Av. Elena Radu: Identitatea digitală se implementează deja în România. Monitorizarea în masă va deveni regulă

De Av. Elena Radu  /  


Părea de domeniul SF, părea imposibil în România, dar uite că a devenit realitate. Ieri scriam despre Craiova și proiectul de supraveghere video care se va implementa și care va face Craiova „smart city”. Nu erau prea multe detalii în studiul de fezabilitate. Pentru unii nu părea, probabil, mare lucru dacă se instalează niște camere de supraveghere în tot orașul.

Azi vă prezint Clujul („noroc” cu înlocuirea drapelului românesc cu cel ucrainian, că altfel nici nu mă gândeam să caut).

Hotărârea 3 din 18 ianuarie 2022 a Consiliului Local a Municipiului Cluj -Napoca privind Strategia de transformare digitală a Municipiului Cluj-Napoca.

Această strategie a fost pusă în dezbatere publică din aprilie 2021.

Nu știu dacă au citit-o clujenii, iar dacă au citit-o, nu știu cât au înțeles din ea.

Noi percepem digitalizarea ca fiind o modalitate de a transmite cereri către instituțiile publice pe e-mail și a primi răspunsul la fel. Însă, digitalizarea înseamnă mai mult de atât.

Am citit, de curiozitate, această Strategie. Multă informație, mulți termeni tehnici, greu de înțeles, inclusiv pentru mine. Am apelat la un specialist să mă lămurească cu privire la unele aspecte.

Ceea ce mi-a atras atenția este identitatea electronică (digitală), colectare date, creare baze de date, senzori de colectare date, ”smart city” ”oraș inteligent” și nu numai.
 
Citiți și Big Tech și liderii globali pregătesc pe ascuns identități digitale în scopul supravegherii și anihilării luptătorilor pentru libertate din întreaga lume
 

Smart living/ Integrarea tehnologiilor digitale în viața comunității:

SĂNĂTATEA PUBLICĂ DIGITALĂ (E-HEALTH): Problemele de sănătate publică ar trebui să ocupe un loc important în planurile instituțiilor publice, cu accent pe creșterea calității vieții, accesarea mai facilă a serviciilor de sănătate și pregătirea sistemului de sănătate pentru evenimente neprevăzute.

Digitalizarea va viza trei direcții principale (sincronizate cu prioritățile European Institute of Innovation & Technology – Health):

Digitalizarea informațiilor personale legate de starea de sănătate și integrarea cu identitatea digitală a locuitorilor orașului Cluj-Napoca, pentru promovarea și suportul unor vieți mai sănătoase (managementul propriei stări de sănătate);

Transformarea digitală a serviciilor de sănătate – digitalizarea și conectarea diverselor componente ale sistemului local de sănătate vor viza forța de muncă din domeniul sănătății (suport electronic pentru activitatea lor zilnică și dezvoltarea lor profesională continuă), precum și poziționarea locuinței și a locului de muncă drept locații de accesare electronică a serviciilor de sănătate;

Digitalizarea și managementul datelor relevante pentru starea de sănătate – mediu, planificare urbană, calitatea aerului, a apei, a solului, demografie, spații verzi.

MOBILITATEA: Este importantă aducerea sub aceeași umbrelă a tuturor datelor și serviciilor de mobilitate, crearea unor servicii online care să poată interconecta diferitele forme de mobilitate (transport în comun, park&ride, bike sharing, car sharing, pietonal) și pregătirea pentru implementarea infrastructurii pentru mașinile autonome, cu proiecte pilot, pentru impunerea Clujului ca cel mai potrivit oraș din România pentru astfel de investiții.

ORAȘUL INTELIGENT: Cantitatea de date generată de NUMĂRUL DIN CE ÎN CE MAI MARE DE SENZORI ȘI DISPOZITIVE DE MĂSURARE este într-o creștere exponențială. Aceste date ar trebui colectate responsabil (cu respectarea standardelor europene de protecție a vieții private) și analizate pentru a informa decizii ulterioare. De asemenea, comunitatea clujeană poate folosi creativ și inteligent aceste seturi de date pentru a realiza produse sau servicii inovative.

DIGITALIZARE INTERCONECTATĂ
O parte din problemele întâmpinate de cetățeni și companii în relația cu sectorul public, dar și de instituțiile publice în încercările lor de digitalizare, este LIPSA INTEROPERABILITĂȚII SISTEMELOR INFORMATICE și a aplicațiilor existente, deficiențele în interconectarea bazelor de date folosite și inexistența unor standarde comune.

Aceste standarde sunt legate de colectarea și stocarea datelor, de implementarea conectorilor necesari -de pildă API-uri, de politici de securitate și confidențialitate, de POLITICI DE ACCES, etc. Fără acestea, calitatea și complexitatea serviciilor publice oferite nu va putea trece, cu toate încercările de bună credință ale decidenților, de un anumit nivel de sofisticare. Această problemă devine din ce în ce mai greu de rezolvat, pe măsură ce noi și noi aplicații sau servicii online sunt gândite și implementate fără a avea un cadru de interoperabilitate și standardizare funcțional. Pentru a pregăti această interconectare propunem măsuri pentru facilitarea conectării tuturor organizațiilor interesate, nu doar a celor din sectorul public.

OBIECTIVE STRATEGICE
OBIECTIVE STRATEGICE TRANSVERSALE SUSTENABILITATE ȘI REZILIENȚĂ
Dintre direcțiile strategice importante legate de aceste obiective transversale interconectate, menționăm:

REALIZAREA UNOR MINI-ANALIZE DE IMPACT pentru toate proiectele incluse în strategie din perspectiva unor criterii de mediu și sociale și stabilirea unor standarde minime de performanță verde și de echitate din perspectiva cărora să fie evaluată performanța proiectelor propuse;

CREAREA UNUI INDEX DE REZILIENȚĂ A INSTITUȚIILOR PUBLICE pe baza datelor colectate sistematic de către senzori; diseminarea periodică a rezultatelor performanței instituțiilor publice în termeni de reziliență;

CONECTAREA UNOR CONCEPTE ȘI STRATEGII DIN SFERA DEZVOLTĂRII DURABILE (de ex., economie circulară, AMPRENTĂ ZERO DE CARBON) cu îmbunătățirea serviciilor publice prin procese de transformare digitală; folosirea tehnologiei pentru a maximiza componentele de mediu și sociale ale sustenabilității.

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIGITALE
CANTITĂȚILE DIN CE ÎN CE MAI MARI DE DATE, CARE VOR FI COLECTATE ȘI TRANSMISE DE NUMĂRUL CRESCÂND DE SENZORI, VOR TREBUI COLECTATE ȘI ANALIZATE. Alegerile cu privire la infrastructură (cloud sau datacenter municipal, cablat sau wireless - și ce fel de wireless, ce SENZORI IoT, etc.) sunt importante și ar trebui stabilite de la începutul proiectului, ca parte a unui master plan pentru infrastructura digitală a orașului. Acesta trebuie să ofere și posibilitatea adaptării ulterioare la dezvoltări tehnologice viitoare. Primăria trebuie să susțină și dezvoltarea în comunitate a infrastructurii fizice care susține inovarea digitală (incubatoare, co-working spaces, maker spaces, etc.). Stabilirea standardelor de interconectare la viitoarea platformă urbană de date va facilita crearea unei rețele care va cuprinde organizații publice și private, prin intermediul căreia se vor putea oferi companiilor și cetățenilor servicii digitale complexe. ...

DECIZII BAZATE PE DATE
Se simte tot mai acut nevoia SISTEMATIZĂRII COLECTĂRII ȘI ANALIZEI DE DATE, ca și necesitatea înființării în primărie a unei structuri care să fie specializată în acest domeniu. Este necesară crearea unui data ware-house unde acestea să fie colectate, crearea periodică a unor RAPOARTE BAZATE PE DATE INTERCONECTATE, digital dashboard pentru primar și managerii din primărie, stabilirea unor instrumente care SĂ COLECTEZE PERIODIC DATE SOCIOLOGICE DIN ORAȘ. Gradual, DATELE COLECTATE ȘI ACCESUL LA ELE AR TREBUI EXTINS DINCOLO DE SECTORUL PUBLIC. Cu ajutorul tehnologiei, deciziile pot fi bazate pe date concrete, reale sau modelate; de exemplu, unul din obiectivele pe termen lung este REALIZAREA UNUI GEAMĂN DIGITAL AL ORAȘULUI FIZIC, care SĂ POATĂ FI FOLOSIT PENTRU TESTAREA IDEILOR ȘI PROIECTELOR ÎNAINTE DE IMPLEMENTARE, PENTRU A DETERMINA CU MULT MAI MULTĂ PRECIZIE POSIBILELE EFECTE ȘI CONSECINȚE ALE PROIECTELOR. Un obiectiv pe termen mediu ar fi automatizarea graduală a unor decizii, care poate duce la eficientizarea proceselor din interiorul instituției și la scăderea volumului de muncă repetitivă pentru funcționarii din primărie.

ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE
SĂNĂTATE PUBLICĂ.
Inițierea unui HUB DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, care SĂ INTEGREZE DIVERȘII ACTORI RELEVANȚI din domeniu: ADMINISTRAȚIE LOCALĂ, FURNIZORI PUBLICI ȘI PRIVAȚI DE SERVICII DE SĂNĂTATE, UNIVERSITĂȚI, FIRME PRIVATE, START-UPURI, ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE;
Organizarea de evenimente și proiecte reiterative de tip „innovation” (organizate de către administrația locală, instituții academice), urmată de validarea și implementarea soluțiilor în contexte și situații reale;
Implementarea unui MECANISM DE COLECTARE CONTINUĂ A DATELOR LEGATE DE SĂNĂTATE (micro – ALE LOCUITORILOR ORAȘULUI și macro – ALE MEDIULUI FIZIC, SOCIAL ȘI CULTURAL AL ORAȘULUI).

PLATFORMA URBANĂ DE DATE
O astfel de platformă permite furnizorilor de date să pună la dispoziție, într-un mod structurat și securizat, datele pe care le dețin, printr-o PLATFORMĂ COMUNĂ (vezi Figura 1). FURNIZORII DE DATE pot fi municipalitatea cu toate serviciile din subordine, companii, alte instituții publice, furnizori de date sau ALTE SURSE DESCHISE DE DATE.

Datele puse la dispoziție pot fi structurate sau nestructurate, provenite din bazele de date operate de fiecare furnizor, de la senzori sau DISPOZITIVE DE TIP IoT sau generate în urma interacțiunii cetățenilor cu respectivele entități furnizoare de date.
(Nota: IoT = Internet of Things, internetul lucrurilor. Dați search pe net și veți vedea ce înseamnă).

Vedeți poza atașată: schița colectării datelor în platformă.

IDENTITATE DIGITALĂ
Una dintre cele mai mari probleme în relația instituțiilor sectorului public cu cetățenii, companiile sau ONG-urile este legată de AUTENTIFICARE. Statele sau comunitățile care oferă servicii digitale de calitate și cu un grad înalt de sofisticare au rezolvat, într-un fel sau altul, problemele IDENTITĂȚII ȘI AUTENTIFICĂRII. În mod ideal, IDENTITATEA DIGITALĂ ȘI MODUL DE AUTENTIFICARE AR FI PROIECTE LA NIVEL CEL PUȚIN NAȚIONAL, DACĂ NU EUROPEAN.
Cu toate acestea, trecerea la un nivel superior a serviciilor publice oferite în Cluj-Napoca necesită găsirea unei soluții coerente și scalabile pentru această problemă, care poate fi împărțită în mai multe proiecte interconectate:
Definirea modalităților acceptate de autentificare;
Definirea gradului de încredere necesar pentru diferitele servicii oferite (vezi REGULAMENTUL eIDAS);
Implementarea principiului ”Once-Only”, ideal în varianta citizen-centric;
Stabilirea MODULUI DE COLECTARE ȘI STOCARE A DATELOR LEGATE DE IDENTITATE;
Stabilirea nivelurilor de acces și a regulilor privind securitatea și confidențialitatea datelor, precum și a mecanismelor de prevenire și identificare a accesului neautorizat.

CREAREA UNEI IDENTITĂȚI DIGITALE FUNCȚIONALE, chiar și doar la nivelul comunității clujene, ar permite dezvoltarea unor servicii digitale mai complexe. Acest proiect ar putea fi dezvoltat într-un PARTENERIAT ÎNTRE INSTITUȚIILE PUBLICE LOCALE (în special Primăria) și COMPANII PRIVATE cu experiență în acest domeniu (cum ar fi BĂNCILE SAU OPERATORII DE TELEFONIE MOBILĂ).

Și da, 5G este pentru asta: ”Conectivitate – conectivitatea avansată este elementul fundamental al transformării digitale și facilitează un viitor durabil. Rețelele fixe și wireless contribuie în mod semnificativ la furnizarea de servicii accesibile și accesibile și la re-ducerea decalajului digital. 5G: recomandarea CE privind conectivitatea, publicată în septembrie 2020, invită statele membre să colaboreze pentru a dezvolta și a conveni asupra celor mai bune practici, pentru a accelera lansarea rețelelor 5G și a fibrelor. Codul European al Comunicațiilor Electronice (EECC) și regulamentul BEREC au intrat în vigoare la 20 decembrie 2018.”

Găsiți și aici Strategia.

Citiți-o măcar de curiozitate. Eu am extras câteva pasaje care mă pun pe mine pe gânduri.
Poate IT-iștii ne pot explica mai bine care pot fi consecințele unei astfel de strategii de transformare digitală.
În PNRR sunt multe.
Acum se explică și graba cu un nou comitet pentru climă.
 
Citiți și SUNTEM DOAR LA ÎNCEPUTUL EREI DIGITALE. Ce va urma? Catherine Austin Fitts a dezvăluit intențiile Forumului Economic Mondial pentru Sfârșitul Umanității, cu Actele Electronice, Codul QR și Identitatea Digitală. VIDEO TRADUS

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews

Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

Top 5 autori
ActiveNewsTV

Dezvăluirile Project Veritas despre Pfizer ignorate de presa neo-anti-vaccinistă și vechio-vaccinistă din România:

Articole pe ActiveNews

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (6)
 • Orizont 07.03.2022 21:29
  Antenele si infrastructura 5G trebuie distruse , incendiate , darmate.
 • Orizont 07.03.2022 21:34
  satana 666 moarte
 • __ 07.03.2022 22:02
  GDPR pentru protectia datelor personale nu mai există?

  Ăștia habar nu au pe ce lume sunt, se bucurau că nu au noxe la transportul în comun, dar anvelopele cauzează mai mută poluare decât motoarele.
 • d.juan 07.03.2022 23:11
  Este remarcabila limba de lemn folosita de aceste proiecte sorosiste. Eu am identificat mai ales:
  "smart" = care spioneaza cetateanul.
  "scalabil" = nu sunteti de capul vostru, e cat de mare zicem noi ca e.
  "Fatucele si gugustiucii" care le scriu s-au aruncat in ultimul timp asupra cuvintelor care fac o cariera frumoasa si ca limba-de-lemn la UE si in gura lui pres. republicii:
  'rezilienta"
  "predictibil"
  "PPP" parteneritatul public privat, adica jaful statului de catre cei care au "acces". (acces = felul cum a luat-o SRI-ul in fata batraneilor la vaccinuri, cand credeau ca acestea sunt bune, cu binecuvantarea lui Valeriu Gheorghita).
 • DanielaBMED 08.03.2022 10:01
  Macar sa nu primim peceti ( cipuri... ) pe corp, frunte sau mana sau altundeva. Ca vom fi supravegheati peste tot cu camere de luat vederi sau ca ne pune sa ne scanam sau ne amprenteaza sau ne eticheteaza iar cu numere si litere de toate felurile, face parte din NEBUNIA ACESTEI LUMI in care traim, face parte din obsesia pentru calculatoare si ecrane in general : chipurile civilizatie, chipurile simplificare, dar in fapt o nebunie a vietii. Pana la un punct, este imposibil sa nu fii cu ”trendul”, dar exista un ”HALT !” - un ”PANA AICI !”, cand corpul meu este si ramane al meu si al lui Dumnezeu si nu imi puneti, cu voia mea, ca PECETE, nimic pe el ! Pana aici !!! Chiar de ne omoara sau ne chinuie careva. DAR SA NE OPUNEM, CAT PUTEM, LA TRENDUL...”DIGITALIZARII”...TOTALE...
 • VladcelBun 08.03.2022 21:37
  Extrasele pe care le-ati ales sunt bune pentru ca intelegem iddea generala. Dincolo de jargonul tehnic, nu zic nimic foarte concret sau extraordinar. Problemele apar insa in doua zone:

  - securitate: vor sa bage senzori "smart' peste tot (de exemplu, inregistrari audio si/sau video pe panouri publicitare sau in statiile de autobuz - exista deja in Occident), dar toate prostiile astea se pot sparge/bruia pana la urma. Care va fi siguranta datelor pe care ei le colecteaza despre noi? O sa avem furturi de identitate in masa, poate chiar impreuna cu datele biologice (ADN). Cine are access? Orice politician bine conectat va sti totul despre adversari? Datele trebuie anonimizate, mai e si GDPR, in fine ii doare la basca, dar cred ca de aici trebuie inceput orice demers juridic.

  - "platforma comuna" + "identitate la nivel european": adica dupa ce ca ne iau datele, le vor pune in comun si daca vine ordinul pe fir de la Bruxelles ca nu-i place de tine unui functionar ca ai postat un comentariu nasol pe pagina institutiei, te arde la buzunar, la conturi, te verifica la impozite, te interzice la spital cu passu' si asa mai departe. E misto "platforma comuna". Oare e si constitutional?
 1. VICTORIA LUI NOVAK - Reprezentantul psihopaților și un tenisolog local au asistat la propria lor execuție. Av. Florentin Țuca: Nole-Stefanos, 6-3, 7-6, 7-6; Djokovic-Gates, 6-0, 6-0, 6-0

 2. CTP s-a ramolit: a uitat să înfiereze antivacciniștii care îl iubesc pe Novak Djokovic. Luminița Arhire: TENISUL ȘI INVECTIVUL/ ÎNTĂREȘTE NARATIVUL! (ZICĂTOARE)

 3. Av. Gheorghe Piperea: Începutul sfârșitului pentru regimul Zelensky

 4. Și a fost 28 ianuarie 1990. Și apoi 29... Zile negre din Istoria României foto-povestite de Dinu Lazar. FOTOGRAFII și VIDEO

 5. Șantaj la Casa Albă: Joe Biden – Slugă la doi stăpâni. De ce să ucizi Găina cu Ouă de Aur?

 6. Raport: Armata britanică a urmărit și monitorizat persoanele sceptice cu privire la lockdown-uri. Jurnaliștii și politicieni care au chestionat măsurile pandemice au fost puși sub supravegherea unei unități speciale de Război Informațional

 7. Dr. Robert Malone: Pfizer s-a dat de gol – Comunicatul prin care Compania Farma se îngroapă singură – Am MODIFICAT virusul COVID-19

 8. NEVACCINATUL IA TOT! Novax Djokovic intră în istorie cu victoria sa triumfală de la Australian Open, după ce anul trecut a fost discriminat brutal de Dictatura Covidistă. Cu noi este Dumnezeu!

 9. Dezvăluire explozivă: între 2020 și 2021, Big Pharma a cheltuit peste 30 de milioane de euro pentru a „cumpăra” Uniunea Europeană. Șeful PFIZER, Albert Bourla, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în prim-planul unui Raport zguduitor

 10. Dr. Răzvan Constantinescu: INCHIZIȚIA ȘI ERETICUL

 1. Marius Mioc: Pe mîinile nevaccinaților e sângele vaccinaților!

 2. Alexandra Șinc, deces subit la 49 de ani: Am fost hotărâtă să mă vaccinez imediat ce se poate. VIDEO

 3. Ovidiu Doka, ziarist din Carei care ridiculiza nevaccinații: În 3 ani mor, mi-am asumat! A murit subit de infarct la 40 de ani. Marius Mioc: A greșit. Au trecut 2

 4. DAVOS - CASA DE NEBUNI A LUMII. Șeful Siemens: Dacă nu o să mai mâncați carne în 11 ani compensați un zbor până în Thailanda. Eu am început. FILMAREA și ILUSTRAȚIA ZILEI

 5. Papa Francisc, declarație surpriză: A FI HOMOSEXUAL nu este o crimă! TOȚI SUNTEM copiii lui Dumnezeu

 6. Cine conduce lumea? 8 lucruri de reținut de la reuniunea Forumului globaliștilor de la Davos. Nr 1: Elitele globale nealese vor cu adevărat pașapoartele de vaccinare digitale. Fără mașini, carne sintetică, control digital total - Marea Resetare Mondială

 7. A crezut prea mult în știință? Profesorul universitar doctor Mihai Ioana, promotor al campaniei vacciniste Împreună Învingem Pandemia, a decedat subit la doar 47 de ani. UMF Craiova este în doliu, Rafila îi deplânge trecerea în neființă. ERA VACCINAT

 8. Cazul femeii ucise la Lacul Morii: A FOST SFÂȘIATĂ DE CÂINI DE LUPTĂ, NU DE MAIDANEZI! Actualizare

 9. Soția primului ministru din Țara Galilor a murit subit și inexplicabil. Clare Drakeford avea 66 de ani și s-a vaccinat în 2021. Au trecut 2 ani - 2023 E ANUL MORȚII SUBITE. Prințul și Prințesa de Wales au transmis condoleanțe. SE ÎNTÂMPLĂ ȘI LA CASE MARI

 10. Artin Side: Nu acceptați actele electronice! Veți fi discriminați și vi se va refuza accesul în multe locuri. Rezistați!

Ultima oră

23:12

Și a fost 28 ianuarie 1990. Și apoi 29... Zile negre din Istoria României foto-povestite de Dinu Lazar. FOTOGRAFII și VIDEO

22:40

CTP s-a ramolit: a uitat să înfiereze antivacciniștii care îl iubesc pe Novak Djokovic. Luminița Arhire: TENISUL ȘI INVECTIVUL/ ÎNTĂREȘTE NARATIVUL! (ZICĂTOARE)

21:30

VICTORIA LUI NOVAK - Reprezentantul psihopaților și un tenisolog local au asistat la propria lor execuție. Av. Florentin Țuca: Nole-Stefanos, 6-3, 7-6, 7-6; Djokovic-Gates, 6-0, 6-0, 6-0

20:23

Raport: Armata britanică a urmărit și monitorizat persoanele sceptice cu privire la lockdown-uri. Jurnaliștii și politicieni care au chestionat măsurile pandemice au fost puși sub supravegherea unei unități speciale de Război Informațional

19:30

Av. Gheorghe Piperea: Începutul sfârșitului pentru regimul Zelensky

19:01

Dezvăluire explozivă: între 2020 și 2021, Big Pharma a cheltuit peste 30 de milioane de euro pentru a „cumpăra” Uniunea Europeană. Șeful PFIZER, Albert Bourla, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în prim-planul unui Raport zguduitor

18:09

Șantaj la Casa Albă: Joe Biden – Slugă la doi stăpâni. De ce să ucizi Găina cu Ouă de Aur?

17:11

Noi morți subite: mamă a patru copii, de 40 de ani, a murit subit în timp ce pregătea copilul pentru școală; tânără de 19 ani a murit subit în urma unui stop cardiac

16:20

Dr. Răzvan Constantinescu: INCHIZIȚIA ȘI ERETICUL

15:12

Tragedie: un copil vaccinat anti-Covid a murit subit din cauza unor afecțiuni cardiace

14:05

Fostul general în cadrul NATO Petr Pavel a câștigat alegerile prezidențiale în Cehia. Este susținător al adoptării monedei euro și al „căsătoriilor” homosexuale

13:45

NEVACCINATUL IA TOT! Novax Djokovic intră în istorie cu victoria sa triumfală de la Australian Open, după ce anul trecut a fost discriminat brutal de Dictatura Covidistă. Cu noi este Dumnezeu!

13:27

Dr. Robert Malone: Pfizer s-a dat de gol – Comunicatul prin care Compania Farma se îngroapă singură – Am MODIFICAT virusul COVID-19

12:00

Un exemplu vrednic de urmat de către toți părinții vremurilor noastre care trebuie să se roage permanent pentru copiii lor - Predica ÎPS Bartolomeu Anania la Duminica a 17-a după Rusalii, a femeii Cananeence

01:00

29 ianuarie: Sf. Mc. Filoteu și prietenii lui, ferm înrădăcinați în credința în Hristos. Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul