Av. Elena Radu, solicitare către Comisia parlamentară de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României: FACEȚI PUBLICE CONTRACTELE!

De Av. Elena Radu  /  

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Către

            Comisia parlamentară de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României

            În atenția membrilor Comisiei 

Subscrisa Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, asociație fără scop patrimonial,  non-guvernamentală, cu sediul în București, str. Matei Voievod, nr. 27, sector 2, înregistrată în Registrul Special sub nr. 28/23.03.2021, CUI: 44037400, e-mail: asociatiaCASD@gmail.com, tel: 0743120002, reprezentată legal de Elena Radu, în calitate de președinte,

Vă transmitem prezenta

INFORMARE

cu privire la încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor români ca urmare a refuzului de a le fi aduse la cunoștință contractele de achiziție a vaccinurilor anti-covid 19, încheiate în timpul stării de alertă pe teritoriul României, atât de Comisia Europeana (APA), cât și de Ministerul Sănătății în numele Statului Român

ȘI

SOLICITARE

de a face publice aceste contracte pentru ca cetățenilor români să le fie respectate drepturile garantate de Constituția României, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene


            În acest sens, vă informăm că în mediul public au fost numeroase discuții care au creat rumoare în rândul societății referitoare la:

- achiziția numărului exorbitant de doze de vaccin împotriva Covid-19 de către România,

- sumele considerabile achitate pentru aceste doze de către Ministerul Sănătății în numele Statului Român,

- numărul efectelor adverse ale vaccinurilor împotriva Covid-19 raportate.

            Cu toate acestea, până în prezent, atât Comisia Europeană (care a încheiat acorduri prealabile de achiziție -"APA"- la nivelul UE cu producătorii de vaccinuri împotriva Covid-19), cât și Ministerul Sănătății (care a încheiat în numele Statului Român contracte de achiziție doze de vaccinuri împotriva Covid-19)  refuză să facă publice contractele pe care le-au încheiat cu producătorii de vaccinuri împotriva COVID-19, invocând o pretinsă confidențialitate care este lipsită de temei legal.

Aceste refuzuri afectează drepturile cetățenilor români și, totodată, mențin o stare de incertitudine și controverse în rândul cetățenilor, pentru motivele pe care le vom prezenta în continuare.

I.                   Procedura de achiziție a vaccinurilor împotriva Covid-19

La data de 18.06.2020, Comisia Europeană a emis DeciziaC(2020) 4192 final de aprobare a acordului cu statele membre privind achiziționarea de vaccinuri Covid-19 în numele statelor membre și procedurile aferente

Potrivit acestei decizii:

1)     Invocând posibilitatea de a acorda sprijin de urgență sub formă de achiziții publice în numele statelor membre, pe baza unui acord între Comisie și statele membre, Comisia Europeană s-a oferit să desfășoare o procedură centrală unică de achiziții publice în numele tuturor statelor membre, în vederea semnării de acorduri prealabile de achiziție ("APA") la nivelul UE cu producătorii de vaccinuri.

Aceste APA-uri urmau să includă o finanțare anticipată din partea UE pentru a reduce riscul pentru producătorii de vaccinuri a unor investiții esențialeîn vederea creșterii vitezei și a dimensiunii producției de vaccinuri de succes împotriva Covid-19 ("Instrumentul pentru vaccinuri"), în schimbul oferirii statelor membre participante a dreptului sau, în anumite circumstanțe, a obligației  de a cumpăra un număr specific de doze de vaccin într-un anumit interval de timp și la un anumit preț.

În acest sens, a fost negociat între statele membre participante și Comisia Europeană unacord  prin care s-au stabilit modalitățile practice ale procedurii de achiziții publice care va fi desfășurată de Comisie, precum și angajamentele reciproce ale părților în temeiul acestui acord.

Acordul astfel negociat a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2020) 4192 final.

2)     Prevederile acordului semnat între Comisia Europeană și statele membre participante prevede:

a)     Statele membre participante au mandatat Comisia Europeană să încheie în numele lor acorduri prealabile de achiziție ("APA") cu producătorii de vaccinuri în vederea achiziționării de vaccinuri pentru combaterea pandemiei COVID 19 la nivelul Uniunii;

b)    Dozele de vaccin se achiziționează de către statele membre participante (nu de Comisia Europeană) de la producători,  pe baza APA-urilor încheiate de Comisia Europeană;

c)     toate politicile de vaccinare relevante rămân de competența statelor membre participante (observație: nu în competența Comisiei Europene sau a producătorilor de vaccinuri);

d)    Comisia Europeană poate să încheie două tipuri de APA:

i)       Unul care conține  dreptul statelor membreparticipante de a achiziționa doze de vaccin, utilizarea unui astfel de drept se realizează prin încheierea de contracte între statele membre participante și producătorii de vaccinuri. Niciun stat membru participant nu este obligat să încheie un astfel de contract pe baza APA;

ii)    unul care conține obligația de a achiziționadoze de vaccin  de către statelor membre participante.

În cazul în care Comisia intenționează să încheie un asemenea APA, procedura este următoarea:

a.     Comisia Europeană informeazăstatele membre participante cu privire la această intenție și la condițiile detaliate;

b.     În cazul în care un stat membru participant nu este de acord cu încheierea unui APA care conține obligația de a achiziționa doze de vaccin sau cu termenii acestuia, acesta are dreptul de a se retrage prin notificarea explicită a Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care Comisia a comunicat intenția sa de a încheia un astfel de APA;

c.      Statele membre care nu renunță în termenul de 5 zile lucrătoare: se consideră că au autorizat Comisia să negocieze și să încheie APAcu producătorul de vaccinuri în numele și pe seama lor (practic este vorba de un acord tacit)

d.     Odată încheiat de către Comisia Europeană un astfel de APA, termenii acestui APA sunt obligatorii pentru statele membre care nu și-au exercitat dreptul de retragere.

e)     În privința responsabilității și răspunderii:

-                    Acordul încheiat între Comisia Europeană și statele membre participante reglementează numai împărțirea răspunderii potențiale și a despăgubirilor între Comisie și statele membre participante;

-                    Acordul nu reglementează măsura în care sau condițiile în care răspunderea potențială a producătorului de vaccinuri putea fi preluată sau despăgubită în cadrul APA-urilor.

-                    Comisia este exclusivresponsabilă pentru procesul de achiziții publice și pentru încheierea APA-urilor, inclusiv pentru orice răspundere care decurge din desfășurarea negocierilor.

-                    Statele membre participante care achiziționează un vaccin sunt responsabile pentru implementarea și utilizarea vaccinurilor în cadrul strategiilor lor naționale de vaccinare și își asumă orice răspundere asociată cu o astfel de utilizare și implementare. Această obligație se extinde și include orice despăgubire a producătorilor de vaccinuri, în conformitate cu termenii și condițiile APA-ului relevant, pentru răspunderea legată de utilizarea și implementarea vaccinurilor, care în mod normal revine producătorului respectiv.

f)      Structura și scopul achiziției publice: Lucrul la un vaccin COVID-19 reprezintă o provocare din mai multe motive: calendarul scurt de dezvoltare, costurile inițiale mari pentru producători, rata mare de eșecuri în timpul studiilor clinice. Dacă producătorii de vaccinuri urmează practica lor obișnuităde a face investiții în capacitatea de producție doar atunci când sunt siguri de un produs viabil, acest lucru va duce la timpi de așteptare considerabil mai lungi pentru un vaccin. Investițiile trebuie făcute acum, pentru a se asigura că vaccinurile sunt produse la scara necesară cât mai devreme posibil.

g)     Proces și guvernanță

Pentru a gestiona achizițiile publice în mod centralizat și eficient, Comisia Europeană va înființa un comitet director pentru acest proces, în conformitate cu articolul 6 din prezentul acord. Acesta va fi coprezidat de Comisia Europeană și de un stat membru participant cu experiență în domeniul negocierilor și al capacităților de producție de vaccinuri. Comitetul director va include funcționari de rang înalt din toate statele membre participante pentru a oferi asistență și îndrumare pe tot parcursul procesului de evaluare.

h)    În vederea respectării normelor aplicabile, toți membrii comitetului director și ai echipei comune de negociere vor obține statutul de experți asociați la procesul de achiziții publice, astfel cum se prevede în Regulamentul financiar. Având în vedere accesul lor la informații comerciale extrem de sensibile, toți acești membri vor trebui să semneze acorduri stricte de confidențialitateși de evitare a conflictului de interese.

i)       Acorduri de achiziție în avans și condiții

Pentru a încheia APA, echipa comună de negociere va negocia pachete de finanțare cu producătorii individuali de vaccinuri în schimbul dreptului de a cumpăra un număr specific de doze de vaccin într-un anumit interval de timp și la un anumit preț.

După cum se subliniază în prezentul acord, Comisia Europeană are, de asemenea, posibilitatea de a încheia APA-uri care să includă obligația de a achiziționa vaccinul în cazul în care acesta devine disponibil, în cazul în care condițiile (în special prețul) din aceste APA-uri justifică acest lucru și în conformitate cu condițiile din prezentul acord. În cazul în care, în acest caz, este dificil de făcut distincția între plățile inițiale și prețul de achiziție, Comisia va participa la costul total legat de achiziționarea vaccinului, dar în orice caz nu va contribui cu mai mult de 50% din costul total.

j)       Scopul negocierii este de a încheia APA-uri cu companii individuale în cele mai bune condiții posibile. Aceste APA-uri ar trebui să precizeze detalii cu privire la:

i)                   plățile care urmează să fie efectuate, cum ar fi sumele de plată, calendarele de plată, tipul de plăți solicitate și utilizarea acestor plăți în legătură cu investițiile de reducere a riscurilor, finanțarea studiilor clinice, asigurarea capitalului de lucru și creșterea capacității de producție;

ii)                 Detalii de livrare a vaccinului, în cazul în care vaccinul are succes, cum ar fiprețul pe persoană imunizată (sau, alternativ, numărul de doze necesare pentru fiecare persoană imunizată și prețul pe doză), cantitatea de doze care urmează să fie livrate și calendarul de livrare după aprobare; și

iii)               Orice alte condiții relevante, cum ar fi capacitatea de producție construită sau utilizată în UE sau acordurile de răspundere.

k)     Acordurile de parteneriat public-privat vor conține dispoziții care să clarifice legislația aplicabilă atât în cazul acordurilor de parteneriat public-privat și al comenzilor de achiziție rezultate, cât și în cazul instanțelor competente. Statele membre participante sunt de acord că fiecare APA negociat de Comisie în numele lor cu un producător de vaccinuri va avea aceeași legislație aplicabilă pentru toate statele membre participante și că instanțele care corespund legislației aplicabile vor fi competente să judece litigiile care decurg din respectivul APA.

II.                 Necesitatea publicării atât a Contractelor încheiate de Comisia Europeană cu producătorii de vaccinuri (APA), cât și a Contractelor încheiate de România cu producătorii de vaccinuri în baza APA

2.1.Având în vedere că dozele de vaccin au fost achiziționate din fonduri publice, atât ale Uniunii Europene (dar nu au depășit 50% din costul total sumele cu care a contribuit Comisia Europeană, potrivit Acordului), cât și din fondurile publice ale bugetului de stat al României (Ministerul Sănătății plătind furnizorilor de vaccinuri împotriva Covid-19 suma de 842.609.852,25 lei, circa 168.522.000 euro, până la data de 25.03.2022) accesul la aceste contracte contribuie la transparență în gestionarea afacerilor publice, cât și în chestiuni de interes pentru societate în general și permite astfel participarea întregii societăți la guvernanța publică. 

Menționăm că ulterior datei de 25.03.2022, Ministerul Sănătății nu a mai postat pe pagina sa, la rubrica ”execuție bugetara” plățile pe care le-a efectuat[1], refuzând să mai aducă la cunoștința cetățenilor aceste plăți.

Cu toate că așa cum reiese din Acordul aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2020) 4192 final nu a fost mandatată Comisia Europeană de către statele membre participante să încheie acordurile APA în mod ”confidențial”, aceasta, de la sine putere, a făcut mențiunea pe acordurile APA pe care le-a încheiat că sunt ”confidențiale”. Or, din Acordul aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2020) 4192 final se poate observa că acesta prevede o singură obligație de confidențialitate în sarcina membrilor comitetului director și ai echipei comune de negociere, nefiind mandatată Comisia Europeană să încheie acorduri confidențiale.

În continuare, Ministerul Sănătății care a încheiat în numele Statului Român contracte de achiziție de vaccinuri cu producătorii de vaccinuri împotriva Covid-19 (aspect menționat și preambuluri OUG nr. 49/2021 și în Nota de fundamentare a acesteia) în baza APA-urilor încheiate de Comisia Europeană, prevalându-se de faptul că în mod abuziv Comisia Europeană a trecut mențiunea ”confidențial” pe acordurile APA, refuză să facă publice contractele pe care le-a încheiat în numele Statului Român.

Se poate observa astfel o lipsă de transparență în gestionarea afacerilor publice și la modalitatea de cheltuire a banului public, atât la nivel european, cât și la nivel național, în condițiile în care cetățenii sunt obligați să plătească impozite și taxe pentru formarea bugetului de stat național și, implicit, cel european.

Refuzul publicării acestor contracte, interzicând accesul cetățenilor și organizațiile non-guvernamentale la informații, le interzice acestora și dreptul la libertatea de exprimare, deoarece nu își pot exprima opinia cu privire la aceste contracte și clauzele lor[2].

Curtea de Conturi Europeană a întocmit în anul 2022 un Raport special privind ”Achiziționarea de vaccinuri împotriva Covid-19 de către UE” în care nu a prevăzut sancțiuni cu privire la modalitatea de negociere și încheiere a acordurilor APA de către Comisia Europeană, în conținutul căruia Curtea de Conturi Europeană a arătat că a constatat numeroase deficiențe, dar s-a limitat la a primi argumentele Comisiei Europene privind caracterul urgent al negocierilor și importanța evitării scurgerilor de informații.

Având în vedere numeroasele deficiențe pe care le-a constatat Curtea de Conturi Europeană, cu atât mai mult se impune ca acordurile APA încheiate de Comisia Europeană să fie făcute publice pentru ca cetățenii și ONG-urile să și poată exprima opinia cu privire la aceste acorduri, pentru a le fi respectat dreptul la libertatea de exprimare și de informare garantat de art. 11 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Constituția României.

Totodată, pentru respectarea aceluiași drept al cetățenilor este necesar să fie făcute publice și contractele încheiate de Ministerul Sănătății în numele Statului Român, cu atât mai mult cu cât potrivit Acordului:

-  Comisia Europeană a fost mandatată numai să negocieze prețul dozelor, nu și numărul (cantitatea dozelor);

-  numărul dozelor achiziționate nu au fost impuse de Comisia Europeană (cum în mod nereal au lansat în mediul public reprezentanții Statului Român), România având opțiunea să își exercite dreptul de renunțare, în termen de 5 zile lucrătoare (în cazul în care Comisia Europeană intenționa să încheie un APA care conținea obligația de a achiziționa doze de vaccin).

2.2. Vaccinurile împotriva Covid-19 au generat numeroase controverse, atât la nivel național, cât și european, sub toate aspectele (modalitate de achiziție, cantitate achiziționată, efecte adverse, beneficii, riscuri, eficacitate, siguranță etc) contractele de achiziție a acestora vizând astfel o temă importantă care are legătură cu interesul publicului să fie informat.

Chiar din Acordul aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2020) 4192 final reies anumite chestiuni care necesită dezbatere publică, atât în privința mandatului acordat de statele membre Comisiei Europene, cât și în privința clauzelor contractelor încheiate de Comisia Europeană sau de statele membre, pentru a verifica, pe de o parte dacă Comisia Europeană și-a depășit mandatul, iar pe de altă parte, dacă statele membre au acceptat și alte clauze are au avut un impact negativ asupra cetățenilor, drepturilor și libertăților lor.  

Aceste dezbateri publice sunt cu atât mai importante cu cât pandemia Covid-19 a fost o situație excepțională, nemaiîntâlnită până în prezent, iar raportat la modalitatea de abordare a acesteia se stabilesc strategii și se dorește inițierea de acte normative europene pentru eventuale viitoare pandemii.

Or, asemenea proiecte de acte normative pot fi adoptate numai cu consultarea cetățenilor și respectarea principiului transparenței decizionale. În lipsa informării complete și corecte a cetățenilor și ONG-urilor cu privire la abordarea și actele încheiate în timpul pandemiei Covid-19, aceștia nu își pot exprima o opinie în cunoștință de cauză cu privire la eventuale proiecte de acte normative.

2.3. Aspecte din Acordul aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2020) 4192 final care au legătură cu controversele născute în legătură cu vaccinul care impun și obligativitatea publicării tuturor contractelor de achiziție a vaccinurilor pentru a le fi respectat cetățenilor dreptul la libertatea de exprimare:

a)     În acord se menționează că toate politicile de vaccinare relevante rămân în competența statelor membre participante.

Această mențiune este în concordanță cu prevederile Tratatelor UE, potrivit cărora Uniunea Europeană nu are competențe în domeniul sănătății la nivel național.

Cu toate acestea, în pandemia Covid-19 am observat că în toate statele Uniunii Europene strategia de vaccinare a fost identică, ceea ce trezește suspiciuni cu privire la cine a stabilit politicile de vaccinare, dacă nu cumva Comisia Europeană și-a depășit mandatul și competențele când a încheiat acordurile APA (și și-a arogat dreptul de a stabili politicile de vaccinare sau l-a atribuit producătorilor de vaccin) sau statele membre au cedat Comisiei Europene sau producătorilor de vaccin dreptul de a stabili politicile de vaccinare).
            Aceste aspecte pot fi lămurite numai în situația în care atât acordurile APA încheiate de Comisia Europeană, cât și contractele încheiate statele membre sunt făcute publice, astfel încât să fie analizate și dezbătute public clauzele acestora.

b)    Cu toate că în acord există o clauză expresă cu privire la ”responsabilități și răspunderi” mențiunile de la această clauză sunt în contradicție cu cele de la scopul negocierii APA.

Astfel:

- pe de o parte, la ”responsabilități și răspunderi” se prevede că Acordul (încheiat de statele membre cu Comisia Europeană) nu reglementează măsura în care sau condițiile în carerăspunderea potențială a producătorului de vaccinuri putea fi preluată sau despăgubită în cadrul APA-urilor;

- pe de altă parte, la ” Acorduri de achiziție în avans și condiții” se prevede că ”Scopul negocierii este de a încheia APA-uri cu companii individuale în cele mai bune condiții posibile. Aceste APA-uri ar trebui să precizeze detalii cu privire la: .. Orice alte condiții relevante, cum ar fi ... sau acordurile de răspundere.”

 

            Mai mult, Raportul special privind ”Achiziționarea de vaccinuri împotriva Covid-19 de către UE” întocmit Curtea de Conturi Europeană în anul 2022  la capitolul ”Răspundere și despăgubirise menționează:

            ”09 Comisia și statele membre au considerat că introducerea timpurie a vaccinului este în interesul sănătății publice. Prin urmare, statele membre au fost dispuse să reducă riscurile producătorilor legate de răspunderea pentru efectele adverse. Acest lucru a fost integrat în strategia privind vaccinurile sub forma unui principiu de partajare a riscurilor. Deși respectă principiul general al răspunderii în temeiul Directivei privind răspunderea pentru produsele cu defect (a se vedea caseta 1), dispozițiile din contractele încheiate cu producătorii de vaccinuri împotriva COVID-19 diferă de practica anterioară pandemiei (a se vedea caseta 1), întrucât statele membre au preluat o parte a riscului financiar asumat în mod normal de producătorii de vaccinuri.”

„10 Un cetățean care a suferit din cauza unor efecte adverse ale unuia dintre vaccinurile împotriva COVID-19 achiziționate în temeiul contractelor poate solicita despăgubiri de la producătorul vaccinului. În cazul în care cererea este admisă, statul membru care a administrat vaccinul va fi responsabil de despăgubirea părții vătămate și de plata cheltuielilor de judecată ale producătorului vaccinului (compensație) (a se vedea figura 3). Acest lucru nu este valabil în cazul în care daunele sau pierderile sunt rezultatul unei abateri săvârșite cu intenție, al neglijenței grave sau al nerespectării bunelor practici de fabricație aplicabile în UE.„

11 Pe lângă cererile formulate în temeiul Directivei privind răspunderea pentru produsele cu defect, 11 state membre au instituit, conform unui studiu recent, sisteme naționale de despăgubire „fără culpă” pentru a despăgubi persoanele vătămate pentru prejudiciile suferite ca urmare a efectelor secundare cauzate de administrarea unui vaccin. Aceste sisteme nu impun persoanei vătămate să dovedească o legătură de cauzalitate între efectul secundar și vaccin.O persoană care alege să primească o astfel de despăgubire renunță la dreptul de a introduce o acțiune împotriva companiei farmaceutice.”

            Mențiunile Curții de Conturi Europene din Raportul pe care l-a întocmit nu precizează dacă statele membre au preluat o parte a  riscului financiar asumat în mod normal de producătorii de vaccinuri, prin Acordul APA încheiat de Comisia Europeană sau prin contractele încheiate de state, în baza APA.

            Totodată, România nu are în legislația națională un sistem de despăgubire ”fără culpă” a persoanelor vătămate pentru prejudiciile suferite ca urmare a efectelor secundare cauzate de administrarea unui vaccin.

            Raportat la prevederile Acordului aprobat prin Decizia Comisiei Europene care sunt contradictorii în privința mandatului dat comisiei cu privire la răspundere și la mențiunile din raportul Curții de Conturi Europene, cetățenii români care au raportat efecte adverse, necunoscând clauzele acordurilor APA și ale contractelor încheiate de Ministerul Sănătății în numele Statului Român,  nu cunosc care sunt persoanele juridice care ar trebui să le despăgubească pentru efectele adverse suferite în urma vaccinării și nu se pot adresa instanței, fiindu-le astfel încălcat atât dreptul de acces la instanță și dreptul la despăgubire.

            În România au fost raportate peste 20.100 efecte adverse în urma vaccinării Covid-19[3]. Însă, numărul oficial al efectelor adverse nu reflectă realitatea, deoarece:

-           autoritățile publice au adoptat o campanie de vaccinare înșelătoare, în cadrul căreia nu au menționat niciodată că vaccinurile Covid-19 provoacă și efecte adverse;

-           în discursurile publice nu s-a adus  niciodată la cunoștința cetățenilor că pot să raporteze efectele adverse și care este procedura, ci din contră, au prezentat vaccinurile împotriva Covid-19 ca fiind vaccinuri care nu au nicio contraindicație și care nu au niciun efect advers;

-           nu s-a adus niciodată la cunoștința cetățenilor că au dreptul la despăgubiri în cazul în care suferă efecte adverse în urma vaccinării Covid -19, lăsând să se împământească ideea că nimeni nu răspunde pentru efectele adverse, deoarece cetățenii care s-au vaccinat au fost de acord să li se administreze vaccinul, ceea ce i-a descurajat pe mulți să mai raporteze efectele adverse, considerând că oricum nu vor primi nicio despăgubire.

Mai mult, în Acordul aprobat prin Decizia Comisiei Europene se prevede că fiecare APA negociat de Comisie în numele statelor membre  cu un producător de vaccinuri va avea aceeași legislație aplicabilă pentru toate statele membre participante și că instanțele care corespund legislației aplicabile vor fi competente să judece litigiile care decurg din respectivul APA. În condițiile în acordurile APA s-au introdus și clauze privind răspunderea pentru efecte adverse, acestea se vor supune aceleiași legi care guvernează contractul APA pentru toate statele membre, iar instanțele competente să soluționeze eventuale litigii sunt cele care răspund legislației respective.

De exemplu, dacă APA a fost încheiat conform unei legi dintr-un stat în care există un sistem de despăgubire ”fără culpă” a persoanelor vătămate pentru prejudiciile suferite ca urmare a efectelor secundare cauzate de administrarea unui vaccin, iar în APA respectiv există clauze cu privire la partajarea răspunderii pentru efecte adverse, întreaga răspundere pentru efecte adverse va fi guvernată de legea statului respectiv. Caz în care cetățenii români care au suferit efecte adverse pot solicita despăgubiri potrivit respectivului sistem național de despăgubire „fără culpă”. Or, în lipsa cunoașterii clauzelor contractuale nu cunosc nici legea aplicabilă și nici instanța competentă.

Drept urmare, este necesar să fie făcute publice toate contractele de achiziție a vaccinurilor, astfel încât cetățenii să poată să ia cunoștință de clauzele acestora pentru a se lămuri cine ar trebui să îi despăgubească în cazul în care suferă un efect advers în urma vaccinării împotriva Covid-19, care este legea aplicabilă și instanța competentă.

Atașez la prezenta: Decizia Comisiei Europene C(2020) 4192 final de aprobare a acordului cu statele membre privind achiziționarea de vaccinuri Covid-19 în numele statelor membre și procedurile aferente, Anexa la aceasta și Raport special privind ”Achiziționarea de vaccinuri împotriva Covid-19 de către UE” al Curții de Conturi Europene.

Cu stima,

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept                                                          

Președinte Elena Radu[1] https://www.ms.ro/buget/#tab-id-2

[2] A se vedea in acest sens Hotararea CEDO din 08 noiembrie 2016 pronunțată încauza Magyar Helsinki Bizottság împotriva Ungariei (Cererea nr. 18030/11)

Donează pentru ActiveNews!

ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.

Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.

ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.

De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
Sau direct în conturile Media Root de la Banca Transilvania:
RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei)
RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook
ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews


Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

ActiveNews România. Caută pagina noastră și pe Telegram.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Top 5 autori
VideoNews

Vlad Țăranu, elevul prigonit pentru Basarabia, la ActiveNews:

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (0)
Ultima oră

23:32

Papahagi a ținut o conferință despre el însuși: "Inteligența artificială și prostia naturală"

23:00

De ce preoții ortodocși de peste Prut vin la Patriarhia Română a Mitropoliei Basarabiei - Emisiune cu Pr. Eftimie Mitra. VIDEO

22:35

Dr. Geanina Hagimă: Note scrise în legătură cu ordinul privind eliminarea rujeolei, oreionului, rubeolei

22:00

Marele protopsalt Mihail Bucă a transmis imagini ale bombardamentului iranian chiar de la Sfântul Mormânt - VIDEO din Ierusalim și o CÂNTARE din drumul spre Muntele Athos: Meditație profundă

21:30

EMISIUNE ACUM: Vlad Țăranu, elevul de 16 ani pus la zid pentru ”Basarabia e România”: ”M-au întrebat pentru ce plâng și le-am spus: Pentru Dumnezeu, Neam și Țară!” LIBER la ActiveNews și Starea de Libertate - REDIFUZARE/VIDEO

21:09

Fotbalistul Ionuț Șerban internat de urgență pentru o stare de rău inexplicabilă. Sportivul de 28 de ani are nevoie de sânge grupa B(3) cu rh NEGATIV

20:37

Revista Familia Ortodoxă: De vorbă cu actorul Dan Puric despre starea neamului nostru

19:33

Noi decese ale unor persoane tinere din România: cadavrul unui bărbat de 40 de ani a fost găsit în Parcul IOR din București. Un tânăr a murit la festivalul de tatuaje organizat în Timișoara

18:05

David-Andrei Anghel, de la Liceul Internațional de Informatică din București, este cel mai bun elev-matematician din lume - Revista Profesionistă a Presei 8 – 12 aprilie 2024

17:41

În PE s-a votat Regulamentul care obligă România să primească imigranți: trebuie să le asigurăm locuințe și alte facilități

16:40

A murit un fost ministru de Interne - doar ce își serbase ziua de naștere. Doru Viorel Ursu a fost implicat în Mineriada FSN din iunie 1990

15:30

Riscul unui al III-lea Război Mondial dacă Israelul ripostează. Președintele Iranului: "Sioniștii vor primi un răspuns decisiv și mult mai puternic". Reacția Moscovei

14:56

Întrebarea-Cheie: Mai poate fi oprit Bibi?

14:22

Încă un preot candidează din partea AUR: Pr. Cătălin Axinte a primit acordul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru alegerile locale

14:06

Medic din Moldova, doar un an de închisoare, cu suspendare, pentru moartea unui om, după ce cazul său a stat prin tribunale timp de cinci ani