Av. Gheorghe Piperea: Comunitatea și ”știinta” oficială

De Av. Gheorghe Piperea  /  

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


În urmă cu mai mult de un an de zile, am cerut Agenției Române a Medicamentului să îmi prezinte dovezi că vaccinurile pentru „imunizarea” contra agentului patogen al pandemiei planificate din anii 2020-2022 au fost în mod legal și legitim puse pe piață în România.

Într-o prima fază, atât Agenția, cât și Ministerul Sănătății, mi-au răspuns în dispreț și derâdere, trimitându-mă la o sumedenie de acte, decizii, linkuri și povești obscure și prolixe în „bruxeleză”, adică nu mi-au răspuns. 

Am făcut acțiune în instanță, care a fost admisă astă vară, în august, și care a conținut obligarea Agenției la a-mi oferi răspunsuri clare la întrebările justificate și precise puse de mine. 

Agenția mi-a răspuns cam în același stil, tot cu trimiteri la nenumărate linkuri ale UE (mă întreb ce ar face baba Veta sau moș Vasile în astfel de cazuri, că n-au internet și nici nu vorbesc „bruxeleza”…). 

De data asta, scrisoarea conține niște adevăruri neintenționat spuse… Ori lăsate să se scurgă cu pipeta către public, așa cum stă bine unei „autorități” care ține de nu se poate la credibilitatea sa. 

Aveți mai jos aceste segmente de adevăr, așa cum le văd eu. 

1. Agenția a fost obligată să accepte că există un art. 704 alin.1 din Legea reformei în domeniul sănătății nr.95/2006 potrivit căreia un medicament nu poate fi pus pe piață în lipsa unei autorizații emise de Agenție (procedura națională) sau conform procedurii „centralizate” (la nivel UE). 

Așadar, vaccinul este un medicament. 

De asemenea, este nevoie de o autorizație prealabilă, obținută potrivit legii/regulamentelor europene.   
Procedura națională NU a fost urmată. Scrie foarte clar în scrisoare. 

Potrivit Agenției, totuși, a fost urmată procedura centralizată (europeană). Această afirmație a Agenției este un fals în acte publice – veți vedea imediat de ce. 

2. În primul rând, chiar dacă procedura „centralizată” s-ar fi desfășurat complet, corect și în conformitate cu legea europeană la nivel european (și NU s-a desfășurat), ea nu s-a derulat complet și nici corect la nivel national, de stat membru.        

Este adevărat că, în genere, regulamentele europene au efecte directe în dreptul intern, dar unele dintre aceste efecte sunt amânate sau conditionate de unele proceduri legale sau administrative interne. 

Potrivit art. 1, paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr.726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (regulament care privește stabilirea procedurilor comunitare de autorizare și supraveghere a medicamentelor de uz uman și veterinar și instituirea Agenției Europene pentru Medicamente): 

„dispozițiile prezentului regulament nu afectează competențele autorităților statelor membre de stabilire a prețurilor medicamentelor sau de includere a acestora în domeniul de aplicare al sistemului național de sănătate sau în sistemele de asigurări sociale pe baza condițiilor sanitare, economice și sociale. Statele membre au în special libertatea de a alege, din datele care figurează în autorizația de introducere pe piață, acele indicații terapeutice și dimensiuni ale ambalajelor care vor fi acoperite de organismele lor de asigurări sociale”.

Din acest text rezultă că România avea dreptul să decidă modul în care se stabilesc prețul, operațiunile de etichetare și indicațiile terapeutice ale medicamentelor autorizate „centralizat”. 

De fapt, e mai mult decât atât: din perspectiva sistemului de asigurări publice de sănătate și a programelor naționale de sănătate, niciun medicament nu poate intra în circulație fără a fi introdus în aceste sisteme naționale. În lipsa unor astfel de proceduri trebuie decis că circulația economică și juridică a acelor medicamente este total în afara cadrului financiar și de asigurare socială. Pur și simplu, acele medicamente nu puteau fi finanțate, compensate sau administrate gratuit populației, că nu era legal. 

Cu toate acestea, s-au cheltuit ilegal miliarde de euro pe aceste medicamente presupus eficiente în lupta contra plandemiei. 

Curtea de Conturi a României ar trebui să intervină de urgență și să constate această ilegalitate! Mai mult chiar, ar trebui ca această instituție (sau o instanță, sau Parchetul general) să dispună de urgență suspendarea executării contractelor „centralizate” prin intermediul cărora Comisia Europeană ne-a burdușit cu zeci de milioane de doze inutile/expirate de vakseen, pe prețuri care frizează miliardul de euro!     

3. Potrivit art. 4 alin. 1-2 din Regulamentul precitat, „cererile de autorizație de introducere pe piață menționate la articolul 3 sunt înaintate Agenției; Comunitatea acordă și supraveghează autorizațiile de introducere pe piață a medicamentelor de uz uman în conformitate cu titlul II”.

Nicăieri în Regulament nu ne este oferită o definiție a acestei „Comunități”.  

Ce/cine este Comunitatea? Vreo comunitate științifică obscură, non-identificabilă? Comunitatea Europeană însăși? 

Se confundă, oare, această „comunitate” cu Comisia Europeană? 

Cert este că, așa cum rezultă atât din scrisoarea oficială a Agenției Române a Medicamentului, cât și din autorizațiile oficiale de care beneficiază producătorii de vaccinuri, emitentul acestora este chiar Comisia Europeană, iar nu Autoritatea Europeană Medicamentelor (care are personalitate juridică)…

Personal nu am reușit să descopăr acea dispoziție care să confere o asemenea competență Comisiei Europene, în detrimentul Autorității (care are și un Comitet științific responsabil cu întocmirea avizului prealabil autorizației). 
În afară de uzurparea de către Comisia Europeană a unor competențe exclusive ale statelor membreu UE, cu încălcarea evidentă a principiului subsidiarității (chestiune despre care am mai scris anul acesta), este evident că nimic din ceea ce ni s-a spus referitor la „știință”, la informații oficiale, credibile, la monitorizări, testări minuțioase și alte bla bla – uri de feisbuc, bune de prostit populația și de încurajat idioții utili ai plandemiei, nu a fost adevărat. 
Nu a fost știință, a fost politică, a fost ideologie, a fost goană cinică după bani. 

De alttfel, acest aspect a fost relatat acum 3 săptămâni de Curtea Europeană de Conturi – confor raportului oficial, comitetul științific al Autorității Europene a Medicamentelor nu a deliberat în condiții legale de cvorum și majoritate (au participat la „discuții” doar trei șefi, foarte ideologizați și aflați în conflicte de interese cu producătorii de medicamente), „deliberările” fiind făcute pe … oațap. Nicio precauție, nicio garanție, doar frica de boala mileniului, alimentată febril de lacomia cinică a producătorilor solicitanți ai autorizației. 

Ce s-a întâmplat cu acest raport dens, de peste 60 de pagini? A fost omis cu desăvârșire, iar acum a fost deja uitat, pentru că onor Comisia Europeană e ocupată cu finanțarea războaielor și cu sărăcirea și înfometarea populației și nu se cade să fie deranjată cu asemenea amănunte …      

4. Potrivit art. 2 paragr 2 din sus-amintitul regulament, 

„titularul unei autorizații de introducere pe piață a medicamentelor care intră sub incidența prezentului regulament trebuie să fie stabilit în Comunitate (notă – trebuie să aibă sediul real în UE). Titularul răspunde de introducerea pe piață a respectivelor medicamente, indiferent dacă acționează el însuși sau prin intermediul uneia sau mai multor persoane desemnate în acest scop”.

Probabil de aceea autorizația condiționată din 21 decembrie 2020, emisă de Comisia Europeană sub nr. (2020) 9598 a fost acordată BionTech, companie germană, deși vakseenul este produs și comercializat de Pfizer. 

Reamintesc încă un lucru grav întâmplat vara asta, dar uitat sub efectul panicii cauzate de „amenințarea nulceară” - Moderna a declanșat un litigiu în care pretinde că Pfizer i-a încălcat proprietatea intelectuală referitoare la formula și componentele vakseenului … 

Or, potrivit art. 82 alin.1 din același regulament, „unul și același medicament nu poate face decât obiectul unei singure autorizații acordate unui solicitant”.

Deci, dacă cele două vaccinuri sunt unul copiat după altul, înseamnă că o autorizație este în plus și că este acordată în baza unui fals. Acordată în urma unei „ședințe” pe oațap, restrânsă la trei „inițiați”, bine unși cu bani din sponsorizări de la producătorii vaccinului… 

5. Potrivit art. 6 alin.3 din regulament, avizul științific se emite în maxim 210 zile de la data depunerii cererii de autorizare, dar nu mai devreme de 80 de zile. Această perioada minimală de verificare dpdv științific a cererii de autorizare poate fi doar prelungită, iar nu prescurtată. 

Autorizația este condiționată în cazul vakseenurilor plandemice – la fiecare un an trebuie cerută prelungirea, care nu se acordă (legal) doar în baza testelor pe 8 șoareci (în fapt, așa s-a întâmplat recent, în august).  

6. Potrivit art. 15 din regulament, „acordarea autorizației nu afectează răspunderea civilă sau penală a producătorului sau a titularului autorizației de introducere pe piață în temeiul dreptului intern aplicabil în statele membre”.

De aici, caracterul total nefondat al „argumentului” că producătorii vaccinului și-ar fi negociat imunitatea. Un contract nu poate încălca normele imperative din lege și nici nu le poate modifica sau înlătura de la aplicare. Doar nu suntem în junglă…

7. Doar cu titlu de curiozitate științifică… 

Principiul (33) din Preambulul Regulamentului spune că așteptările legitime ale pacienților și progresul științific și terapeutic ar putea necesita proceduri rapide de evaluare rezervate medicamentelor de interes terapeutic major, precum și proceduri de obținere a autorizațiilor temporare, dar acestea se emit sub rezerva unor condiții care se revizuiesc anual.

Principiul (36), la rândul său, spune că medicamentele care conțin sau constau în organisme modificate genetic pot conduce la apariția unor riscuri ecologice, motiv pentru care trebuie ținut cont și de reglementările referitoare la diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic… 

Oare s-o fi ținut cont de aceste reglementări în cazul celor doua vaccinuri cu manipulare genetică? 

Văzând cam cum s-a derulat pe oațap a „ședinței” comitetului științific de aviz, mă îndoiesc … 
Donează pentru ActiveNews!

ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.

Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.

ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.

De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
Sau direct în conturile Media Root de la Banca Transilvania:
RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei)
RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook
ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews


Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

ActiveNews România. Caută pagina noastră și pe Telegram.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Top 5 autori
VideoNews

Părintele Arsenie Papacioc alături de IPS Teodosie, în 2004: Eu am militat pentru Mitropolia Tomisului!

Cine plătește pentru milioanele de decese provocate de vaccinurile Covid?

Prof. Constantin Barbu la ActiveNews și Starea de Libertate: Mitropolia Tomisului - Războiul și pacea documentelor

VIDEO: Marea Resetare contra BOR. Cum lovește România, Ortodoxia și păstorii ei, cu Ținta Teodosie. Emisiunea ActiveNews - Starea de Libertate cu Adrian Pătrușcă, Victor Roncea și Pompiliu Diplan:

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (3)
 • GITTA 11.10.2022 20:42
  Sunteti "LUMINA JURIDICA" a noastra!Clara,constanta,curata,concentrata!... care incalzeste si trezeste!
 • aj 11.10.2022 22:23
  Cu scuzele de rigoare,asa,si?
 • GITTA 12.10.2022 09:58
  Si,se mai face lumina.
  Declaratie HALUCINANTA si PENALA a reprezentantului Pfizer,J.Small in PARLAMENTUL EUROPEAN la audierea COVID.
  "Vaccinul" Pfizer NU A FOST TESTAT NICIODATA LA STOPAREA TRANSMITERII VIRUSULUI!..inainte de punerea pe piata.
  Ori,la temelia politicii sanitare au stat invariabil afirmatiile,indemnurile,impunerile autoritatilor :
  "Vaccineaza-te!Vaccinarea nu o faci doar pentru tine ci,ca sa ii protejezi pe toti"
  "Vaccinarea o faci pentru intreaga societate!"
  "Daca nu te vaccinezi esti antisocial!"
  Asta au spus si au impus autoritatile politice si sanitare!
  Astazi,tot ce au spus se dovedeste fals.In audierea COVID din P.E.,unul dintre directorii Pfizer a admis ca la vremea introducerii pe piata a "vaccinului",acesta NU A FOST TESTAT NICIODATA la STOPAREA TRANSMITERII VIRUSULUI.
  Aceasta afirmatie ANULEAZA INTREAGA BAZA LEGALA pentru PASAPOARTELE COVID si care a dus la o MASIVA DISCRIMINARE INSTITUTIONALA pe masura ce oamenii au pierdut accesul la parti esentiale ale societatii.Este SOCANT si CRIMINAL!"- ROB ROOS,MEP Olanda
  Intrebarea scurta,clara si la obiect a D-lui ROB ROOS adresata duamnei J.Small reprezentant Pfizer si raspunsul acesteia se poate vedea aici:https://www.bitchute.com/video/PmB9VkeE7lXx/
 1. ”Noaptea, ca hoții!” Primăria Municipiului Iași a instalat o ”Hidră” jignitoare în fața Grupului Statuar al Voievozilor. ACTUALIZARE: Curatoare ”operei” este Ioana Ciocan, cea cu blasfemia de la ART SAFARI - FOTO/VIDEO

 2. Șoc și groază pe culoarele puterii globaliste: Dan Puric președinte!

 3. Scrisoarea lui Dan Puric către conducătorii României de azi

 4. Pericolul Iohannis: Tornada Ucraineană amenință să înghită România

 5. Omenirea a fost deja infectată cu nanotehnologie de supraveghere de ultimă oră? Dr. Ana-Maria Mihalcea: Vaccinații Covid emit o strălucire fluorescentă, vizibilă sub o lumină UV - Luciferaza și fenomenul Ochiul lui Horus - VIDEO

 6. Breaking News: CANDIDEAZĂ LA PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI! Dan Puric - Gladiatorul Președinte - ridică mănușa și intră în cușca cu lei de la Antena 3, azi, la orele 21.45. Va candida sau nu va candida? - aceasta este marea întrebare. VIDEO ÎN DIRECT

 7. Franța: Opoziția față de “vaccinurile” ARNm, infracțiune care ar putea fi pedepsită cu până la 3 ani închisoare și 45.000 de euro amendă - Fascism medical în ascensiune

 8. Jacob Rothschild, descendent al familiei de bancheri Rothschild, a murit la vârsta de 87 de ani – asocierea acestuia cu sataniști? - FOTO

 9. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a murit la doar 46 de ani. "Vaccinarea reprezintă încă un pas spre revenirea la normalitate"

 10. Instanța și ActiveNews spulberă MAE în scandalul Canalului Bâstroe declanșat exact acum un an. Tribunalul București obligă Ministerul Afacerilor Externe să ne spună cine a semnat pentru Afacerea Bâstroe. Adică CINE A TRĂDAT - DOCUMENT

Ultima oră

11:35

Pauză de șase săptămâni în războiul din Gaza. Biden a făcut anunțul

11:17

Ion Cristoiu: Piedone - otrava lui Marcel Ciolacu pentru Gabriela Firea

10:27

Doliu în lumea televiziunii! A murit cunoscutul jurnalist Horia Enesel

09:58

Un fotbalist din Sibiu a murit la doar 40 de ani, după un cancer diagnosticat vara trecută

09:03

Fermierii din UE, front comun împotriva Ucrainei

08:45

Macron nu exclude trimiterea de trupe NATO în Ucraina: ”Vom face tot ce este necesar pentru a ne asigura că Rusia nu poate câștiga”

07:00

Marele Duhovnic al Ortodoxiei de la Marea Neagră, categoric pentru Mitropolia Tomisului. Părintele Arsenie Papacioc alături de IPS Teodosie: Eu am militat pentru Mitropolie! Înaltpreasfințite, Dobrogea și Sf. Andrei vă așteaptă de 2000 de ani! VIDEO 2004

06:30

27 februarie: Sfinții Cuvioși Mărturisitori Procopie și Talaleu

23:10

Părintele Ioan Istrati: Cum se naște un izvor

22:21

Morți subite în ultimele zile în rândul unor persoane tinere din România – tănăr de 25 de ani, sănătos - infarct miocardic; decese cauzate de cancer: pancreas diagnosticat înaintea Crăciunului; cancer mamar diagnosticat în vara 2022; și alte cazuri

22:00

Monahul Filotheu, mărturie despre Părintele Marcu Dumitru de la Sihăstria – Mărturisitorul lui Hristos (+26 Februarie 1999). Declarație în fața Securității, la Aiud: ”Adevărata libertate ne-o dă Dumnezeu, adică eliberarea din păcat”

21:33

Prof. Constantin Barbu: Erudiții Patriarhiei plagiază și falsifică Istoria Ortodoxiei doar pentru a contesta reactivarea Mitropoliei Tomisului. Patriarhul știe? Mitropolitul Marcus al Tomisului a participat la primul Sinod de la Niceea din anul 325 (III)

20:59

Chatbotul Google Gemini AI, întrebat de un utilizator, a dat răspunsuri halucinante: “comunismul nu trebuie judecat printr-o lentilă negativă”, “a spune că toți pedofilii sunt răi este greșit” - VIDEO

20:30

26 februarie 1950: Prima victimă a Experimentului Pitești. In Memoriam Academician Radu Ciuceanu: Cum a fost asasinat bestial studentul ”cu față de copil”, Corneliu Niță

20:00

ADEVĂRATA BIOGRAFIE A AGENTULUI BOLȘEVIC MIHAI ȘORA: Documente CC al PCR, CNSAS, DSS, CIE, DIE, SIE, MAE, MEN