George Stănculescu, un tânăr candidat AUR la alegerile locale, își prezintă Programul Politic și Proiectele din 1 Decembrie

De Cronicar  /  

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


George Stănculescu, un tânăr candidat AUR la Primăria 1 Decembrie din Ilfov, își prezintă pe Facebook Programul Politic și Proiectele, valabile pentru multe alte localități:

PROGRAM POLITIC 2024
Analiză a Nevoilor

➢ Vom analiza starea actuală a infrastructurii, inclusiv a rețelei de apă și canalizare, iluminatul public, drumurile și transportul, sistemul de salubrizare, infrastructura medicală și educație, dezvoltarea durabilă, case și terenuri pentru tineri, rețele de comunicații, etc., pentru a determina nevoile de modernizare și dezvoltare.
➢ Vom realiza studii de trafic și de transport pentru a identifica punctele critice și a planifica îmbunătățiri la nivelul rețelei de drumuri.
Dezvoltarea infrastructurii
Dezvoltarea infrastructurii în localitatea 1 DECEMBRIE este esențială pentru îmbunătățirea calității vieții rezidenților și pentru stimularea creșterii economice
Infrastructură de Apă și Canalizare
➢ Vom investi în extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare pentru a asigura îmbunătățirea acestora, ca cetățenii sa aibe acces la servicii de calitate și apă potabilă pentru toți locuitorii comunei 1 Decembrie și cartierului Green City.
➢ Vom renegocia contractul cu administratorul stației și rețelei de apă referitor la condițiile de furnizare, tratare, cât și prețul/mc.
Transport și Drumuri
➢ Vom începe imediat procedurile legale necesare în vederea obținerii aprobării unui sens giratoriu la una din intrările în Green City.
➢ Vom purta discuții cu proprietarii terenurilor în vederea realizării unui drum de acces din Green City în Strada Crișana, pentru ușurarea accesului părinților cu copii către grădiniță și școală.
➢ Vom investi în extinderea și modernizarea rețelei de drumuri prin reabilitarea străzilor pentru a îmbunătăți conectivitatea și a facilita mobilitate, vom crea piste pentru bicicliști și trotuare pentru pietoni.
➢ Vom înființa pasarele, treceri de pietoni și stații de tranport în comun pentru locuitorii din proximitatea DN5.
Modernizare sistem de salubrizare
➢ Vom monta coșuri de gunoi pentru a aduce o mai bună colectare a gunoielor urbane.
➢ Înființarea centrelor de colectare cu aport voluntar - dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor.
Educație și siguranță publică
Modernizarea școlilor

➢ Vom investi în modernizarea și extinderea școlilor pentru a oferi facilități de învățământ de calitate prin crearea unor centre de dezvoltare personală.
➢ Vom investi în educația și viitorul copiilor prin construirea de creșe, gradinițe și școli pentru a acoperi necesarul de locuri pentru comunitate și vom îmbunătăți sistemul educațional, prin dotarea fiecărui copil înscris la unitățile școlare din comună cu dispozitive moderne (laptopuri și tablete) .
➢ Identificarea copiilor cu potențial și susținerea acestora pentru un viitor mai bun.
Infrastructură Culturală și de Recreere
➢ Vom realiza o zonă de promenadă pe malul râului Arges, piste pentru biciclete, trotuare, bănci, spații special amenajate pentru picnic/gratar. În prezent această zonă este loc de depozitare gunoaie.
➢ Vom dezvolta parcuri și spații de recreere pentru a încuraja un stil de viață activ.
➢ Vom construi centre culturale pentru a promova arta, cultura și evenimente comunitare.
Siguranță publică
➢  Vom înființa Poliția Locală și vom promova măsuri pentru a crește siguranța comunității și a preveni infracțiunile.
➢  Vom colabora cu autoritățile județene pentru a implementa programe de siguranță și pentru a sprijini cetățenii în lupta împotriva criminalității și a consumului de droguri în rândul tinerilor.
Dezvoltarea infrastucturii medicale
Dezvoltarea infrastructurii medicale în  localitatea 1 DECEMBRIE contribuie semnificativ la îmbunătățirea sănătății comunității.

Sănătate
➢  Vom construi un DISPENSAR care va cuprinde și laborator de analize, cabinete de diagnosticare și tratare a problemelor medicale cu aparatură de ultimă generație pentru a asigura accesul la servicii medicale gratuite și de calitate. Vom extinde facilitățile medicale pentru a include departamente specializate, cum ar fi cardiologie, pediatrie, obstetrică- ginecologie etc.
➢ Vom realiza un cămin de bătrâni susținut de consiliul local și vom dezvolta servicii sociale prin identificarea și ajutarea familiilor cu nevoi speciale prin crearea unor centre de asistență socială.
Recrutarea și Retenția Personalului Medical
➢ Vom dezvolta programe pentru a atrage și reține profesioniști din domeniul medical, inclusiv oferirea de beneficii, condiții de muncă atractive. Vom încheia  parteneriate cu școli medicale pentru a promova stagii și rezidențiate în comunitate.
Program de Prevenție și Educație în Sănătate
➢ Vom organiza campanii regulate de conștientizare privind sănătatea pentru a educa comunitatea cu privire la prevenirea bolilor și promovarea unui stil de viață sănătos.
Participarea Comunității și Consultare Publică
➢ Vom implica comunitatea în procesul de dezvoltare medicală prin organizarea de sesiuni de consultare și colectarea de feedback.
➢  Vom promova voluntariatul în sectorul medical pentru a implica membrii comunității în furnizarea de servicii și în dezvoltarea inițiativelor locale.
Dezvoltare durabilă
Energie Durabilă

➢ Vom investiți în implementarea de surse de energie regenerabilă, cum ar fi panouri solare, pentru a reduce dependența de sursele tradiționale de energie.
➢ Vom promova proiecte și programe pentru îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri și în infrastructura publică și extinderea actualei rețele de electrificare pentru construcțiile noi.
Rețele de Comunicații
➢ Vom dezvolta infrastructura pentru internet de mare viteză și vom facilita accesul la tehnologie pentru toți locuitorii.
➢ Vom colabora cu furnizorii de servicii de telecomunicații pentru a aduce tehnologii avansate și servicii noi în localitate.
Parteneriate Public-Private
➢ Vom căuta parteneriate cu investitori publici/ privați pentru a atrage fonduri și expertiză pentru proiecte de infrastructură și întreținere imobile (cum ar fi: interiorul scărilor de bloc, terase, subsoluri, montarea de interfoane).
➢ Vom studia posibilitatea de a concesiona anumite servicii de infrastructură către sectorul privat pentru eficiență și sustenabilitate financiară.
Planificare Urbană
➢ Vom integra planuri de dezvoltare urbană care să promoveze spații verzi și arhitectură urbană durabilă.
➢ Vom stimula construirea de locuințe, având în vedere nevoile sociale și economice ale comunității prin dezvoltarea programelor de construcții locuințe ANL.
➢ Tinerii vor primi gratuit terenuri pe care să-și construiască o locuință proprietate personală pentru viitor, în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.
Dezvoltarea economică
➢ Vom susține și vom promova afacerile locale prin campanii de marketing și facilitarea parteneriatelor.
➢ Vom organiza piețe agro-alimentare, pentru susținerea producătorilor strict locali.
➢ Vom promova investițiile în zona comunei pentru a crea locuri de muncă și pentru a sprijini afacerile locale.
➢ Vom realiza un plan de dezvoltare economică a comunei, care va include inițiative de susținere a antreprenorilor și a IMM-urilor.
➢  Vom susține și vom acorda facilități societăților comerciale care își deschid sediul social pe raza comunei.
Dezvoltarea comunitară locală
Infrastructură Verde

➢  Vom dezvolta spațiile verzi și parcurile pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a promova un stil de viață sănătos.
➢ Vom încuraja comunitatea să planteze mai mulți arbori pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a mediului înconjurător.
Inovație Tehnologică
➢ Implementarea tehnologiilor inteligente pentru a monitoriza și gestiona eficient resursele, cum ar fi iluminatul stradal inteligent, colectarea de date pentru gestionarea traficului, soluții de eficiență energetică, sisteme de monitorizare a mediului, etc.
➢ Vom încuraja formarea unui centru de inovare sau spațiu de coworking pentru a stimula antreprenoriatul local și inovația.
Educație și Formare
➢ Vom dezvolta programe de mentorat care să încurajeze schimbul de cunoștințe și să sprijine dezvoltarea tinerilor și a antreprenorilor locali și vom organiza cursuri și programe de formare pentru a dezvolta competențele locuitorilor locali, adaptate nevoilor pieței locale de muncă.
Participarea Cetățenească
➢ Vom implementa platforme digitale sau ședințe publice pentru a colecta feedback și sugestii de la comunitate cu privire la proiecte majore. Vom promova o administrare deschisă și transparentă, care va implica participarea activă a cetățenilor la procesul decizional.
Voluntariat Comunitar
➢ Vom încuraja voluntariatul pentru a consolida spiritul comunitar și pentru a implementa proiecte de voluntariat care să aducă beneficii colective.
Mobilitate Durabilă
➢ Vom îmbunătăți infrastructura pentru a încuraja mijloacele de transport durabile, precum bicicletele și mașinile electrice.
Protecția Mediului
➢ Vom implementa programe de reciclare și vom moderniza sistemul de salubrizare prin înființarea centrelor de colectare cu aport voluntar - dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor.
Locurile de veci
➢ Identificare și extindere spațiu pentru cimitir prin discuții pe care le vom avea cu proprietarii terenurilor învecinați cimitirului pentru extinderea acestuia. Lipsa locurilor de veci este o mare problemă pentru comunitate.
Participarea Cetățenească și Transparență
➢ Vom implica cetățenii în procesul de luare a deciziilor prin consultări publice și sesiuni de feedback.
➢ Vom furniza informații transparente despre bugetul dedicat infrastructurii și modul în care sunt utilizate fondurile publice.
➢ Vom asigura că există transparență în utilizarea fondurilor și vom comunica regulat cu comunitatea despre modul în care sunt cheltuiți banii.
➢ Vom implica cetățenii în procesul de luare a deciziilor legate de buget și dezvoltare pentru a asigura sprijinul lor și pentru a direcționa resursele către nevoile reale ale comunității.
Buget
Eficientizarea bugetului comunei 1 DECEMBRIE poate implica o serie de strategii și practici care să maximizeze utilizarea resurselor disponibile
Auditare și Evaluare a Cheltuielilor Curente
➢ Vom realiza un audit detaliat al bugetului pentru a identifica zonele unde se pot face economii și pentru a evalua eficiența actuală a cheltuielilor.
➢ Vom analiza rezultatele programelor și proiectelor existente pentru a determina eficiența lor și pentru a decide dacă merită continuarea.
Centralizarea Serviciilor
➢  Vom explora posibilitatea de a colabora cu localități vecine pentru a partaja anumite servicii și pentru a reduce costurile administrative.
➢ Vom analiza posibilitatea externalizării anumitor servicii care pot fi furnizate mai eficient de către terți, însa cu strictețe vom verifica bugetul sa nu depașească costurile actuale.
Eficiență Energetică și Economii la Utilități
➢ Vom investi în programe care să reducă costurile de energie, cum ar fi modernizarea sistemelor de iluminat public sau implementarea surselor de energie regenerabilă.
➢ Vom Renegocia contractele cu furnizorii de utilități pentru a obține tarife mai bune și pentru a identifica modalități de economisire a costurilor.
Fonduri Europene
Atragerea fondurilor europene în localitatea 1 DECEMBRIE necesită o abordare strategică și un proces bine structurat
Vom explora posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare regională, infrastructură și proiecte comunitare prin înființarea unui birou cu oameni specializați  dedicat implementării proiectelor de dezvoltare.
Elaborarea unui Plan Strategic:
➢ Vom dezvolta un plan strategic de dezvoltare locală care să evidențieze proiectele prioritare și să ofere o viziune clară asupra dezvoltării comunității pe termen lung.
Selectarea Programului de Finanțare Potrivit
➢  Vom analiza și studia ghidurile și documentațiile programelor de finanțare europene disponibile și vom selecta cel mai potrivit în funcție de obiectivele proiectelor locale.
Elaborarea unei Cereri de Finanțare Corespunzătoare
➢ Vom implica experți sau consultanți specializați în scrierea de proiecte europene pentru a asigura conformitatea și calitatea cererii de finanțare.
➢ Vom furniza detalii clare și relevante cu privire la proiect, inclusiv bugetul, planul de implementare și impactul asupra comunității.
Alte Surse de Finanțare
Fonduri Guvernamentale Locale
➢ Vom identifica programe și granturi guvernamentale la nivel local și național pentru a finanța proiecte și inițiative comunitare.
Parteneriate Public-Private
➢ Vom dezvolta parteneriate cu întreprinderi private pentru a atrage investiții în proiecte de dezvoltare locală și pentru a sprijini inițiativele comunitare. Vom solicita sprijin financiar de la întreprinderi locale prin sponsorizare și donații.
Implicarea ONG-urilor și Fundațiilor
➢ Vom explora posibilitatea de a obține finanțare de la organizații non-guvernamentale care susțin proiecte cu impact social.
➢ Vom solicita sprijin financiar de la fundații caritabile care au interese în dezvoltarea comunitară. Vom discuta cu asociații - care au profil în ajutorarea persoanelor nevoiase, asigurând un venit către acestea prin declaratiile de colectare impozite, solicitând în localitate persoane fizice si juridice completarea declarației (Ex: Declaratia 230)
Turism și Evenimente Locale
➢ Vom dezvolta atracții turistice locale și le vom promova pentru a atrage vizitatori și a genera venituri din turism.
➢ Vom organiza evenimente locale, precum târguri, festivaluri sau concerte, pentru a aduce comunitatea împreună și pentru a atrage fonduri din vânzarea de bilete și sponsorizări.
Taxe și Impozite Locale
➢ Vom studia posibilitatea de a ajusta taxele și impozitele locale în mod eficient pentru a sprijini inițiativele comunitare.
Proiecte de Dezvoltare Economică
➢ Vom implementa planuri de dezvoltare urbană care să stimuleze investițiile private și să creeze o infrastructură atractivă pentru afaceri.
Programe de Educație și Formare
➢ Vom colabora cu școli și instituții de învățământ pentru a dezvolta programe de educație și formare, atrăgând astfel finanțări din surse publice și private.
Participarea la Proiecte de Dezvoltare Regională
➢ Ne vom implica în proiecte de dezvoltare regională pentru a accesa fonduri suplimentare și pentru a contribui la creșterea economică a întregii regiuni.
PE 9 IUNIE FII PARTE DIN SCHIMBARE!!
În spatele oricărui învingător stă cineva care spune: "Am încredere în tine” !
GEORGE STĂNCULESCU
CMF 21240330

Donează pentru ActiveNews!

ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.

Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.

ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.

De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
Sau direct în conturile Media Root de la Banca Transilvania:
RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei)
RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook
ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews


Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

ActiveNews România. Caută pagina noastră și pe Telegram.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Top 5 autori
VideoNews

ÎMPUȘCAREA LUI TRUMP. TRANSMISIE LIVE:

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (0)
Ultima oră

20:00

Măcelul continuă: Statele Unite reiau livrarea de bombe către Israel

19:43

Istoria Neamului ale Țasta din Vădastra (XXV): Pățania unchiului Gheorghe și a tușei Zica cu patul conjungal în noaptea nunții

19:38

Iulian Capsali: GLOBALISMUL ESTE MOARTE

19:32

Luminița Arhire: PARTENERUL STRATEGIC ÎN CAMPANIE PREZIDENȚIALĂ- FAZA PE ATENTATE

17:33

Shannen Doherty, starul din Beverly Hills, a murit la doar 53 de ani

17:32

Fotograful Evan Vucci, omul potrivit, la locul potrivit

16:10

Cei mai importanți ideri mondiali au exprimat solidaritate după tentativa de asasinare a lui Trump

16:01

Doi ani de la Experimentul Philadelphia: Atacul asupra lui Trump a deschis vraiște Porțile Iadului

15:59

Profitând de haosul din America, rușii au început să atace Ucraina cu bombe de trei tone

15:39

Rapperul Wiz Khalifa și-a aprins joint-ul în fața copiilor, la Costinești. VIDEO de la festivalul de drogăngeală Beach, Please!

15:31

De-a prinsa pe cocoțate cu ANI

15:25

OVIDIU PAPADIMA – o Flacără a „GÂNDIRII” românești

15:06

Adrian Onciu: Autorii morali ai tentativei de asasinat

14:15

Rusia, reacție tăioasă la tentativa de asasinat a lui Donald Trump: Mai bine ați finanța poliția americană cu banii pe care îi trimiteți în Ucraina

13:25

Zelenski se declară ”îngrozit” de atentatul împotriva lui Donald Trump