tot mai fervent asupra valorilor creștine și asupra firescului sunt o dovadă a războiului dus împotriva lui Dumnezeu în această parte a lumii, care s-a renegat pe sine, ajungând într-o stare avansată de degradare morală. Asupra acestei situații cu totul îngrijorătoare avertiza, acum câțiva ani, un grup de intelectuali conservatori (profesori universitari, filosofi, scriitori, publiciști) din diferite țări europene, care au redactat împreună Declarația de la Paris

O „pace” instituită prin inculcarea în mentalul colectiv a anomaliilor ideologiei la modă a corectitudinii politice și prin impunerea gândirii unice totalitare este o pace falsă, din care a fost alungat cu totul Hristos și învățăturile Sale. Este „pacea” unui paradis terestru în care chiar Biblia ajunge să fie interzisă din cauza valorilor ei „inacceptabile”. 

În iunie 2021, Parlamentul European a adoptat raportul Matici, prin care avortul este considerat „drept fundamental al omului” și prin care se dorește impunerea ideologiei „transgenderismului” și a „educației sexuale complete” inclusiv pentru elevii din clasele primare. Raportul a fost adoptat cu 378 de voturi pentru, 255 împotrivă și 42 de abțineri.

Când noi trăim într-o astfel de „pace”, este ușor să ne lăsăm confiscați mintal și emoțional de forțe destructurante din exterior, este ușor să ne pierdem pe noi înșine, copleșiți de zgomotul informațional permanent, care învolburează societatea și lumea noastră lăuntrică. „Douăzeci de ani ne-am străduit să nu fim noi înșine, de aceea străinii ne-au învăluit cu întunericul lor”, avertiza tot Sf. Nicolae Velimirovici. Și tot acest mare sfânt sârb, care, în vremurile sale, a predicat în importante capitale ale lumii și a fost un mare erudit, îndemna: „Să nu-L batjocorim pe Împăratul, Domnul Dumnezeu, ca să nu căpătăm o pedeapsă mai mare, și poate, vai! fără de îndurare. (...) Să nu călcăm cele sfinte ale străbunilor noștri, ca să nu fim din nou striviți.”

Înțelegând că „pacea fără Dumnezeu e leagănul războiului”, trebuie să ne dorim acea adevărată pace, care vine atunci când reușim să ne recăpătăm puterea gândirii, stăpânirea asupra propriilor emoții și frici și când Îi dăruim Domnului inima noastră spre călăuzire, pentru a nu mai fi supusă duhului tulbure al acestei lumi.

Aceasta, fiindcă „Împărăția Cerurilor ține împărăția pământească” (Sf. Nicolae Velimirovici), iar fără Dumnezeu, pe care să Îl punem stăpân asupra împărăției noastre lăuntrice, în zadar căutăm pacea în noi și în lume. Cauzele războaielor „sunt în mâinile oamenilor, iar efectele, în mâinile lui Dumnezeu”.
 
Adevăratul război este între Dumnezeu și diavol și se poartă pe tărâmul inimilor noastre, sau, cum scria Dostoievski, „e lupta dintre diavol și Dumnezeu, sufletul omului fiind câmpul de bătaie…”. De aceea e nevoie acum, mai mult decât oricând, să petrecem mai mult în post și pocăință și să înmulțim rugăciunea pentru pacea adevărată pe care harul lui Dumnezeu să o coboare în inimile noastre și în lume, pentru luminarea conducătorilor și pentru ca iubirea și milostivirea lui Dumnezeu să atenueze legea păcatului și a răutății, care ne apasă și ne asuprește, și să îngăduie să mai existe această lume.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews

Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

Top 5 autori
ActiveNewsTV

GIORGIA MELONI: NU SUNTEM NUMERE! SUNTEM PERSOANE ȘI TREBUIE SĂ NE PĂSTRĂM IDENTITATEA! Mă cheamă Giorgia, sunt femeie, mamă, italiancă, creștină!

CONSIMȚĂMÂNT NEINFORMAT - DOCUMENTAR TRADUS ÎN ROMÂNĂ:

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (5)
 • Tat ala 17.03.2022 23:14
  “If you want to completely take over a planet the first thing that you have to do is take out the Alpha males”. : Max Spiers

  https://twitter.com/i/status/1504471060728606724
 • IC XC NI KA 18.03.2022 00:41
  A nu se înțelege că e vreun război hollywoodian care se dă între bine și rău ..Dumnezeu și diavol ..
  Dumnezeu îngăduie războiul nevăzut ..și (și văzut) .. Iisus Hristos deja a biruit! IC XC NI KA

  "Cine poarta razboi cu diavolul, tine pacea cu Dumnezeu."
  Sfântul Ioan Gura de Aur
 • Enya 18.03.2022 03:16
  #boicotRECENSAMANTilegal!

  Boicot BAZA DE DATE ILEGALA a N. O. M. mascata sub forma de recensamant!

  Au nevoie de toate informatiile despre viata noastra privata pentru a ne crea identitatea digitala (digital ID sau biometric ID)!

  Vaccinul + identitatea digitala + ciparea + creditul social = PECETEA LUI SATAN

  Corporatia Romania care NU are act de infiintare si cu care noi NU am semnat contract NU ne poate obliga sa participam la aceasta baza ilegala de date!

  #SaFimMaiDesteptiCaLaVaccinare!
 • Leonesse 18.03.2022 08:08
  E mai vizibil acum ,decât acum 10 ani. Apariția fiarei atrage după sine și adoratori. Deocamdată se numesc AI prophets ( Artificial Inteligence). Musiu Elon Musk e un fervent adorator și chiar numește AI God! Transumanismul e calea visată de AI prophets inspirat de fiară. https://joebot.substack.com/
  Oamenii sunt ademeniți pe calea transumanismului prin tot felul de promisiuni ( cip în creier, părți de corp apoi controlate de AI pentru cei care nu merg), o lume controlată total. Computerul cuantic e bucuria fiarei. Și nu vorbesc aici de ceva adiacent.. ci e chiar acea fiară de care menționează Apocalipsa după Ioan. Bineînțeles asta e cea mai noua parte a răului .
 • Romi 18.03.2022 08:58
  Este un titlu ispititor, Irina dragă. Din păcate, conține o mare eroare! Explicația e simplă: „Satana, conducătorul sau dictatorul diavolilor, nu este opusul lui Dumnezeu, ci al lui Mihail.” (C. S. Lewis, Treburi cerești – Lecturi zilnice, Editura Humanitas, 2005, vol. 2, p. 92)

Sprijină ActiveNews ca site-ul să poată continua mai departe lupta pentru ceea ce a avut mai scump poporul nostru peste veacuri: Țara, Credinţa şi Libertatea!

ActiveNews și noi, jurnaliștii lui, îl mărturisim pe Dumnezeu, pentru că-L iubim şi ne încredem în El. ActiveNews crede în România, în ceea ce am fost şi am putea fi ca popor.

ActiveNews este un site deținut în totalitate de acționari români. Dar de fapt ActiveNews este deţinut de fiecare cititor.

Dacă crezi în ceea ce credem și noi, sprijină ActiveNews ca acesta să poată lupta in continuare, pentru Adevăr, pentru România!

Susține ActiveNews


Ultima oră

22:30

CAZUL VISARION ALEXA - FIUL MASS MEDIA. Biserica are nevoie de duhovnici și rugători nu de vedete

21:39

Un studiu Oxford confirmă: decese din cauza miocarditei induse de vaccin

20:42

Cazul Visarion Alexa - Între duhul lumii și Duhul lui Dumnezeu

19:35

„Copiilor și nepoților să nu le fie rușine să se numească români”. Execuția învățătorului Ion Pridon din Făgăraș, erou al Rezistenței Armate Anticomuniste - 70 de ani - 27 septembrie 1952

18:36

Un imunolog european de top, expert în vaccinuri, crede că boosterul Covid-19 i-a accelerat dezvoltarea cancerului. STUDIU

18:00

Dacă folosim mașina de spălat noaptea salvăm Europa de Putin? „Mi-a fost foarte rușine pentru că nu am pus, real, umărul la binele comun și la a depăși acest obstacol cu care toți europenii se confruntă.” DILEMELE INFLUENȚĂRILOR

17:10

Marele protopsalt al Catedralei Patriarhale Mihail Bucă la aniversare. ÎNTRU MULȚI ANI!

16:34

Tucker Carlson: În Italia a fost o Revoluție Pașnică. S-ar putea ca în alte țări să fie Insurecții adevărate

15:40

Sabotaj, sau accident? Conducta Nord Stream 2, afectată de o scurgere de gaze în Marea Baltică. FOTO

14:40

Un medic anestezist din SUA a otrăvit săculeții de perfuzie mai multor pacienți. Un doctor a decedat, iar alți 11 pacienți se află în stare gravă. Tribunalul l-ar putea condamna la moarte

13:46

Romania se opune la Bruxelles reducerii efectivelor de vaci pentru a micșora emisiile. Petre Daea pune punctul pe ”i”: Nu suntem de acord cu o reducere atât de drastică

13:00

Combinatul chimic Chimcomplex concediază 400 de angajați ca urmare a creșterii alarmante a prețurilor la energie electrică și gaze naturale

12:30

Vladimir Putin ar putea anunța vineri anexarea la Rusia a teritoriilor ocupate din Ucraina. Astăzi este ultima zi a referendumurilor

11:45

Economistul Mircea Coșea, avertisment sumbru, pe fondul crizei din energie: Se vor închide firme, românii vor deveni șomeri! Este posibil chiar și un lockdown

11:00

Patronul B1TV aruncă bomba: Michael Schmidt, prietenul cel mai apropiat al președintelui Iohannis, e un șantajist filat de Interpol