„Cel mai mare născut din femeie”. Praznicul tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august)

De Elena Solunca  /  

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul de la Sfânta Mănăstire Prodromu

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul de la Sfânta Mănăstire Prodromu

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


”Cel mai mare născut din femeie”

Așa a fost numit de însuși Mântuitorul Sf. Ioan Botezătorul, între sfinți fiind întâiul, născut cu șase luni înainte de Cel care ”din fecioară s-a născut”,  Fiul lui Dumnezeu întrupat spre uciderea celui mai aprig dușman al omului – moartea - și reprimirea veșniciei vieții. Omul a fost născut întru veșnicie și Dumnezeu, ”Făcătorul a toate cele văzute și nevăzute” i-a dat lui Adam o singură poruncă – să nu mănânce din pomul cunoașterii binelui și răului. A făcut-o paideic pentru că, în rai fiind, vorbind cu Dumnezeu cunoștea Binelui ca ”absență a răului” într-o existență în care  diavolii, foști îngeri odinioară, nu aveau nicicum să revină. De aici ura lor nemăsurată față de Dumnezeu și dorința de a trage de partea lui omul, ”cununa creației”. Despre Sf. Ioan Botezătorul, cu patru secole înainte de Hristos s profetul Maleahi scria ”Iată, trimit pe îngerul Meu înaintea feței Tale și el va pregăti calea Ta”. El însușii, întrebat cine este spunea: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui”. Dar târziu pentru părinții lui care nu-și pierduseră nădejdea unui prunc, Sf. Ioan, l-a vestit pe Mântuitorul nostru încă di pântece când Elisabeta, maica sa, văzând-o pe Fecioara Maria a. ”săltat de bucurie” în pântecul maicii sale. Foarte tânără fiind, o ajuta pe Elisabeta să care apă și, până azi,  există in izvor ce poartă numele ”Izvorul Fecioarei” sau ” Izvorul Maicii Domnului”. Aici s-a născut Sf. Ioan într-o peșteră și, timp mai mult de douăzeci de ani, după ce a rămas orfan și-a petrecut zilele în cea mai aspră asceză. Îmbrăcat într-o haină de păr de cămilă, desculț străbătea printre pietrele ascuțite, cu gândul ridicat la Dumnezeu și într-o permanentă rugăciune. Se ruga permanent și, se povestește, că animalele nu-l atacau. Așa a devenit model al pustnicilor și a sfințit pustiu și modelul lui de asceză și dăruire a fost urmat de alți sfinți care au trăit prin peșteri, tămăduiau tot felul de boli și propovăduind dreapta credință. Așa s-a făcut că mulți dintre cei care îi întâlneau și-au schimbat modul de viață. Era ca o flacără nestinsă care lumina pe toți cai care îl întâlneau și aprindea în sufletele lor dreapta credință.

Icoanele îl înfățișează ca un chip de înger, purtând aripi, plin de duh sfânt și reușind să învingă toate ispitele deșertului renunțând definitiv la ceea ce numim plăcerile vieții și dedicându-se lui Dumnezeu. A suferit nu doar vitregiile pustiului dar și pe cele ale oamenilor, care, străini de Dumnezeu cel viu, se arătau în vorbă și fapte dușmănoși, plini de viclenie, adevărați ”lupi îmbrăcați în haine de oaie”. Acum însă venise timpul când ” cel mai mare născut din femeie” să se plece smerit în fața ”Celui născut din fecioară”. Văzându-L pe Hristos de departe, a vestit lumii ”Iată Mielul lui Dumnezeu"; „Iată-L aici, în mijlocul nostru, pe Cel ce L-au văzut de departe prorocii"; mărturisea cu putere: „Eu am văzut Duhul Sfânt coborând în chip de porumbel peste El"; „Nu sunt eu Lumina, ci eu am venit să mărturisesc despre lumină"; „Acesta trebuie să crească, iar eu să mă micșorez"; „Eu nu sunt vrednic să dezleg nici cureaua încălțămintei Lui".

Cum prea bine știm, Iisus a fost botezat după care în pustie unde  postește patruzeci de zile și patruzeci de nopți într-un locul numit, la o mănăstire și azi numită Sărindar. Sf. Ioan și-a continuat misiunea cu același devotament. S-a făcut că, într-una din zile  să treacă pe acolo împăratul Irod cu Irodiada, soția fratelui său și Sf. Ioan nu s-a sfiit să o mustre zicând de față cu toți: „Nu ți se cuvine ție, ca împărat, să trăiești într-o asemenea fărădelege". La îndemnul Furioasă, Irodiada a ordonat ca Sf. Ioan să fie  arestat și ținut în temnița de sub palatul lui Irod. Într-o zi, la un ospăț din casa lui Irod, într-o atmosferă de desfrâu , Salomeea, fiica Irodiadei, a dansat lasciv în fața lui Irod care, amețit de  prea multul vin, cuprins de  a promis că este gata să-i dea până la o jumătate din împărăție dacă îi va încânta ochii și satisface patimile  ce deveniseră de nestăpânit. Era exact ce dorea Irodiada care își îndeamnă fiica să ceară capul lui Ioan, să i-l dea fără întârziere! Dorința i-a fost satisfăcută pe dată și soldații au coborât  în temnița palatului, au tăiat capul  Sfântului l-au dat Salomeei. Da. Au reușit să-l ucidă cu sadism dar nu să-l…omoare. El e necontenit cu noi.

Împreuna cu Maica Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai puternic mijlocitor în fața lui Dumnezeu: mama și nașul lui Iisus. Ei mijlocesc în rugăciune pentru noi. Maica Domnului spune: „Doamne, Te-am purtat în brațe, ai supt la sânul meu, Te-am crescut; pentru bunătatea Ta, primește acum rugăciunea și ajută robilor Tăi, care se roagă Ție, prin Mine". Sfântul Ioan întinde mâna și spune: „Doamne, Adu-Ți aminte de această mână care Te-a botezat și adu-Ți aminte că Tu m-ai numit «prietenul Tău», cu toată nevrednicia mea. Ajută dar, celor ce se roagă Ție, prin mine". Spun cei din veac să nu ne îndoim o clipă  că ei sunt acolo sus, într-un loc și într-o stare din care ne văd și, prin darul lui Dumnezeu, știu totul despre noi și pot să ne ajute. Acest „sus" nu este un sus fizic, ci e foarte aproape de noi, pentru că Dumnezeu și toata lumea cerească continuă a fi  printre noi și în noi înșine. Chiar dacă noi avem această mărginire neputința  trecătorului nostru trup nu percepe… Dumnezeu nu e departe de noi, Dumnezeu este cu noi în toată vremea și bine ar fi ca și noi să stăruim a fi cu El în rugăciune și fapte. Sfântul Ioan ne este pildă și rugăciunile lui ne întăresc, nouă rămânându-ne a plini promisiunile pe care le facem. Să nu ne părăsească o clipă gândul că suntem datori față de Dumnezeu, de Maica Domnului și de toți sfinții fără al căror ajutor zadarnică ne-ar fi osteneala și dorința spre mai bine. De neprețuit folos ne sunt cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul în virtutea cărora ”El Iisus, să crească, să fie cât mai cunoscut, iar eu să scad”. Cum în icoana Deisis o vedem și pe Fecioara Maică, Născătoare de Dumnezeu să adăugăm: ”Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău”. Pocăința propovăduită de Sf. Ioan împreună cu smerenia și ascultarea Fecioarei de Dumnezeu născătoare să ne însoțească ca, recunoscători în orice clipă și în orice lor, să aducem slavă lui Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pământul. El știe mai bine ce ne este necesar și folositor și cum s-o facă ca să mărturisim în fiecare clipă: Cât de minunate sunt lucrurile Tale, Doamne. Toate cu înțelepciune le-ai făcut”.

Pecetea celor două Testamente

Un timp, trupul Sfântului Ioan a rămas îngropat în Sevastia  cam până la anul 362, când Iulian Apostatul a vrut cu dinadinsul  să-l ardă laolaltă cu alte sfinte moaște. Creștinii însă l-au scos din mormânt pe ascuns  - era cu trupul întreg - și l-au dus în Alexandria, punând alte oseminte care au fost arse de tiranul împărat. Despre trupul lui nu mai știm nimic. Înainte de asta însă, Sfântul Luca, trecând prin Sevastia, a luat mâna dreaptă a Sfântului Ioan și a dus-o  în Antiohia, păstrând-o cu foarte mare cinste. În timpul lui Iulian a fost ascunsă într-un zid,spre a o feri  de furia tiranului, de aici  a ajuns la Athos pentru ca astăzi, ți această mână să fie  la Mănăstirea Sfântului Dionisie și ceste folosită la ceremonia de sfințire a apelor. Capul se află la moschee din Damasc și, se povestește, că odată niște musulmani a spart sicriul zicând înciudați: ”Ce caută ghiaurul asta aici?” Pe dată. Din sicriu a început a curge sânge încât de spaimă au chemat preoți ortodocși  să facă slujbe spre a opri curgerea sângelui. Se spune că, de atunci sunt și numeroși musulmani care au un mare respect pentru Sf. Ioan Botezătorul, Aceasta spre învățătură că trupul este deloc mai puțin valoros decât sufletul fiindcă el este ”templul duhului Sfânt”.

Sf. Ioan Botezătorul a fost ucis cu bestialitate doar cu un an înainte de patimile Domnului și se spune că și astăzi mulți bolnavi, rugându-se cu credință se vindecă. A fost ucis, dar nu a murit, sufletul său făcându-se simțit tuturor celor care se roagă la el, conștienți fiind că pocăința este înaintemergătoarea smereniei și că Hristos a fost primul care prin viața Sa ne convinge că este mama tuturor virtuților.  Asta se întâmplă și pentru a ne ține mereu vie credința că pocăința este înaintea-mergătoare a împărăției cerurilor care ”nu este mâncare sau băutură, ci adevăr, dreptate și bucurie în Duhul Sfânt. ”Pecete a celor două Testamente” Sf. Ioan Botezătorul ne este, deopotrivă pildă vie, învățător și  neobosit rugător, întăritor și sprijinitor în momente de cumpănă. Începând cu pocăința, avem o reală conștiință a valorilor mai ales astăzi când tăvălugul globalizării perindă prin fața ochilor mereu mai mulți idoli care, oricât de bogat împodobiți, ”gură au și nu pot vorbi, ochi au și nu văd, urechi și nu aud”, fiindcă nu este Duh în gura lor. Plecându-ne genunchi trupului și inimii să spunem cu împăratul David:

Minunată este știința Ta Doamne, mai presus de mine și eu nu o pot ajunge
Unde mă voi duce de la fața Ta și de la Duhul Tău unde voi fugi?
………………………………………………………………………..
Și am zis: Poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina dimprejurul meu
Dar întunericul nu este întuneric la Tine, și noaptea ca ziua mă va lumina dimprejurul meu, cum este întunericul ei, așa este și lumina
………………………………………………………………………
Cercetează-mă Doamne și cunoaște inima mea,încearcă-mă și cunoaște cărările mele
Și vezi de este calea fărădelegii în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică

Cinstim acest praznic prin post și rugăciune anume pentru a înțelege cum pocăința sinceră este calea regală spre smerenie,  virtute cu adevărat dumnezeiască pentru că Fiul lui Dumnezeu ”cum e robul s-a smerit/Și pe noi ne-a mântuit”. Bătrânii se abțineau și să mănânce orice are culoare roșie și semidocții s-au grăbit a spune că este superstiție. Nimic mai neadevărat. Sufletul de poet al creștinului român refuza până la ceea ce numim acum nivel subliminal o asemenea apropiere.

Donează pentru ActiveNews!

ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.

Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.

ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.

De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
Sau direct în conturile Media Root de la Banca Transilvania:
RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei)
RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook
ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews


Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

ActiveNews România. Caută pagina noastră și pe Telegram.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Top 5 autori
VideoNews

Înmormântarea Părintele nostru Justin Pârvu

Primul film documentar despre Mihai Eminescu

Mihai Eminescu - Marturie despre mine însumi

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (1)
 • GT 29.08.2021 08:12
  https://scrieridebine.wordpress.com/2021/08/27/29-august-taierea-capului-sfantului-prooroc-ioan-botezatorul/
 1. Dispărută de la Crăciun, Prințesa Kate, lovită de cancer la 42 de ani, și-a făcut prima reapariție - VIDEO

 2. Pentru prima oară de la începutul războiului, Putin și-a prezentat condițiile de pace cu Ucraina

 3. O știre care lipsește cu desăvârșire din întreaga mass-media: ”Opriți Genocidul! - Miting și Marș la București pentru eliberarea Palestinei de sub ocupația Israelului” - VIDEO

 4. 16 iunie: 11 ani de la trecerea la Domnul a sfântului Părinte Justin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă. ”Vor veni vremuri în care numai cei ce vor simți harul lui Dumnezeu vor putea distinge binele de rău. Cu mintea omenească va fi cu neputință de ales”

 5. A fost odată o fată frumoasă... și vaccinată: Anca Molnar

 6. Prăznuirea Voievodului Ortodoxiei Românești, Părintele Justin de la Petru Vodă - 11 ani de la înveșnicire. FOTO-REPORTAJ și OMAGIU VIDEO

 7. 135 de ani de la asasinarea lui Mihai Eminescu. MARTOR OCULAR: ”Mâna îmi era plină de sânge”. Eminescu a cântat “Deșteaptă-te, Române!” cu câteva clipe înainte de a muri și a strigat ”România liberată!” când a fost internat

 8. Mama tuturor Teoriilor Conspirației validată de "Știință": "EI sunt printre NOI" – Între Mântuitorul Cosmic și Putiniștii Galactici

 9. Mărturia medicului care a primit creierul lui Eminescu: Mutilarea și profanarea moaștelor acestui martir nu a fost românească. Prof. Constantin Barbu: Eminescu a fost ucis pentru Transilvania și credința ortodoxă. DOCUMENTE: Interogatoriul și Autopsia

 10. 30 DE ANI de ZIUA și o anchetă celebră: LIICHEANU

Ultima oră

01:10

16 iunie: 11 ani de la trecerea la Domnul a sfântului Părinte Justin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă. ”Vor veni vremuri în care numai cei ce vor simți harul lui Dumnezeu vor putea distinge binele de rău. Cu mintea omenească va fi cu neputință de ales”

00:30

16 iunie: Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești; Sf. Ier. Tihon, Episcopul Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, Episcopul Apoloniadei

23:45

Dispărută de la Crăciun, Prințesa Kate, lovită de cancer la 42 de ani, și-a făcut prima reapariție - VIDEO

23:28

Prăznuirea Voievodului Ortodoxiei Românești, Părintele Justin de la Petru Vodă - 11 ani de la înveșnicire. FOTO-REPORTAJ și OMAGIU VIDEO

23:10

Pr. Ioan Istrati: Despre Eminescu nu poți gândi decât în două cu lacrimi

22:35

O știre care lipsește cu desăvârșire din întreaga mass-media: ”Opriți Genocidul! - Miting și Marș la București pentru eliberarea Palestinei de sub ocupația Israelului” - VIDEO

22:00

ADEVĂRUL DESPRE ROMÂNUL ABSOLUT: MIHAI EMINESCU - MĂRTURIE DESPRE MINE ÎNSUMI. Mărturisesc: Vladimir Beliș, Dimitrie Vatamaniuc, Ion Filipciuc, Theodor Codreanu, Nae Georgescu, Ilie Bădescu, Mihai Ungheanu, PF Patriarh Teoctist

21:30

O zi întreagă de manifestări omagiale pentru Eminescu în Arhiepiscopia Tomisului - VIDEO

21:00

OPERA POLITICĂ a Românului Absolut, disponibilă tuturor online într-un portal unic: Mihai-Eminescu.Ro. Academia Română și NeamUnit oferă și aplicația gratuită Mihai Eminescu - Întreaga Operă

20:20

Istoria celor patru fotografii cunoscute ale lui Eminescu și primul film documentar despre Românul Absolut, realizat în 1914. GALERIE FOTO / VIDEO

19:45

George Simion: "Am luat decizia de a candida pentru funcția de Președinte al României!"

19:19

Pentru prima oară de la începutul războiului, Putin și-a prezentat condițiile de pace cu Ucraina

18:00

30 DE ANI de ZIUA și o anchetă celebră: LIICHEANU

17:00

Prof. Ilie Bădescu: 15-16 Iunie – Ziua nașterii în Cer a Dreptului Eminescu. ”De din vale de Rovine/ Grăim, Doamnă, către Tine…”

16:00

Moarte subită în fotbal la doar 26 de ani: Matija Sarkic, portarul naționalei Muntenegrului. Tot azi, a murit la 54 de ani, "după o scurtă boală", Kevin Campbell, fost atacant pentru Arsenal